INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 19 lipca 2012r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530

Porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie i załatwienie skargi.
  2. Zmiana budżetu gminy na rok 2012 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Interpelacje.
  4. Sprawy różne.


                                Przewodniczący Rady Gminy                                          
                                         Dobrzeń Wielki
                                         Klemens Weber