Wodzenie Niedźwiedzia 2012Z niedźwiedziem przez wieś

Tak do końca nie wiadomo na ile zasadne jest wodzenie
niedźwiedzia po wsi, dochodzenie jego przewiń i ostatecznie
egzekwowanie odpowiedzialności za nie, za uciążliwości zimy, nie
dogodności dnia codziennego, ale tak czyniono kiedyś i zima
odpuszczała. Więc i tego roku niedźwiedź wszystko odstrzekał
patrząc prosto w oczy każdemu gospodarzowi na zagrodzie i w końcu
na wieczornej zabawie niedźwiedziowej po ostatnim tańcu
niedźwiedziowym oddał ducha. Działo się to w Świerkli w sobotę 18
lutego bieżącego roku a całością zawiadował miejscowy
LZS „GROM” Świerkle. Od razu mrozy popuściły.J. Moczko -Świerklanin