Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

        Sesja odbędzie się w czwartek, dn. 22 lipca 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.


Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 24.06.2021 - 22.07.2021).


Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

5.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021

•    informacja Skarbnika Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

6.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2024

•    informacja Skarbnika Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

7.    Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dofinansowania na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach budynków wielorodzinnych w Gminie Dobrzeń Wielki

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

8.    Uchwała w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

9.    Uchwała w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii św. Jadwigi w Chróścicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

10.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chróścice - I”

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

11.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dobrzeń Wielki - I”

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

12.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji dot. montażu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy Liceum Ogólnokształcącym w Dobrzeniu Wielkim

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
•    dyskusja
•    głosowanie

13.    Interpelacje i wolne wnioski.
14.    Sprawy różne.
15.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 


                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                  Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 22.07.2021r.pdf

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki