Infrastruktura

Wszystkie miejscowości na terenie gminy zaopatrzone są w system wodociągów. Wodę dostarczają stacje pomp głębinowych.

Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje wszystkie miejscowości gminy: Dobrzeń Wielki, Chróścice, Czarnowąsy, Krzanowice, Kup, Dobrzeń Mały,  Borki,  Świerkle i Brzezie.

Większość dróg gminnych ma trwałą nawierzchnię. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na drogach zbudowano nowe chodniki iścieżki rowerowe. System chodników i ścieżek rowerowych jest stale rozbudowywany.

W gminie jest zorganizowany system wywozu odpadów komunalnych oraz selektywnej zbiórki odpadów.

Realizowany jest program modernizacji systemu ogrzewania mieszkań zmierzający do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Ciepło wytwarzane w Elektrowni "Opole" rozprowadzane jest sukcesywnie w Czarnowąsach i w Dobrzeniu Wielkim. Do północnej części Dobrzenia Wielkiego, do Brzezia , Kup i Chróścic doprowadzono gaz ziemny. Sieci gazowe są obecnie rozbudowywane.