Konkursy

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017

  1. Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu
  2. Ambulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza

  Data publikacji: 12-12-2016 13:12
 • Oferta realizacji zadania publicznego

  Na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) zamieszcza  się ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą: „Pokonaj bariery z Mikołajem” integracyjna impreza ponad podziałami dla dzieci Gminy Dobrzeń Wielki.

  Data publikacji: 14-11-2016 10:47
 • Oferta realizacji zadania publicznego

  Na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) zamieszcza  się ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: Wydanie publikacji książkowej „Kronika wsi Chróścice”

  Data publikacji: 19-05-2016 14:45
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016

  Rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - popularyzacja matematyki wsród dzieci i młodzieży

  Data publikacji: 06-04-2016 14:41
 • Oferta realizacji zadania publicznego

  Na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) zamieszcza  się ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „Od jeziora do jeziora - Polska biega” II Gminne Zawody Międzypokoleniowe - integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna.

  Data publikacji: 24-03-2016 14:21
 • Ogłoszenie o konkursie

  Rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania–popularyzacja twórczej nauki

  Data publikacji: 14-01-2016 15:40
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

  Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu, Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza

  Data publikacji: 09-12-2015 19:12
 • Ogłoszenie o konkursie

  Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy oraz podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

  Data publikacji: 04-12-2015 15:55
Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki