W hołdzie „dobrzyńskim pannom”

         Ukazała się drukiem praca dobrzeńskiego proboszcza ks. Jana Poloka „Dobrzeńskie Panny Klasztorne” obejmująca łącznie 83 biogramy.

panny.jpeg

         Ks. Jan Polok we wstępie nadmienia że tym sposobem chce oddać hołd siostrom które pełniły i pełnią służbę Bogu i ludziom i choćby przez to są naszą chwałą. Niezależnie pod jaką szerokością geograficzną i w jakim miejscu np.: szpitalu , szkole, przedszkolu, sierocińcu, przytułku, domu opieki zawsze niosły Ewangelie Chrystusa i pomoc. Budowały, kierowały stawały w obronie nie tylko w cichości życia klasztornego. Czasem płaciły za to cenę życia.

         Przez lata ks. Jan Polok słuchając historii o siostrach pochodzących z Dobrzenia zbierał o nich informację. Doszedł do wniosku, że trzeba to ocalić i upowszechnić. Wydał książkę „tak przy okazji” Roku Życia Konsekrowanego. Dobrze że książka taka jest.

 

                                                        J. Moczko - świerklanin