Rekrutacja osób zainteresowanych szkoleniami Opiekun/-ka w żłobku i klubie dziecięcym oraz Opiekun/-ka dzienny/-a

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 informujemy, iż  firma Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu otrzymała akceptację Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń w zakresie „Opiekun/-ka w żłobku i klubie dziecięcym" (zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów-szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna). Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje tematy dotyczące: psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka oraz kompetencji opiekuna dziecka. Na koniec szkolenia przewidziane zostały 80-godzinne praktyki w placówkach, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z Ustawą obowiązki opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym może pełnić osoba, która nie posiada wykształcenia wyższego kierunkowego, pod warunkiem ukończenia 280-godzinnego szkolenia z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3. Poczynione zmiany mają na celu aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci. Zakładają również tworzenie nowych miejsc pracy jako alternatywę dla osób o niższych kwalifikacjach pozostających bez zatrudnienia bądź pracujących, chcących zmienić/zdobyć dodatkowy zawód.
Informujemy, że najbliższe szkolenie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 organizowane przez firmę Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu rozpocznie się 23 września br. i będzie prowadzone w trybie weekendowych.
 Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailówy () lub telefoniczny (77 423 22 45).

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki