W Świerkli - kwiecień

Wokół scalania. W Świerkli odbywają się kolejne Zebrania Uczestników Scalenia jak i Komisji Scaleniowej. Jedne i drugie w ramach cyklu zmierzającego do tego by na terenie inwestycyjnym mogło zaistnieć „Gospodarstwo Ogrodnicze” (pomidory). Wpierw jednak po to by ci którzy mają na tym terenie swoje grunty „bez strat” przyjęli podobne w zamian w innym miejscu także scaleniowym. Ostatnie zebranie uczestników scalenia miało miejsce 2 kwietnia br. roku i miało na celu przyjęcie uchwały zatwierdzającej szacunek gruntów. Udało się to dopiero na następnym ogłoszonym chwile później. Inne już w tedy obowiązywały zasady. Nie dało się inaczej skoro na 182 uczestników obecnych było 15-stu. Uchwała nabrała mocy.

Z taką podstawą, począwszy od 23 kwietnia br. roku przez kilka kolejnych dni przyjmowano według imiennego zaproszenia kolejno wszystkich uczestników scalenia do stołu by mogli przedstawić swoje życzenia i uwagi, które zapisane na odpowiednim formularzu będą analizowane w dalszym procedowaniu.

         Póki co na terenie inwestycyjnym zbiera się to co zostało z „ostatniego w Świerkli” karczunku i wycinki a na nieinwestycyjnym ekipa meliorantów odtwarzała rów przy nowej ulicy Nowiny strategicznej w tej części obszaru scaleniowego. Ostatnio osadzono też tam konkretną tablice z jej nazwą.

 

Płot znów stoi. Rankiem 11 listopada ubiegłego roku stwierdzono kradzież nowiutkiego ogrodzenia boiska LZS Grom Świerkle. Była policja, dochodzenie, płotu jednak nie udało się odnaleźć. Dziś płot znów stoi. Nowy. Tym razem nieco zmyślniej zainstalowany by było trudniej ... ... Jest go nawet więcej bo pociągnięto go dalej wzdłuż parkingu przy „korcie tenisowym” w sumie terenie zawiadowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Świerkle. Stoi i cieszy oby jak najdłużej.

                                                                                                         J. Moczko - świerklanin