Sesja w Chróścicach - obrady w nowej sali

W czwartek 14 czerwca 2012 roku Rada Gminy Dobrzyń Wielki miała swoją sesje na wyjeździe, w sali OSP w Chróścicach na której m. In. Udzieliła wójtowi Gminy Dobrzyń Wielki Henrykowi Wróblowi absolutorium co oznacza, że przyjęli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok. Wójt podkreślając że rok 2011 to był pierwszy pełny rok na tym stanowisku czuje się w pełni za niego odpowiedzialny i dziękuje pracownikom Urzędu Gminy jak i Radzie Gminy za współprace która jego zdaniem była bardzo dobra i owocna. Były jeszcze sprawy mienia komunalnego, kwestia podziału
gminy na Okręgi Wyborcze, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zmiany budżetu 2012 roku, rozpoznanie skargi i itp. Przy okazji uroczystej sesji w „nowej sali” wystąpiły Chróściczanki (mała grupa) a później Radni mieli okazje obejrzeć nowowyremontowany obiekt – Sala OSP w Chróścicach, który przedtem dłuższy czas był w mocnej niedyspozycji delikatnie rzecz ujmując a salę na swój publiczny użytek chróściczanie potrzebowali. Rada Gminy zdecydowała go wyremontować i tak się stało. Zadania podjęła się firma TAKAR – Zakład usługowo-produkcyjny Andrzeja Karasia z Lewina Brzeskiego. Zaczęłaremont w styczniu a oddała obiekt do urzytku 28 maja br. Koszt realizacji zadania o oficjalnej nazwie: Remont wielofunkcyjnej sali spotkań przy OSP w Chróścicach zamknął się w kwocie 548 tys. zł. Salę określa się też jako „Sala Środowiskowa”. Trochę dużo tych określeń jednego miejsca mającego funkcjonować raczej jednoznacznie. Pewnie jest to paralelne do ciągle jeszcze nie usankcjonowanego zarządcy a wszyscy zainteresowani chcą by stało się to jak najszybciej bo to znakomicie ułatwi jej funkcjonowanie. (Sala, tzn. pierwotny obiekt został wybudowany w latach 1986-87 w czynie społecznym „rękoma” OSP Chróścice której z czasem zaczeło brakować środków na jej utrzymanie. Wynajęła ją DYSKOTECE „Mosqito” świetnie przez kilka lat funkcjonującej,
znanej w okolicy. Gdy jej świetność minęła obiekt został z jej wyposarzeniem do innych celów mało przydatnym, rzutując na sposób korzystania z sali. Nieprzystający do nowych czasów, ażnadszedł remont.)

Sala jest piekna i na czasie pewnie przysporzy Chróścicom splendoru publicznego.
(Budżet 2011 rok: dochody 65 421 486 zł, wydatki 70 227 009 zł, deficyt 4 805 524 zł)

J. Moczko – świerklanin