Zarządzenie Nr 0050.1.18.2012 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Dobrzeń Wielki

Zarządzenie Nr 0050.1.18.2012
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 marca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Dobrzeń Wielki

 

Na podstawie art.36a, w związku z art. 5c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, poz. 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, z 2011 r. Nr 254, poz. 1525)

zarządzam co następuje:

§1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.17.2012 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Dobrzeń Wielki dokonuje się następujących zmian:

§2.

W tabeli określającej daty przeprowadzenia konkursów w placówkach: Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach oraz Zespół Szkół w Czarnowąsach ulegają zmiany dat z „28 marca 2012 r." na datę „23 marca 2012 r."

§3.

Ostateczne brzmienie tabeli ma postać: 
 

Nazwa placówki

Data przeprowadzenia konkursu

Godzina przeprowadzenia konkursu

Miejsce

przeprowadzenia konkursu

Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach

23 marca 2012 r.

900

sala narad Urzędu Gminy

w Dobrzeniu Wielkim

Zespół Szkół w Czarnowąsach

23 marca 2012 r.

1200

sala narad Urzędu Gminy

w Dobrzeniu Wielkim

Publiczne Przedszkole w B rzezi u

26 marca 2012 r.

900

sala narad Urzędu Gminy

w Dobrzeniu Wielkim

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dobrzeniu Wielkim

26 marca 2012 r.

1200

sala narad Urzędu Gminy

w Dobrzeniu Wielkim

Publiczne Przedszkole w Chróścicach

27 marca 2012 r.

900

sala narad Urzędu Gminy

w Dobrzeniu Wielkim

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup

27 marca 2012 r.

1200

sala narad Urzędu Gminy

w Dobrzeniu Wielkim

 


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia

 

                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                             Henryk Wróbel

PDFZarządzenie Nr 0050-1-18-2012.pdf

Gwiazdka Polecamy

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki.