Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7449 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1407

 • 47 Lato Kwiatów w Otmuchowie
 • Modernizacja Sali widowiskowo-treningowej z zapleczem technicznym etap I - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  ... dniu 2 lipca 2019r Wójt Gminy Dobrzeń Wielki - Piotr ...... apa podpisał umowę z Wykonawcą  - firmą ...... aad Usługowo-Budowlany DaCHOLEP Ryszard ...... ańczak na realizację zadania pn. ...... „Modernizacja  Sali widowiskowo-treningowej etap I- Gminny ...... Wartość inwestycji 915 608,83 zł brutto ...... artość dofinansowania 500 000,00 zł ...... Termin realizacji zadania do 15 października 2019r. ...
 • Program „ Sport dla Wszystkich ” pn. „ Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa ” 2019
  ... roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klas V, bądź VII szkół podstawowych z terenu ...... Dobrzeń Wielki brali udział w zajęciach realizowanych w miesiącach styczeń – kwiecień ...... na sztucznym lodowisku Toropol w Opolu. ...... Bezpłatnymi zajęciami nauki oraz doskonalenia jazdy na łyżwach objętych było 90 uczniów i ...... ak:. ...... VII PSP w Chróścicach 15 uczniów – kl. ...... V Uatrakcyjnienie zajęć sportowych było możliwe dzięki realizacji ...... Programu „Sport dla Wszystkich” działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i ...... Gmina Dobrzeń Wielki, dla potrzeb realizacji Programu, podpisała dnia 16 stycznia ...... umowę o współpracy partnerskiej z operatorem Programu - Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS ...... W ramach Programu pn. ...... „Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa”, zorganizowano, jako zajęcia pozalekcyjne, 4 ...... azdy na sztuczne lodowisko Toropol w Opolu. ...... Uczniowie mieli zapewnioną każdorazowo jedną godzinę nauki jazdy na łyżwach, ...... jej doskonalenie. ...... Program był całkowicie bezpłatny dla rodziców, a finansowanie z Programu „ Sport ...... a Wszystkich”, obejmowało  pokrycie ...... związanych z transportem, wejściem na lodowisko, wypożyczenie łyżew, ubezpieczenie ...... opłacenie instruktorów oraz kadry wychowawców. ...... Wkład własny Gminy Dobrzeń Wielki na realizację Programu w 2019r. ...... to kwota łączna 3. ...... (90 uczestników x 10 zł x 4 wyjazdy) oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów. ...... Program był realizowany po raz pierwszy i cieszył się wielkim powodzeniem ...... uczniów, warto go kontynuować w przyszłości. ...... Zajęcia sportowe prowadzone na lodowisku miały na celu aktywizację ruchową młodzieży ...... profilaktykę wad postawy, nadwagi i otyłości, efektywne wykorzystanie ...... astruktury sportowej (lodowisko), a także ...... anie szans w dostępie do obiektów sportowych ...... zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma lodowiska. ...... Zastępca Wójta Gminy        ...... Irena Weber ...
 • Spotkanie pt. NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR
  ... 4 lipca w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbędzie się ...... anie z cyklu NCBR dla Firm - wsparcie ...... z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). ...... z regionu będą mieli możliwość uzyskania praktycznej wiedzy jak zdobyć dofinansowanie z ...... arodowego Centrum Badań i Rozwoju na ...... alizację innowacyjnych projektów. ...... Zapraszamy przedsiębiorców i naukowców z regionu, którzy planują realizację ...... ac badawczo-rozwojowych na spotkanie NCBR dla ...... Składa się ono z dwóch części: informacyjnej i warsztatowej. ...... W jego trakcie eksperci NCBR prezentują możliwości ...... ania dofinansowania na wprowadzenie ...... atorskich rozwiązań lub udoskonalenie już ...... Przedstawiane są zasady udziału i kryteria oceny w konkursach NCBR finansowanych z ...... amu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. ...... Przedsiębiorcy mają również możliwość odbycia indywidualnych spotkań z ekspertami, w ...... akcie których mogą przeanalizować założenia ...... pomysłu i uzyskać porady dotyczące przygotowania projektu B+R. ...... Eksperci NCBR prezentują konkretne przykłady innowacyjnych projektów dofinansowanych z ...... Na spotkaniu NCBR dla Firm każdy przedsiębiorca może dowiedzieć się, jak ...... zaplanować projekt B+R, na co ma prawo przeznaczyć uzyskane z NCBR dofinansowanie, jak ...... ażać rezultaty projektu czy poznać zasady ...... ania i rozliczania dofinansowania. ...... aby wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu wymagana jest rejestracja poprzez ...... arz on-line:  https://www. ...... afirm. ...... a-opole/#Rejestracja Liczba miejsc jest ...... aniczona! ......   @@@ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą ...... a Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ...... Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do ...... adzenia prac badawczo-rozwojowych. ...... Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie ...... ając ich ryzyko biznesowe towarzyszące ...... ażaniu  przełomowych projektów badawczych. ...... Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu ...... Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. ...... Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz ...... a Edukacja Rozwój. ...... Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty ...... ane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. ...... Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie ...... ajwiększym w kraju i regionie ośrodkiem ...... ania rozwoju nauki i gospodarki. ...... Więcej informacji na stronie ncbr. ...
 • Program powszechnej nauki pływania pn. „Umiem Pływać” 2019
  ... a 9 października 2018r. ...... ogłoszona została Decyzja Nr 47 Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ogłoszenia ...... artego konkursu na dofinansowanie w 2019 roku ...... anizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach ...... adania „Sport dla Wszystkich” działania ...... anie sportu dzieci i młodzieży” (Dz. ...... W ramach ww. ...... Decyzji ogłoszony został Program powszechnej nauki pływania pn. ...... „Umiem Pływać”. ...... Program zaadał przeprowadzenie 20 godzin lekcyjnych nauki pływania ...... a dzieci z klas I-III szkół podstawowych w ...... ałym kraju, w ramach zajęć pozalekcyjnych i ...... aszkolnych. ...... W związku z powyższym, dla potrzeb realizacji programu, Gmina Dobrzeń Wielki podpisała ...... umowę o współpracy partnerskiej z operatorem programu - Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS ...... Tegoroczna edycja nauki pływania zorganizowana była dla 86 dzieci z klas II i III ...... podstawowych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki ( PSPzOS ...... W ramach 10 wyjazdów na opolskie pływalnie, w miesiącach od marca do maja,  ...... mieli zapewnione każdorazowo po 2 godziny lekcyjne na naukę, bądź ...... alenie umiejętności pływania. ...... Program był całkowicie bezpłatny dla rodziców, a finansowanie z Programu ...... ało  pokrycie kosztów związanych z ...... ansportem, wejściem na pływalnie, ...... uczestników, opłaceniem instruktorów nauki pływania oraz kadry wychowawców. ...... Strona finansowa realizacji, na jednego uczestnika Programu, przedstawia się ...... astępująco: 180,00 zł – wkład ...... a Sportu i Turystyki na pokrycie kosztów ...... ansportu lub dojazdu uczestników, 165,00 zł ...... wkład Jednostki Samorządu Terytorialnego, czyli wkład własny Gminy Dobrzeń ...... na realizację Programu w 2019r. ...... to kwota łączna 14. ...... zł  ( 86 uczestników x 165 zł ) oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów. ...... Za nami już czwarta edycja realizacji Programu, który cieszy się wielkim ...... wśród uczniów, i który przyczynia się do nabycia przez dzieci umiejętności pływania, ...... ała i koryguje wady postawy oraz wyrównuje ...... anse w dostępie do infrastruktury sportowej ...... zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni. ...... Zastępca Wójta Gminy        ...... Irena Weber ...
 • Ost.meteo Burze z gradem/2
  ... opolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z ...... adem

  Komunikat jest ważny od ...... 23:59:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo 55 Upał/2 z 30.06.2019
  ... opolskie powiaty: brzeski, namysłowski i nyski. ...... Występują i w dalszym ciągu prognozuje się upały. ...... Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. ...... Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. ...... Komunikat jest ważny od 30-06-2019 18:00:01 do ...... 18:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo 54 Upał/2 z 29.06.2019
  ... opolskie powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, ...... krapkowicki, oleski, Opole, opolski, prudnicki i ...... Prognozuje się upały. ...... Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. ...... Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. ...... Komunikat jest ważny od 29-06-2019 13:08:00 do ...... 18:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Wakacje 2019
  ... ajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym ...... a pracujące w lipcu: Publiczne ...... w Chróścicach, Kup  oraz Katolickie Przedszkole Niepubliczne w ...... ach i Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu ...... ałym Przedszkola pracujące w sierpniu: ...... w Dobrzeniu Wielkim    Zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicach ...... Zajęcia świetlicowe – opiekuńcze dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat są ...... anizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w ...... Wielkim, od poniedziałku do piątku w godzinach 9 00- 140  i trwać będą od 8 lipca ...... 9 sierpnia 2019r. ...... Zgodnie z regulaminem wypoczynku letniego,  rodzice ...... odpłatność w kwocie 30,00 zł. ......  W czasie pobytu w świetlicy dzieci mają zapewniony jeden posiłek dziennie. ...... Zajęcia prowadzą instruktorzy posiadający odpowiednie uprawnienia. ......        Organizatorami wypoczynku letniego są: Urząd ...... GOPS       oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów ...... alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim   ...... dla dzieci i młodzieży – miejsca otrzymane z innych organizacji: Kuratorium ...... aty w Opolu Kuratorium Oświaty ...... gminie Dobrzeń Wielki 5 miejsc na bezpłatne kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w ...... 7 – 15 lat. ...... Dokonano podziału miejsc w następujący sposób: PSP z Oddziałami Sportowymi ...... Dobrzeniu Wielkim dwa miejsca i po jednym miejscu dla PSP Nr 3 w Dobrzeniu ...... PSP w Kup oraz PSP w Chróścicach. ...... Organizatorem wypoczynku dzieci jest: ...... a Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą ...... Kozłowicka 1. ...... Wypoczynek zorganizowany będzie w Ośrodku „Kormoran” w Darłówku. ...... Dzieci wyjeżdżają 15 sierpnia 2019r. ...... a wracają  28  sierpnia 2019r. ...... Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Gmina ...... Wielki z opolskiego TSKN-u otrzymała 2 miejsca do Głuchołaz, Ośrodek Wypoczynkowy Bonanza. ...... Termin wypoczynku od 26 czerwca – 9 lipca 2019. ...... Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim Udział ...... uczennic w obozie sportowym – piłka ręczna dziewcząt, w Hiszpanii. ......    Czas trwania obozu:  22. ...... Kultury w Dobrzeniu Wielkim Sekcja Mażoretek, grupa ok. ...... 120 osób w miesiącu lipcu wyjeżdża na obóz połączony z pokazami do Chorwacji. ...... Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu Oferta kierowana do szkół 24. ...... warsztaty Letnie dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu  „ Wspólna ...... akcja segregacja – działania ...... acyjno-edukacyjne” – bezpłatne półkolonie ...... anizowane w dniach 24 – 28 czerwca 2019 i 26 ...... 30 sierpnia 2019. ...... Szczegóły na stronie: www. ...... Regionalny Zespół Placówek Wspierania Edukacji w Opolu Oferta kolonii letnich ...... płatna, kierowana do szkół (zapisy w marcu 2019). ...... Wypoczynek dla dzieci z klas młodszych szkół podstawowych organizowany w ...... Szkoleniowym w Niwkach, w okresie od 15. ...... Informacja o ewentualnych miejscach wolnych tel. ......   Rekreacja  dla dzieci,  młodzieży i dorosłych ...... Dobrzeniu Wielkim Treningi TOR poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 16:30 – 18:30 ...... az środa 17:00 – 19:30 Zajęcia prowadzone ...... animatorów  poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 18:30 – 21:30     ...... środa 19:30 – 21:30, sobota 15:00 – 16:30 i niedziela 15:00 – 19:00. ...... Kąpielisko na ośrodku rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim - zapewniona opieka ...... atowników wodnych w okresie od 1 lipca do 31 ...... a 2019. ......   Imprezy Kulturalne organizowane przez GOK Dobrzeń Wielki ...... Piknik Retro  plac zabaw Dobrzeń Mały  20-21. ...... Festyn Chróścice - Boisko LZS „Victoria” Chróścice 27-28. ...... XI SUMMER REVIVaL, VIII ZLOT SaMOCHODÓW ZaBYTKOWYCH, Ośrodek Rekreacji „Balaton” ...... Festyn Chróścice plac OSP Chróścice 10-11. ...... astępca Wójta Gminy      ...... a Weber     ...
 • Ost.meteo 53 Upał/2 z 24.06.2019
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się upały. ...... Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. ...... Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. ...... Komunikat jest ważny od 24-06-2019 12:57:00 do ...... 18:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Burze z gradem/1 z dn. 21.06.19
  ... opolskie powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, ...... krapkowicki, nyski, oleski, Opole, opolski, ...... Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, oraz porywami ...... atru do 65 km/h. ...... Miejscami możliwy grad. ...... Komunikat jest ważny od 21-06-2019 12:00:01 do ...... 00:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo burze z gradem/1 z 20.06.2019
  ... opolskie powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, ...... apkowicki, nyski, oleski, Opole, opolski, ...... Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 15 mm, ...... alnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. ...... Miejscami możliwy grad. ...... Komunikat jest ważny od 20-06-2019 18:00:01 do ...... 21:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Program "Aktywny Samorząd" 2019 rok
  ... atowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ...... ponownie informuje, iż w bieżącym roku realizowany będzie pilotażowy program „aktywny ...... amorząd". ...... Celem głównym  Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie  barier ...... aniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy ...... życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. ...... Program obejmuje następujące formy wsparcia: Moduł I - likwidacja barier ...... ających aktywizację społeczną i zawodową: ...... ar a - likwidacja bariery transportowej: ...... adanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu ...... ania do posiadanego samochodu, Zadanie 2 i 3 - ...... w uzyskaniu prawa jazdy. ...... Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w ...... informacyjnym: Zadanie 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego ...... oraz oprogramowania Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ...... amach programu sprzętu elektronicznego i ...... amowania, Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu ...... awności technicznej posiadanego sprzętu ...... Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się: Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu ...... awności technicznej posiadanego skutera lub ...... a inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, ...... adanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w ...... zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, Zadanie 4 - pomoc w ...... aniu sprawności technicznej posiadanej protezy ...... Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub ...... ania elektrycznego do wózka ręcznego. ...... Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby ...... ależnej. ...... Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. ...... informujemy, że: •   wnioski w ramach Modułu I przyjmowane będą w trybie ciągłym ...... 15 kwietnia 2019 r. ...... do dnia 30 sierpnia 2019 r. ...... •   wnioski w ramach Modułu II: do dnia 31 marca 2019 r. ...... (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019) do dnia 10 ...... aździernika 2019 r. ...... a wniosków dotyczących roku akademickiego ...... Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do tutejszego Centrum a w ...... adku wniosków składanych drogą pocztową, datę ...... a pocztowego. ...... Szczegółowe informacje dotyczące programu „aktywny Samorząd" oraz druki wniosków ...... a uzyskać na stronie internetowej: http://www. ...... awni/189-aktywny-samorzad   ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (t. ...... 506) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek, 27 czerwca 2019 r. ...... w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie ...... awomocności obrad Przyjęcie protokołu z ...... sesji rady. ...... Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. ...... Zatwierdzenie porządku obrad. ...... Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami (za okres od 20. ...... Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018 Debata ...... ad raportem o stanie gminy głosy ...... adnych głosy mieszkańców   ...... ała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń ...... wotum zaufani  wystąpienie Wójta  opinie komisji stałych ...... atwierdzenie sprawozdania  finansowego ...... az sprawozdania z wykonania budżetu Gminy ...... Wielki za rok 2018 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium informacja Wójta Gminy ...... awienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej ...... awienie opinii Regionalnej Izby ...... achunkowej   opinie pozostałych ...... stałych  dyskusja podjęcie uchwał Rozpatrzenie pozostałych projektów ...... az podjęcie uchwał: 1)     ...... ała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ...... na rok 2019 oraz 2)    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej ...... Finansowej •    informacja skarbnika gminy •     ...... awienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…) •    dyskusja ......  głosowanie, podjęcie uchwały 3)    Uchwała ws. ...... nadania nazwy ulicy •    informacja ...... a •    opinia Komisji ...... arki (…) •    dyskusja ......  głosowanie, podjęcie uchwały 4)    Uchwała ws. ...... wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobów gminnych ...... •    informacja Wójta •    przedstawienie opinii ...... Budżetu i Finansów •    przedstawienie ...... Komisji Gospodarki (…) •    dyskusja ......  głosowanie, podjęcie uchwały 5)    Uchwała ws. ...... zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. ...... Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych •     ...... acja wójta •     ...... awienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…) •    dyskusja ......  głosowanie, podjęcie uchwały 6)    Uchwała ws. ...... przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków •   ...... acja Wójta •     ...... awienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…) •    dyskusja ......  głosowanie, podjęcie uchwały     11. ...... acje i zapytania. ...... Wolne wnioski i sprawy różne. ...... Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. ...... Zaproszeni goście: Prezes PROWOD Sp. ...... w Kup, Pan Bogdan Lechowski Kierownik GOPS w Dobrzeniu ...... Pani Barbara Lis Dyrektor GOK w Dobrzeniu Wielkim , Pan ...... ard Kasprzak       ...... Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki     ...... an Kołbuc   ...
 • Zyskaj do 39 000,- brutto na założenie działalności gospodarczej

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki