Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Informujemy o uruchomieniu strony internetowej zawierającej informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i jej udostępnieniu pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl

Strona jest skierowana do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w formie żłobka lub klubu dziecięcego. Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi.