Wypalanie traw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i ustawą o lasach zabronione jest wypalanie traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Za ten proceder grozi grzywna do 5 tys. zł. W przypadku, gdy spowoduje on zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, przewidziana jest kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Agencja ostrzega też, że taka praktyka może się skończyć pozbawieniem rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.