Stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28 tel. (77) 40 32 550  lub  (77)  46 96 517  informuje, że od dnia  3 września 2012r. można składać w siedzibie Ośrodka – pokój 3 parter– wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  wg. następującego harmonogramu:

- do dnia 15 września 2012r. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych;
- do dnia 15 października 2012r. słuchacze kolegiów.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się:

a) dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), dotyczące miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku;

b) w przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast dokumentów określających wysokość dochodu  przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl  - zakładka Formularze  .

Wnioski złożone po wyznaczonym wyżej terminie będą rozpatrywane w myśl obowiązujących przepisów. 

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przyjmowanie wniosków : poniedziałek : godz. 07:15  - 16:15
  • wtorek, środa, czwartek: godz.07:15 - 14:45  
  •  piątek:  godz.  07:15 - 13:15
     
Gwiazdka Polecamy

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki.