INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 6 września 2012r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530

Porządek obrad:

  1. Podział gminy na obwody głosowania.
  2. Zmiana budżetu gminy na rok 2012 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Interpelacje.
  4. Sprawy różne.

 

                   Przewodniczący Rady Gminy
                                   Dobrzeń Wielki
                                   Klemens Weber