DOBRZEŃSKA AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI

ZAPRASZAMY DO ROZGRYWEK AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI

 

Rozgrywki będą się odbywać w hali Zespołu Szkól w Dobrzeniu Wielkim

W rozgrywkach mogą wystartować drużyny kobiet , mężczyzn i mieszane

Do rozgrywek zostaną dopuszczone tylko zespoły z terenu gminy Dobrzeń Wielki

Rozgrywki będą się odbywać w systemie „ każdy z każdym '' zgodnie z regulaminem rozgrywek – www.tordobrzen-hala.pl

Zapisy drużyn do dnia 15.09.2012 telefonicznie pod nr 504-836-359 lub jk.58@op.pl

Rozpoczęcie rozgrywek planowane jest w m-cu październiku 2012 roku.

Zachęcamy do licznego udziału

Ze sportowym pozdrowieniem
Jan Kołodziej