Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane

Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym w celu zaprojektowania, budowy i prowadzenia parku wodnego w Dobrzeniu Wielkim.

PDFOgłoszenie Park Wodny.pdf