Rolniku! Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Spisz się przez Internet: spisrolny.gov.pl i weź udział w loterii z cennymi nagrodami

Przemysł i rolnictwo

Dobrzeń Wielki to gmina, w której dominuje przemysł. Największe firmy zlokalizowane na jej terenie: PGE Elektrownia OPOLE S.A., Fabryka Płyt Kartonowo-Gipsowych "Knauf", Stocznia Rzeczna "NAVISTOR", zakład elementów ognioodpornych "Merkor", "Protec", "Blachmet", "Elkom", firmy budowlane i Lasy Państwowe są jednocześnie największymi pracodawcami dla mieszkańców. Szeroko jest także rozwinięta drobna wytwórczość, usługi, handel i gastronomia.

 

 
Ogółem w Gminie zarejestrowane są 940 prywatne podmioty gospodarcze i 34 państwowe podmioty gospodarcze.

Struktura zatrudnienia w Gminie przedstawia się następująco:

  •     przemysł - 54% zatrudnionych
  •     usługi - 28% zatrudnionych
  •     rolnictwo - 10% zatrudnionych
  •     oświata, służba zdrowia i administracja - 8% zatrudnionych

Ze wszystkich sołectw Gminy najbardziej rolniczy charakter ma wieś Chróścice, skąd pochodzi prawie połowa produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Produkcja rolnicza opiera się na zasiewach głównie zbóż i hodowli, szczególnie trzody chlewnej, bydła i krów. Około 36% powierzchni Gminy stanowią lasy, a 48% przypada na nieużytki rolne. Gleby są raczej słabe. Przeważają wśród nich mady średnie i lekkie oraz czarne ziemie zdegradowane. Jednak wysoki stopień mechanizacji prac polowych sprzyja dotrzymywaniu terminów agrotechnicznych i stosunkowo wysokim plonom.

W rolnictwie zatrudnionych jest 720 osób. Na 814 gospodarstw rolnych najwięcej jest małych do 1 ha, bo aż 43%, od 2 do 5 ha ma 31% gospodarstw, od 5 do 7 ha - 7%, od 7 do 10 - 6%. Gospodarstw od 10 do 15 ha jest 7%, a powyżej 15 ha - 6%.

Mianem "zielonych płuc" Gminy określa się Kup. Otoczona lasami, z wieloma stawami rybnymi, jest terenem ekologicznie chronionym, miejscowością rekreacyjną, co zostało zatwierdzone w planie przestrzennego zagospodarowania wsi.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki