Taaaka akcja
Zajęcia świetlicowe dla dzieci, czy to w czasie ferii letnich, czy zimowych to już stały
element tego typu akcji GOK-u Gminy Dobrzeń Wielki. „Akcja Zima 2012” miała miejsce
także w Świerkli. Od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie ferii średnio 15 dzieci
między 9.00, a 14.00 bywało na zajęciach w miejscowej sali wiejskiej – niejako GOK-
owskiej agendzie. Były zabawy ruchowe, gry planszowe, zajęcia plastyczne, czytanie bajek,
rysowanie. W którymś momencie pojawił się nawet stół pink-pong-owy. Dzieci z niego
chętnie korzystały. Była edukacja komputerowa, tzn. fachowa prezentacja budowy komputera
i jego działania, była projekcja filmu na temat Gminy Dobrzeń Wielki, były wyjazdy do GOK-
u na występy młodych aktorów z czarnowąskiego gimnazjum, na zabawę karnawałową.
Miały miejsce zajęcia socjoterapeutyczne, przeprowadzone według programu opracowanego
przez p. Sabinę Ledwig i zakończenie akcji w plenerze. Dzieci były też codziennie
dożywiane. Tradycyjnie też pod GOK-owską egidą opieką i prowadzeniem zajmowała się
świerklanka Nikola Kałuża. W sumie piękna akcja. Brawo dobrzeński GOK!J. Moczko – Świerklanin