Samorządowy opłatekOpłatek gremiów publicznych

5 stycznia jest od lat datą opłatka ludzi sfery publicznej Gminy Dobrzeń Wielki,

właśnie wtedy w wigilię trzech króli wpierw uczestniczą „w swej” mszy św. w parafialnym

kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzeniu Wielkim, a później spotykają się tuż obok w salce

na plebanii, gdzie niezmiennie od lat zaprasza ich ks. proboszcz Jan Polak. Ten jeden raz w

roku gospodarze gminy, funkcyjni, samorządowcy, społecznicy, wolontariusze, ludzie

oświaty, sportu i różnych służb: policjanci, strażacy, itd. mają okazję spotkać się w takim

gronie, przełamać opłatkiem, złożyć życzenia, pobyć ze sobą, porozmawiać przed następnym

nowym rokiem.

Tak też było tym razem. Msza św., czytanie pisma, celebra, błogosławieństwo, ale

zaraz potem coś jeszcze na przedpolu prezbiterium, także wzorem ostatnich lat, żywa

prezentacja wokół szopki, przestawienie jakby narracyjne narodzin w Betlejem, wg.

scenariusza opracowanego w oparciu o teksty z książki Nikodema Dobraczyńskiego „Listy

Nikodema” (opracowanie wspólne scenariusza Sabiny Ledwig i ks. Jana Poloka,

zrealizowane pod ich patronatem przez młodzież z wolontariatu, ale nie tylko). Piękna sprawa.

Na plebanii wpierw wójt Gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel przemówił

gospodarsko, odnosząc się do minionego roku i perspektywicznie trochę do nowego, życząc

aby w nim wszystkim się ułożyło jak najlepiej. Ks. proboszcz Jan Polok wygłosił słowo boże,

pobłogosławił wszystkim, rozdał opłatki, którymi za chwilę się przełamano. Jako że

zebranych było sporo i tyleż serdeczności, to trochę to trwało. Później „szwedzki”

poczęstunek, a przy tym towarzystkie konferowanie tak biesiadnie, żeby starczyło na nowy

2012 rok i do następnego spotkania.

J. Moczko – Świerklanin