Zarządzenie Nr 0050.1.21.2012 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Dobrzeń Wielki

PDFZarządzenie Nr 0050-1-21-2012.pdf