Medal dla wójta

 

            Na ostatniej sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki, 8 listopada 2012 r. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel został uhonorowany medalem, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego z dnia 9 lipca 2012 r., medalem za Zasługi dla Policji za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. W obecności Rady i gości „odznaczenia” dokonali Komendant Wojewódzki Policji Nadinspektor Leszek Marzec i Nadkomisarz Katarzyna Szawaylas-Wasielewska – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Opolu.

            Wójt podziękował za to szczególne wyróżnienie i podkreślił, że postrzega je jako uhonorowanie całej gminy, całej jej społeczności.

                                                                 
                                                                        J. Moczko – Świerklanin

medal]SDC13055.jpeg

medalSDC13056.jpeg

medalSDC13057.jpeg

medalSDC13060.jpeg