Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 lutego (wtorek) 2012r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Świerklach odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina Łubniany.

Zebranie uczestników scalenia ma na celu ogłoszenie wyników oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym na terenie obrębów Swierkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz obrębu Biadacz gmina Łubniany.

Wyniki oszacowania gruntów zostaną udostępnione do publicznego wglądu na okres 7 dni w świetlicy wiejskiej w Swierklach wg poniższego harmonogramu:

  • w dniach 29.02.2012 r.-02.03.2012 r. (środa, czwartek, piątek) w godz. 9.00-17.00
  • w dniu   05.03.2012 r.                         (poniedziałek)                  w godz. 11.00 - 19.00
  • w dniach 06.03.2012 r. - 07.03.2012 r. (wtorek, środa)              w godz. 9.00-17.00
  • w dniu   08.03.2012 r.                          (czwartek)                       w godz. 8.00-16.00

W trakcie zebrania oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku.

Z uwagi na wagę tematu proszę uczestników o niezawodny udział w zebraniu osobiście, bądź przez umocowanego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 31 powołanej wyżej ustawy wywieszenie niniejszego zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Swierkle, Brzezie, Dobrzeń Wielki, Biadacz oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gminy Dobrzeń Wielki i Łubniany uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego. 

JPEGzawiadomienie.jpeg