Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7449 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1407

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje:
  ...    Stypendia Pomostowe – rok akademicki 2019/2020   Krajowy ...... Wsparcia Rolnictwa informuje, iż obecnie realizowana jest XVIII edycja Programu ...... Pomostowych w roku akademickim 2019/2020, który skierowany jest do ...... maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na ...... rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych ...... polskich uczelniach akademickich. ...... Kryteria, które łącznie muszą zostać spełnione przez kandydatów ubiegających się ...... stypendium są następujące: są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka; są ...... byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, ...... byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co ...... ajmniej 2 lat; mieszkają na terenach ...... lub w miastach do 20 tyś. ...... mieszkańców; pochodzą z niezamożnych rodzin, tzn. ...... o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie ...... niż 1688 zł brutto; osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów ...... zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. ...... Kandydaci ubiegający się o stypendium, po przyjęciu na studia, ...... wypełniają wniosek on-line na stronie www. ...... a-pomostowe. ...... aplikacja jest aktywna od dnia 1 lipca do 14 sierpnia 2019r. ...... następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do najbliższego pod ...... zamieszkania OT KOWR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019r. ...... Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronach, www. ...... a-pomostowe. ...
 • Ost.meteo burze z gradem/1 z 13.07.2019
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... 09:30 dnia 13. ...... 21:00 dnia 13. ...... prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 20 mm, ...... alnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. ...... Miejscami możliwy grad. ...... Komunikat jest ważny od 13-07-2019 07:29:00 do ...... 21:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Zaproszenie na wyjazd na targi ogrodnictwa i wyposażenia ogrodów spoga+gafa 2019 w Kolonii (01.09-04.09.2019)
 • Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw
 • ZUS proponuje duże pieniądze na poprawę bezpieczeństwa pracy
  ... acja prasowa      ...... 3 lipca 2019 r. ...... Pracodawcy, którzy chcą podnieść poziom ...... a pracy w swoich zaadach mogą liczyć na ...... Od 15 lipca będą mogli składać wnioski o dofinansowanie sięgające nawet ...... Kwota refundacji będzie uzależniona od liczby pracowników w przedsiębiorstwie. ...... Oficjalnym dniem rozpoczęcia konkursu jest 15 lipca, a datą końcową ...... 16 sierpnia. ...... Centrum Dofinansowaniaatników działające w opolskim oddziale ZUS będzie ...... ać projekty od pracodawców z województwa ...... Firmy mogą przedstawić projekty, które zwiększą bezpieczeństwo i ...... pracy na oraz zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy czy chorobami zawodowymi. ...... Propozycje, które znajdą uznanie fachowców od bezpieczeństwa pracy i spełnią ...... a stawiane przez ZUS, będą mogły być ...... alizowane w przyszłym roku. ...... Mała firma - większe wsparcie - Poziom dofinansowania będzie ...... ależał od wielkości przedsiębiorstwa. ...... Głównym kryterium jest liczba pracowników, za których pracodawca opłaca składki na ...... a społeczne. ...... Mikroprzedsiębiorstwa, czyli te zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą ...... nawet na 90 procentowe dofinansowanie zaadanej wartości projektu - podkreśla Sebastian ...... regionalny rzecznik prasowy ZUS w regionie. ...... Małe firmy, zgłaszające od 10 do 49 osób, mogą starać się o 80 ...... dofinansowanie szacowanej wartości projektu. ...... Przedsiębiorstwa średnie – zatrudniające do 249 osób – na 60 procent. ...... Natomiast zaady pracy, które deklarują opłacanie składek w ZUS za więcej niż 250 ...... acowników mogą wnioskować o sfinansowanie ...... alnej wartości projektu na poziomie 20 procent ...... wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie. ...... Pieniądze tylko dla rzetelnych płatników - Pozytywnie rozpatrywane będą ...... tylko tych przedsiębiorstw i firm, które na bieżąco regulują zobowiązania w ZUS czyli ...... zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. ...... Ponadto wnioskodawca nie może być w stanie upadłości lub w procesie likwidacji. ...... Na pewno też, na etapie oceniania projektu będziemy weryfikować czy firma ...... ała się już w przeszłości o takie ...... ansowanie - dodaje Sebastian Szczurek. ...... Wniosek papierowo i on-line Wniosek o dofinansowanie ...... a złożyć w wersji papierowej i elektronicznej ...... a. ...... Papierową wersję wniosku można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub wysłać na ...... adres: Zaad Ubezpieczeń Społecznych Centrum ...... ansowaniaatników ul. ...... Wrocławska 24, 45-701 Opole. ...... Dokumenty w sprawie konkursu są do pobrania pod adresem www. ...... a Pytania dotyczące konkursu można kierować ...... elektroniczną na e-mail: konkurs@zus. ...... od 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r. ...... Sebastian Szczurek Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa ......     Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa ...... higieny pracy KONKURS Zapraszamy do udziału w konkursie pracodawców, w ...... można uzyskać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. ...... Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. ...... Co należy poprawić Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w ...... astępujących obszarach technicznych: ...... instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy; urządzenia ...... przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym; ...... miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym; ochrona ...... energią elektryczną i elektrycznością statyczną; urządzenia oczyszczające i ...... atniające powietrze, urządzenia mechanicznej ...... acji powietrza; sprzęt i urządzenia służące ...... awie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w ...... agłębieniach i innych strefach pracy; sprzęt i ...... a służące ograniczeniu obciążenia układu ...... szkieletowego; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w ...... adku narażenia na czynniki chemiczne i ...... czynniki biologiczne; środki ochrony indywidualnej. ...... Krótki termin Wnioski można składać od 15 lipca. ...... którego ZUS przyjmie dokumenty, to 16 sierpnia br. ...... Na stronie www. ...... i w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS jest więcej informacji o ...... w tym regulamin oraz potrzebne dokumenty. ...... Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. ...... Najpierw ocenę formalną, czyli sprawdzenie kompletności i poprawności złożonych ...... przeprowadzi ZUS. ...... Następnie ocena merytoryczna należy do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. ...... Pytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można ...... aszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ...... w terminie do 11 sierpnia 2019 r. ...... Konkretne pieniądze Dla mikro przedsiębiorców maksymalna kwota ...... ansowania projektów inwestycyjno-doradczych to ...... zł, dla małych 210 tys. ...... zł, dla średnich do 340 tys. ...... zł, a dla dużych do 500 tys. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki