Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7627 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1450

 • Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2019
  ... dnia 18 września br. ...... trwa głosowanie w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa ......   Swój głos można oddać na stronie https://przestrzen. ......   Gmina Dobrzeń Wielki ma swojego reprezentanta w kategorii "Obiekt ......   Zachęcamy wszystkich internautów do oddania swojego głosu! ...
 • Opolski ZUS zaprasza na Tydzień Przedsiębiorcy
  ... 23 do 27 września opolski ZUS zaprasza przedsiębiorców na darmowe szkolenia, ...... arsztaty i dyżury ekspertów. ...... To specjalna oferta przygotowana z myślą o przedsiębiorcach i pracodawcach z ...... Zatrudniasz cudzoziemców lub delegujesz pracowników za granicę? ...... - to tylko niektóre kwestie jakie objaśni ZUS opolskiemu biznesowi. ...
 • Konkurs - Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2019
  ... Zgodnie z Regulaminem konkursu, udział w Konkursie Internautów polega na oddaniu ...... głosu na jedną realizację zgłoszoną do tegorocznej edycji w ...... ategorii przestrzeń publiczna lub obiekt ...... publicznej oraz na jedną realizację spośród nominowanych do miana Najlepszej ...... Konkursu dostępne są na stronie www. ...... Głosować będzie można w terminie od 11. ...... na stronie internetowej www. ...... Oddany głos można uzasadnić, zgodnie z umieszczonym na stronie ...... formularzem głosowania. ...... autorzy najbardziej interesujących uzasadnień zostaną wyróżnieni okolicznościowymi ...... ami. ...
 • Jubileuszowy X Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej pn. "Z piosenką na Stobrawskim Zielonym Szlaku"
  ... od 10 lat Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ma możliwość promowania ...... aru LGD oraz regionu - województwa opolskiego ...... prezentowanie wykonawców, którzy w swojej formie tj. ...... poprzez piosenki odzwierciedlają to co pięknego znajduje się na obszarze ...... Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej jest konkursem, który ...... a na celu integrację społeczności w każdym ...... oraz promowanie walorów kulturowych, przyrodniczych oraz  ...... naszego obszaru, popularyzację turystyki oraz pogłębianie wiedzy i świadomości dzieci, ...... a także osób dorosłych na temat walorów okolicy, w której żyją i mieszkają w ...... maksymy: "Cudze chwalicie, swego nie znacie". ...... Festiwal odbędzie się 12. ...... Miejscem realizacji projektu będzie Namysłowski Ośrodek Kultury. ...... Zeszłoroczny Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego jesteśmy przekonani, ...... i w tym roku wystąpią liczni mieszkańcy województwa opolskiego jak i wykonawcy z ...... ałego kraju. ...... Uczestnicy, którzy są zainteresowani wzięciem udziału powinni zgłosić się do 04. ...... Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: ...... awskiszlak. ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a-na-stobrawskim-zielonym-szlaku-juz-dostepne. ...... Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej LGD: www. ...... awskiszlak. ...... w zaadce: Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej ...
 • ZAPRASZAMY ZARZĄDCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA BEZPŁATNE SPOTKANIE
  ... ZaPRaSZaMY ZaRZĄDCÓW I WŁaŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Na BEZPŁaTNE SPOTKaNIE ...... Racjonalizacja gospodarki odpadami – nasze wspólne dobro. ...... Poznaj korzyści z selektywnej zbiórki odpadów   DLa KOGO? ...... Zarządców i właścicieli nieruchomości z terenów gmin: ...... Wielki, Murów, Łubiany. ...... TERMIN: 20 września 2019 r. ...... GODZINa: 13:30 – 15:00 MIEJSCE: Plaza Reastaurant & Bowling, ul. ...... Wrocławska 32, Dobrzeń Wielki WaRUNKI UDZIaŁU: Udział w spotkaniu jest bezpłatny ...... – w prosty sposób – wystarczy wysłać mail na adres: paulina. ...... ak@ao. ...... i podać liczbę osób, która chce wziąć udział w spotkaniu Decyduje kolejność zgłoszeń - ...... miejsc ograniczona! ...... PROGRaM SPOTKaNIa: Przywitanie uczestników spotkania. ...... System selektywnej zbiórki odpadów prowadzony w gminie. ...... Segregacja odpadów w aspekcie odzysku surowców wtórnych. ...... Bariery i trudności podczas wdrażania systemu selektywnej zbiórki odpadów. ...... Sposoby przekazywania mieszkańcom informacji o prawidłowej segregacji odpadów ...... alnych. ...... Planowane zmiany dotyczące selektywnej zbiórki odpadów ...... alnych. ...... Dyskusja i pytania na zakończenie spotkania. ...... Wręczenie podziękowań za udział w spotkaniu. ...... SPOTKaNIE POPROWaDZI: anna Marciniszyn–Kosecka – Swoje 18-letnie ...... adczenie zawodowe rozpoczęła zaraz po ...... akończeniu studiów na kierunku Ochrona ...... a na Opolskim Uniwersytecie. ...... W swojej codziennej pracy dba o przestrzeganie zasad i przepisów prawa ochrony ...... a. ...... Prowadzi pełną dokumentację formalno-prawną, ewidencję i sprawozdawczość środowiskową ...... korzystającego ze środowiska. ...... Z uwagi na nieustanie zmieniające się prawo stale dba o swoje kwalifikacje i ...... podnosi je na szkoleniach. ...... Po pracy nie zapomina o ochronie środowiska i swoją postawą propaguje życie oparte na ...... ażonym rozwoju i ekologii. ...... Odpoczynek znajduje w żeglarstwie i fotografii. ...... Obowiązek informacyjny: Zgodnie z art. ...... 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ...... informujemy, że: administratorem danych jest Stowarzyszenie aglomeracja Opolska, ...... Plac Wolności 6, 45-018 Opole, biuro@ao. ...... Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt: paulina. ...... ak@ao. ...... Podstawą prawną przetwarzania jest: - przetwarzanie jest niezbędne ...... celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ...... administratora lub przez stronę trzecią, z ...... sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub ...... awowe prawa i wolności osoby, której dane ...... wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, ...... dane dotyczą, jest dzieckiem (art. ...... f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). ...... Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji szkolenia. ...... Każdy udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie aglomeracja Opolska, ...... związany z przetwarzaniem wizerunku utrwalonego podczas szkolenia na stronie ...... Stowarzyszenia aglomeracja Opolska oraz portalu społecznościowym. ...... Dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi wyłonionemu przez ...... administratora danych do przeprowadzenia ...... ania oraz innym podmiotom (np. ...... biuro rachunkowe, biuro prawne) tylko w zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia ...... az sporządzenia sprawozdań z ich wykonania. ...... Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z  ...... prawem. ...... Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz ...... awo do bycia zapomnianym. ...... Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich ...... a, ograniczenia przetwarzania, prawo ...... a sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w ...... momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na ...... awie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo ...... a skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy ...... arzanie danych osobowych narusza przepisy ...... rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ...... Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z wytycznych w ...... akresie kwalifikowalności – przez okres ...... ałości projektu tj. ...... 5 lat od zakończenia projektu i/lub okres wynikający z przepisów ...... awa dot. ...... archiwizacji. ...... Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani ...... ania. ...
 • ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW NA BEZPŁATNE SPOTKANIE
  ... ZaPRaSZaMY PRZEDSIĘBIORCÓW Na BEZPŁaTNE SPOTKaNIE pt. ...... Racjonalizacja gospodarki odpadami oczami przedsiębiorcy. ...... Jak ustawę przekuć w korzyść? ......   DLa KOGO? ...... z terenów gmin: Dobrzeń Wielki, Murów, Łubiany. ...... TERMIN: 20 września 2019 r. ...... GODZINa:  9:00-12:30 MIEJSCE:  Plaza ...... astaurant & Bowling, ul. ...... Wrocławska 32, Dobrzeń Wielki WaRUNKI UDZIaŁU: Udział w spotkaniu jest bezpłatny ...... – w prosty sposób – wystarczy wysłać mail na adres: paulina. ...... ak@ao. ...... i podać liczbę osób, która chce wziąć udział w spotkaniu Decyduje kolejność zgłoszeń - ...... miejsc ograniczona! ...... PROGRaM SPOTKaNIa: Przywitanie uczestników spotkania. ...... System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzony w gminie obejmujący ...... Segregacja odpadów w aspekcie odzysku surowców wtórnych. ...... Bariery i trudności podczas wdrażania systemu selektywnej zbiórki odpadów. ...... Skutki wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i innych niż komunalne. ...... Planowane zmiany dotyczące selektywnej zbiórki odpadów ...... alnych. ...... Dyskusja i pytania na zakończenie spotkania. ...... Wręczenie podziękowań za udział w spotkaniu. ...... SPOTKaNIE POPROWaDZI: anna Marciniszyn–Kosecka – Swoje 18-letnie ...... adczenie zawodowe rozpoczęła zaraz po ...... akończeniu studiów na kierunku Ochrona ...... a na Opolskim Uniwersytecie. ...... W swojej codziennej pracy dba o przestrzeganie zasad i przepisów prawa ochrony ...... a. ...... Prowadzi pełną dokumentację formalno-prawną, ewidencję i sprawozdawczość środowiskową ...... korzystającego ze środowiska. ...... Z uwagi na nieustanie zmieniające się prawo stale dba o swoje kwalifikacje i ...... podnosi je na szkoleniach. ...... Po pracy nie zapomina o ochronie środowiska i swoją postawą propaguje życie oparte na ...... ażonym rozwoju i ekologii. ...... Odpoczynek znajduje w żeglarstwie i fotografii. ...... Obowiązek informacyjny: Zgodnie z art. ...... 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ...... informujemy, że: administratorem danych jest Stowarzyszenie aglomeracja Opolska, ...... Plac Wolności 6, 45-018 Opole, biuro@ao. ...... Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt: paulina. ...... ak@ao. ...... Podstawą prawną przetwarzania jest: - przetwarzanie jest niezbędne ...... celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ...... administratora lub przez stronę trzecią, z ...... sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub ...... awowe prawa i wolności osoby, której dane ...... wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, ...... dane dotyczą, jest dzieckiem (art. ...... f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). ...... Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji szkolenia. ...... Każdy udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie aglomeracja Opolska, ...... związany z przetwarzaniem wizerunku utrwalonego podczas szkolenia na stronie ...... Stowarzyszenia aglomeracja Opolska oraz portalu społecznościowym. ...... Dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi wyłonionemu przez ...... administratora danych do przeprowadzenia ...... ania oraz innym podmiotom (np. ...... biuro rachunkowe, biuro prawne) tylko w zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia ...... az sporządzenia sprawozdań z ich wykonania. ...... Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z  ...... prawem. ...... Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz ...... awo do bycia zapomnianym. ...... Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich ...... a, ograniczenia przetwarzania, prawo ...... a sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w ...... momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na ...... awie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo ...... a skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy ...... arzanie danych osobowych narusza przepisy ...... rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ...... Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z wytycznych w ...... akresie kwalifikowalności – przez okres ...... ałości projektu tj. ...... 5 lat od zakończenia projektu i/lub okres wynikający z przepisów ...... awa dot. ...... archiwizacji. ...... Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani ...... ania. ...
 • Kolejna giełda staroci
 • Szczepienie psów przeciw wściekliźnie
  ... Powiatowy     Lekarz     Weterynarii  ...... informuje, że  zgodnie z przepisem art. ...... ustawy z dnia 11 marca 2004r. ...... o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. ...... miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu ...... Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w ...... 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. ...... miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego ...... a. ...... psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi ...... aryjne w ramach działalności zaadu ...... dla zwierząt. ...... Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez ...... arzy weterynarii. ...... Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie łub ...... się wpisu w paszporcie zwierzęcia. ......   Natomiast zgodnie z przepisem art. ...... ustawy: 1a. ...... Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów ...... wściekliźnie, - podlega karze grzywny. ...... Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że obecnie są ...... adzane kontrole wykonania powyższego obowiązku ...... właścicieli psów. ...
 • Ost.meteo.deszcz z burzami/1 z 08.09
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym ...... Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 40 ...... W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h. ...... Komunikat jest ważny od 08-09-2019 12:30:01 do ...... 17:30:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Dożynki Powiatowo-Gminne
  ... imieniu gospodarzy XIX Dożynek Powiatowo-Gminnych 2019 - Starosty Opolskiego oraz ...... Murów serdecznie zapraszam na wspólną zabawę w miejscowości Stare Budkowice w dniach 14 ...... 15 września 2019 r. ...... Podczas dwudniowej imprezy zaplanowano szereg występów oraz atrakcji. ...... Pierwszego dnia (14. ...... odbędzie się Kreiskonzert organizowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ...... na Śląsku Opolskim (TSKN na Śląsku Opolskim), a wieczorem bawimy się w ...... acie Oktoberfest’u. ...... Przygrywać tego wieczoru będzie zespół Kwaśnica ...... avarian Show. ...... Drugiego dnia (15. ...... uroczystości dożynkowe rozpoczynają się Mszą św. ...... Rocha oraz przemarszem korowodu z delegacjami gmin powiatu opolskiego. ...... Organizatorzy przewidzieli w programie dożynek szereg występów zaproszonych ...... artystów, pokazy – taneczne, artystyczne ...... kulinarne. ...... bawimy się razem z zespołem LOGO. ...... Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www. ...... w zaadce aktualności. ......     /-/ Michał Golenia   ...
 • AKCJA LATO 2019
  ... akończyła się akcja „LaTO 2019”, którą Gmina ...... Wielki corocznie organizuje dla dzieci i młodzieży szkolnej przy ...... ale Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego ...... a Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. ...... Zajęcia odbywały się w siedzibie GOK w Dobrzeniu Wielkim w ...... od 8 lipca do 9 sierpnia 2019r. ...... od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 -1400. ...... Zapisanych zostało 73 dzieci. ...... Każdego dnia średnio w zajęciach uczestniczyło od 27 do 38 dzieci. ...... Koszt jaki ponieśli rodzice za udział dzieci w półkolonii opiewał na kwotę 30,00 ...... W zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku od 6 do 15 ...... at zamieszkałe na terenie gminy. ...... Zajęcia prowadzone były przez cztery opiekunki i dwie ...... aktykantki. ...... W czasie pobytu w świetlicy, dzieci miały zagwarantowany jeden posiłek w postaci drugiego ...... adania. ...... W ramach integracji trzy razy przygotowywały samodzielnie śniadania. ...... Zajęcia dla uczestników akcji „Lato 2019” prowadzone były na dużej sali ...... anecznej, w sali nr 4 GOK, na Boisku Sportowym ...... placu zabaw w parku i przy kąpielisku „Balaton”. ...... Dzieci korzystały z różnorodnych form spędzania wolnego czasu: przeprowadzono dla nich ...... a konkursy czytelnicze, konkursy talent show, ...... w chowanego, prace plastyczne, salon urody, konkursy sportowe, zorganizowano ...... planszowe, na dużej sali zajęcia cyrkowe, taneczne, manualne. ...... Dzieci odwiedziły Ochotniczą Straż Pożarną i Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim. ...... 38 uczestników akcji „Lato 2019” odwiedziło Opolskie ZOO. ...... Dzięki prowadzonym zajęciom podczas wakacji, dzieci uczyły się współpracy w grupie, ...... a, propagowania pozytywnych postaw społecznych, ...... promowania bezpiecznych zabaw i zachowań. ...... Dodatkowo zostały zorganizowane warsztaty i obozy poszczególnych sekcji działających ...... GOK: - instruktorzy GOK Gwiazda Dobrzeń Wielki zorganizowali następujące ...... Cesenatico Włochy – 29 osób, Dziwnów – 12 osób, ...... – 28 osób, - sekcja Mażoretki Seniorita zorganizowała obóz w Chorwacji – 70 osób, ...... instruktorzy Dance Team zorganizowali obóz w Pokrzywnej – 38 osób, - Grupa ...... aletowa arabesqe uczestniczyła w warsztatach – ...... osób, które prowadził instruktor baletu GOK. ...... Dzięki współpracy gminy z innymi organizacjami, dzieci i młodzież bezpiecznie w tym ...... spędziły czas na koloniach letnich, w których udział wzięło 8 osób, i ...... ak:  Kuratorium Oświaty w Opolu ...... gminie Dobrzeń Wielki 5 miejsc na bezpłatną kolonię dla dzieci i młodzieży w wieku ...... lat w Ośrodku „Kormoran” w Darłówku, której organizatorem była ...... a Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w ...... uczestniczyły w kolonii od 15 do 28 sierpnia 2019 r. ...... Z opolskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku ...... Gmina Dobrzeń Wielki otrzymała 2 miejsca do Głuchołaz. ...... Dzieci wypoczywały w okresie od 26 czerwca do 9 lipca b. ...... w Ośrodku Wypoczynkowym „Bonanza”. ...... Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu zorganizował bezpłatne warsztaty letnie dla dzieci i ...... w postaci półkolonii, realizowane w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – ...... ałania informacyjno-edukacyjne”. ...... W turnusie trwającym od 26 do 30 sierpnia b. ...... udział brało 1 dziecko z Dobrzenia Wielkiego. ...... Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zorganizował w Ośrodku ...... w Niwkach odpłatną kolonię letnią w dwóch terminach: 15-20. ...... 9 uczennic z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu ...... (piłka ręczna dziewcząt) wyjechało na obóz sportowy do Hiszpanii. ...... Obóz zorganizowany był w okresie od 22 czerwca do 3 lipca 2019 r. ...... W gminie, w okresie wakacyjnym, odbyły się imprezy kulturalne ...... anizowane przez GOK, Rady Sołeckie, OSP, LZS: ...... Piknik Retro – plac zabaw w Dobrzeniu Małym (07. ...... Festyn Chróścice – Boisko LZS „Victoria” w Chróścicach (20-21. ...... Festyn Chróścice – plac OSP w Chróścicach (03-04. ...... W dniach 27-28. ...... w Dobrzeniu Wielkim odbył się XI SUMMER REVIVaL, VIII Zlot Samochodów Zabytkowych, których ...... anizatorami byli: GOK Dobrzeń Wielki, ...... arzyszenie Obrony Samorządności „Na swoim” ...... az Stowarzyszenie „Borki – aktywni razem”. ...... Dzieci, młodzież i dorośli, podczas tegorocznych wakacji, mogli skorzystać z ...... ajęć prowadzonych przez animatorów na Boisku ...... Orlik, a także z kąpieliska na ośrodku rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim, gdzie ...... apewniona była opieka ratowników. ...... podjęte przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz instytucje z nią współpracujące inicjatywy ...... aktyczno-prewencyjne w okresie tegorocznych ...... akacji, zapewniły bezpieczny wypoczynek dzieci ...... Zebrała: a. ...
 • Ostrz.meteo.burze z gradem/1 z 01.09.19
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... 17:00 dnia 01. ...... 04:00 dnia 02. ...... prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, ...... alnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. ...... Miejscami możliwy grad. ...... Komunikat jest ważny od 01-09-2019 10:39:00 do ...... 04:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ostrz met. Burze z grad/1 dn.30.08.2019
  ... opolskie powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski, oleski, Opole, opolski i ...... 17:20 dnia 30. ...... 21:30 dnia 30. ...... prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, ...... alnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. ...... Miejscami możliwy grad. ...... Komunikat jest ważny od 30-08-2019 17:39:00 do ...... 21:30:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ostrz meteo. Upał/2 z dn. 30.08.2019
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... 11:00 dnia 31. ...... 18:00 dnia 01. ...... prognozuje się upały. ...... Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. ...... Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. ...... Komunikat jest ważny od 30-08-2019 12:20:00 do ...... 18:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • VIII Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki