Plebiscyt „Policjant, który mi pomógł”

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu informuje, że trwa V-ta  edycja Plebiscytu „Policjant, który mi pomógł”, którego organizatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Założeniem plebiscytu  jest wyróżnienie policjanta, który w ocenie społecznej charakteryzuje się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, zaangażowaniem w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w tym zakresie.

Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyłączeniem policji) do dnia 31 maja 2012r.

Szczegóły plebiscytu wraz z formularzami zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.policjant.niebieskalinia.pl.