Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny! Nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet spisrolny.gov.pl i weź udział w loterii!

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 9354 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1695

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (t. ...... 713) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ......        Sesja odbędzie się w czwartek, 24 września 2020 ...... w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie ...... awomocności obrad. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. ...... Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. ...... Zatwierdzenie porządku obrad. ...... Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 27. ...... Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała zmieniająca ...... ałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń ...... na rok 2020 informacja skarbnika gminy przedstawienie opinii Komisji ...... i Finansów przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska przedstawienie. ...... opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. ...... dyskusja głosowanie Uchwała zmienająca uchwałę w sprawie uchwalenia ...... Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 informacja skarbnika ...... przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów przedstawienie opinii Komisji ...... arki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, ...... a, Sportu i Spraw Społ. ...... dyskusja głosowanie Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki ...... dla Gminy Dobrzeń Wielki informacja wójta gminy przedstawienie opinii Komisji ...... i Finansów przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska dyskusja głosowanie  Uchwała w sprawie   ...... a dokumentu „Projekt założeń do planu ...... aopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i ...... aliwa gazowe dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata ...... informacja wójta gminy przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ...... awienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska dyskusja głosowanie 10  Uchwała w sprawie   ...... awarcia porozumienia międzygminnego ...... współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Dobrzeń Wielki przy realizacji ...... adania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji ...... Wielki informacja wójta gminy przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ...... awienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska dyskusja głosowanie Interpelacje i wolne wnioski. ...... Sprawy różne. ...... Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. ......   Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki Piotr Libawski ...
 • Program Stypendialny Samorządu Województwa Opolskiego
  ... arząd Województwa Opolskiego w dniach od 28 ...... a do 9 października br. ...... ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III na rok ...... 2020/2021, realizowanego w ramach Poddziałania 9. ...... VII lub VIII szkoły podstawowej, w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, a Twoja ...... a z roku szkolnego 2019/2020 to 4,90 lub ...... masz szansę na stypendium w kwocie 300 zł miesięcznie. ......   Pozostałe kryteria oraz regulamin znajdziesz na stronie www. ...
 • ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE DOBRZEŃ WIELKI – NOWE TERMINY
  ... nawiązaniu do informacji z dnia 4 września informujemy, że Prowod Sp. ...... przeprowadzi akcję odbioru odpadów wielkogabarytowych w następujących terminach: 29. ...... Wtorek /– miejscowości Kup i  Dobrzeń Mały  30. ...... / Środa /–miejscowość  Dobrzeń Wielki (w tym ...... informujemy, że zbiórce nie będą podlegały elektroodpady oraz opony, które można na ...... asowych zasadach oddawać w Punkcie Selektywnej ...... Odpadów (PSZOK) w Chróścicach. ...
 • Informacja dla rolników - Powszechny Spis Rolny 2020
  ... Nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się ...... i weź udział w loterii ...
 • Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 (Dz.U z 2020r. poz 1227)
  ... anowni rodzice/opiekunowie prawni dzieci ...... niepełnosprawnych uczęszczających do szkół specjalnych ...... abiających do pracy lub szkół ...... adpodstawowych (ogólnodostępnych). ...... Istnieje możliwość skorzystania z pomocy finansowej, którą zapewniają zapisy ...... Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. ...... w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie ...... ansowania zakupu podręczników, materiałów ...... acyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach ...... Więcej informacji: link do Rozporządzenia MEN https: ...... ap. ...... ap. ...... ad. ...... lub w szkole, do której dziecko uczęszcza. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki