Kolejna edycja programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Zgodnie z procedurami realizacji programutermin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono od dnia 01.02.2012 r. do 29.02.2012 r.

Obszerna informacja o ww. programie zamieszczona jest na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl(zakładka „Programy i zadania PFRON”/ Programy realizowane obecnie/ STUDENT II” /”Procedury realizacji programu oraz załączniki”) jak również w tut. Oddziale pod nr tel. (77) 887 20 27.