Akcja Zima 2012

"Akcja Zima 2012”
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
z terenu gminy Dobrzeń Wielki
w dniach 16.01.2012r. – 27.01.2012r.
 

Zajęcia w godz. 9 00 – 14 00
Świetlica: Borki, Chróścice, Krzanowice, Świerkle
Zespół Szkół: Czarnowąsy, Dobrzeń Mały, Kup,
GOK Dobrzeń Wielki

 

PROGRAM
 

  • W ramach zajęć świetlicowych przewidziane są zabawy ruchowe, gry planszowe, zajęcia plastyczne, zajęcia literacko-plastyczne (czytanie bajek, rysowanie).
  • „Komputerowa edukacja” (budowa i działanie komputera).
  • Projekcja filmu „Gmina Dobrzeń Wielki”   
  • W trakcie Akcji przeprowadzony zostanie program zajęć świetlicowych opracowany przez   p. Sabinę Ledwig pt.:  „Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku 5-12 lat mający na celu poznanie przez dzieci swoich mocnych stron oraz eliminowanie zachowań agresywnych”.                                

      ponadto:

  • 27.01.2012r. godz. 11 00w sali kinowej w GOK-u występ młodych aktorów z gimnazjum w Czarnowąsach w sztuce „Dorastanie”
  • 27.01.2012r . godz. 12 00zabawa karnawałowa na sali tanecznej GOK- integracyjne  spotkanie z osobami niepełnosprawnymi
  • 28.01.2012r.  godz. 13 00 – „My się zimy nie boimy”- Ośrodek Rekreacji „Balaton” zakończenie Akcji Zima 2012 (zimowe gry, zabawy, morsowanie, ognisko)

 

                                                                                       Dyrektor GOK w Dobrzeniu Wielkim
                                                                                                        Gerard Kasprzak