Konkursy

 • Otwarty konkurs ofert

  Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, w ramach projektu – Opolskie dla rodziców i dzieci”

  Data publikacji:12-04-2017 11:28
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017

  Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

  Data publikacji:15-02-2017 12:47
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017

  1. Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu
  2. Ambulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza

  Data publikacji:12-12-2016 13:12
 • Oferta realizacji zadania publicznego

  Na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) zamieszcza  się ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą: „Pokonaj bariery z Mikołajem” integracyjna impreza ponad podziałami dla dzieci Gminy Dobrzeń Wielki.

  Data publikacji:14-11-2016 10:47
 • Oferta realizacji zadania publicznego

  Na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) zamieszcza  się ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: Wydanie publikacji książkowej „Kronika wsi Chróścice”

  Data publikacji:19-05-2016 14:45
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016

  Rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - popularyzacja matematyki wsród dzieci i młodzieży

  Data publikacji:06-04-2016 14:41
 • Oferta realizacji zadania publicznego

  Na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) zamieszcza  się ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „Od jeziora do jeziora - Polska biega” II Gminne Zawody Międzypokoleniowe - integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna.

  Data publikacji:24-03-2016 14:21
 • Ogłoszenie o konkursie

  Rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania–popularyzacja twórczej nauki

  Data publikacji:14-01-2016 15:40