Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7100 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1327

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10
  ... Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony ...... a: komunikat nr 1/PI/2019 z dnia 23. ...... wystąpiło przekroczenie poziomu informowania tj. ...... Opole – 223 mikrogram/m3  Zdzieszowice – 267 mikrogram/m3 ...... – 179 mikrogram/m3 Olesno – 159 mikrogram/m3 Prudnik – 157 mikrogram/m3 pyłu ...... awieszonego PM 10 w powietrzu. ...... Przekroczenie poziomu informowania pyłu PM 10 (tj. ...... mikrogram/m³) wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych. ...... Przyczyną złej jakości powietrza jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń ...... indywidualnych gospodarstw domowych (spalanie w wielu gospodarstwach domowych złej ...... akości paliw oraz odpadów), przy ...... warunkach meteorologicznych Zaleca się podjęcie działań krótkoterminowych ...... awartych w Planie Działań Krótkoterminowych: ...... Informowanie dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków o ...... ograniczenia długotrwałego przebywania dzieci na otwartej przestrzeni dla ...... a narażenia na stężenia pyłu zawieszonego PM10. ...... Informowanie mieszkańców o konieczności ograniczenia przebywania na otwartej przestrzeni ...... czasie występowania wysokich stężeń podczas uprawiania sportu, czynności zawodowych ...... ających narażenie na działanie pyłu ...... awieszonego PM10 Informowanie dyrektorów ...... ali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej ...... możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. ...... wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu ...... a stężeń alarmowych zanieczyszczeń. ...... Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zwiększa ilość przypadków chronicznego ...... aszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, ...... płucnej, astmy oskrzelowej iinnych schorzeń. ...... Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: ...... i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z ...... aburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, ...... zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażone na ...... ałanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz ...... palące papierosy i bierni palacze. ...... W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z ...... arzem. ...... Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami ...... a, u których może wystąpić pogorszenie ...... amopoczucia. ...... które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności to: unikać ...... ałego przebywania na otwartej przestrzeni, w ...... połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w ...... ulic o dużym nasileniu ruchu; osoby z niewydolnością ...... adu krążenia i przewlekłymi chorobami układu ...... mające trudności z oddychaniem, powinny ograniczyć przebywanie na powietrzu. ...... Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa ...... dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego ...... atu Ochrony Środowiska (www. ...... w zaadce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów. ...
 • IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek
  ... 30 marca 2019 roku w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się już IV ...... a Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i ...... asteczek. ...... Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego, ...... ak w tym roku dodatkową kategorią są legendy, ...... i podania Stobrawskiego Zielonego Szlaku. ...... Szczegółowe informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz galeria zamków, pałaców, ...... i legend, podań, mitów Stobrawskiego Zielonego Szlaku na IV Międzynarodowy ...... al Tortów, Ciast i Ciasteczek dostępne będą ...... na stronie: http://stobrawskiszlak. ...... arodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek. ...... Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza. ...
 • Dobrzeński kulig międzypokoleniowy
 • Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym
  ... Gmina Dobrzeń Wielki w ramach osi  priorytetowej III – Gospodarka ...... a Poddziałanie 3. ...... Efektywność  energetyczna w budynkach aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu ...... acyjnego  Województwa Opolskiego  na ...... ata 2014-2020 realizuje  projekt pn. ...... „Termomodernizacja  obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu ...... ałym” współfinansowany z Europejskiego  ...... Rozwoju Regionalnego Nr umowy o ...... ansowanie RPOP. ...... Data podpisania umowy 12. ...... Całkowita  wartość projektu 1 459  ...... PLN Wartość wydatków kwalifikowalnych 1 315  ...... PLN Wartość dofinansowania 1 090 363,69 PLN ...... Okres realizacji projektu 2019r. ...... Cel realizacji projektu Zwiększenie  ...... budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym poprzez realizację  prac z zakresu ...... termomodernizacji. ...... Cele szczegółowe: ograniczenie emisji CO2 i zastosowanie  ...... awialnych źródeł energii  poprzez  ...... anę źródła ciepła z kotła węglowego na pompę ...... a; poprawa parametrów  obiektu w ...... akresie  utrzymania  ciepła poprzez ...... ścian zewnętrznych, stropodachów płaskich  i zewnętrznych  oraz stropu ...... ad piwnicą  nieużytkową; poprawa ...... stolarki okiennej i drzwiowej  poprzez ...... aż  nowych drzwi do kotłowni oraz ...... okien przeszklenia kotłowni, Sali gimnastycznej i korytarza; modernizacja  ...... przygotowania  c. ...... poprzez  montaż układu  wykorzystującego czynnik  ...... pochodzący z nowego źródła ciepła; usprawnienie  wentylacji mechanicznej ...... montaż centrali wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z ...... ami;   ...
 • ZAWIADOMIENIE
  ... że w związku z awarią na przepompowni P1 sieci cieplnej, w dniu 22. ...... roku (wtorek) mogą nastąpić okresowe obniżenia parametrów w dostawie energii cieplnej do ...... odbiorców ciepła w Dobrzeniu Wielkim w godzinach 7. ...... Spółka ELKOM przeprasza za wszelkie niedogodności. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki