Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia: "Budowa ekranów akustycznych w m Czarnowąsy i Borki Opolskie"

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf