Rewizor w Dobrzeniu WielkimZ teatrem już tak jest, aktorzy grają sztuki a widzowie to
oglądają. Obcowanie z ta muzą okazyjne czy systematyczne może
mieć miejsce na „wielkiej” scenie jak i daleko od niej, w kulturalnym
miejscu np. w dobrzyńskim Domu Kultury gdzie podobne prezentacje
to tez nie pierwszyzna.
W sobotę 19 lutego bieżącego roku zjechali tu uczestnicy
warsztatów teatralnych z przedstawieniem „Rewizora” Mikołaja
Gogola w reżyserii dyr. Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu. On
to na wstępie odniósł się do idei warsztatów i pomysłów współpracy
na tej niwie z grupami amatorskimi w tym miejscową grupą teatralną
(Kabaret Kuloch). Jej przedstawiciel Franciszek Sośnik pełniący role
gospodarza miejsca po paru technicznych
uwagach „wprowadził” „Rewizora” na parkiet. Na nim adaptowana
do bliższych współczesności realiów- Koło Gospodyń Wiejskich,
działaczki, fasada, a przy tym prostackie stereotypy, komiczne
przerysowania wszystko to zostało poddane oglądowi publice –
gościom wokół. Czy przyłapanej?, uniwersalnymi gogolewskimi
treściami w tym kończącymi spektakl słowami : z czego się
śmiejecie?: z siebie się śmiejecie. Każdy może sobie sam na to
odpowiedzieć. Było fajnie tylko tak jakoś krótko.

J. Moczko- świerklanin
(foto: Starosta i Moczko)