Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7449 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1407

 • Ost.meteo Burze z gradem/2
  ... opolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z ...... adem

  Komunikat jest ważny od ...... 23:59:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo 55 Upał/2 z 30.06.2019
  ... opolskie powiaty: brzeski, namysłowski i nyski. ...... Występują i w dalszym ciągu prognozuje się upały. ...... Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. ...... Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. ...... Komunikat jest ważny od 30-06-2019 18:00:01 do ...... 18:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo 54 Upał/2 z 29.06.2019
  ... opolskie powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, ...... krapkowicki, oleski, Opole, opolski, prudnicki i ...... Prognozuje się upały. ...... Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. ...... Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. ...... Komunikat jest ważny od 29-06-2019 13:08:00 do ...... 18:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Wakacje 2019
  ... ajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym ...... a pracujące w lipcu: Publiczne ...... w Chróścicach, Kup  oraz Katolickie Przedszkole Niepubliczne w ...... ach i Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu ...... ałym Przedszkola pracujące w sierpniu: ...... w Dobrzeniu Wielkim    Zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicach ...... Zajęcia świetlicowe – opiekuńcze dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat są ...... anizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w ...... Wielkim, od poniedziałku do piątku w godzinach 9 00- 140  i trwać będą od 8 lipca ...... 9 sierpnia 2019r. ...... Zgodnie z regulaminem wypoczynku letniego,  rodzice ...... odpłatność w kwocie 30,00 zł. ......  W czasie pobytu w świetlicy dzieci mają zapewniony jeden posiłek dziennie. ...... Zajęcia prowadzą instruktorzy posiadający odpowiednie uprawnienia. ......        Organizatorami wypoczynku letniego są: Urząd ...... GOPS       oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów ...... alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim   ...... dla dzieci i młodzieży – miejsca otrzymane z innych organizacji: Kuratorium ...... aty w Opolu Kuratorium Oświaty ...... gminie Dobrzeń Wielki 5 miejsc na bezpłatne kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w ...... 7 – 15 lat. ...... Dokonano podziału miejsc w następujący sposób: PSP z Oddziałami Sportowymi ...... Dobrzeniu Wielkim dwa miejsca i po jednym miejscu dla PSP Nr 3 w Dobrzeniu ...... PSP w Kup oraz PSP w Chróścicach. ...... Organizatorem wypoczynku dzieci jest: ...... a Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą ...... Kozłowicka 1. ...... Wypoczynek zorganizowany będzie w Ośrodku „Kormoran” w Darłówku. ...... Dzieci wyjeżdżają 15 sierpnia 2019r. ...... a wracają  28  sierpnia 2019r. ...... Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Gmina ...... Wielki z opolskiego TSKN-u otrzymała 2 miejsca do Głuchołaz, Ośrodek Wypoczynkowy Bonanza. ...... Termin wypoczynku od 26 czerwca – 9 lipca 2019. ...... Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim Udział ...... uczennic w obozie sportowym – piłka ręczna dziewcząt, w Hiszpanii. ......    Czas trwania obozu:  22. ...... Kultury w Dobrzeniu Wielkim Sekcja Mażoretek, grupa ok. ...... 120 osób w miesiącu lipcu wyjeżdża na obóz połączony z pokazami do Chorwacji. ...... Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu Oferta kierowana do szkół 24. ...... warsztaty Letnie dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu  „ Wspólna ...... akcja segregacja – działania ...... acyjno-edukacyjne” – bezpłatne półkolonie ...... anizowane w dniach 24 – 28 czerwca 2019 i 26 ...... 30 sierpnia 2019. ...... Szczegóły na stronie: www. ...... Regionalny Zespół Placówek Wspierania Edukacji w Opolu Oferta kolonii letnich ...... płatna, kierowana do szkół (zapisy w marcu 2019). ...... Wypoczynek dla dzieci z klas młodszych szkół podstawowych organizowany w ...... Szkoleniowym w Niwkach, w okresie od 15. ...... Informacja o ewentualnych miejscach wolnych tel. ......   Rekreacja  dla dzieci,  młodzieży i dorosłych ...... Dobrzeniu Wielkim Treningi TOR poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 16:30 – 18:30 ...... az środa 17:00 – 19:30 Zajęcia prowadzone ...... animatorów  poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 18:30 – 21:30     ...... środa 19:30 – 21:30, sobota 15:00 – 16:30 i niedziela 15:00 – 19:00. ...... Kąpielisko na ośrodku rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim - zapewniona opieka ...... atowników wodnych w okresie od 1 lipca do 31 ...... a 2019. ......   Imprezy Kulturalne organizowane przez GOK Dobrzeń Wielki ...... Piknik Retro  plac zabaw Dobrzeń Mały  20-21. ...... Festyn Chróścice - Boisko LZS „Victoria” Chróścice 27-28. ...... XI SUMMER REVIVaL, VIII ZLOT SaMOCHODÓW ZaBYTKOWYCH, Ośrodek Rekreacji „Balaton” ...... Festyn Chróścice plac OSP Chróścice 10-11. ...... astępca Wójta Gminy      ...... a Weber     ...
 • Ost.meteo 53 Upał/2 z 24.06.2019
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się upały. ...... Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. ...... Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. ...... Komunikat jest ważny od 24-06-2019 12:57:00 do ...... 18:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Burze z gradem/1 z dn. 21.06.19
  ... opolskie powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, ...... krapkowicki, nyski, oleski, Opole, opolski, ...... Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, oraz porywami ...... atru do 65 km/h. ...... Miejscami możliwy grad. ...... Komunikat jest ważny od 21-06-2019 12:00:01 do ...... 00:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo burze z gradem/1 z 20.06.2019
  ... opolskie powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, ...... apkowicki, nyski, oleski, Opole, opolski, ...... Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 15 mm, ...... alnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. ...... Miejscami możliwy grad. ...... Komunikat jest ważny od 20-06-2019 18:00:01 do ...... 21:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Program "Aktywny Samorząd" 2019 rok
  ... atowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ...... ponownie informuje, iż w bieżącym roku realizowany będzie pilotażowy program „aktywny ...... amorząd". ...... Celem głównym  Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie  barier ...... aniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy ...... życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. ...... Program obejmuje następujące formy wsparcia: Moduł I - likwidacja barier ...... ających aktywizację społeczną i zawodową: ...... ar a - likwidacja bariery transportowej: ...... adanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu ...... ania do posiadanego samochodu, Zadanie 2 i 3 - ...... w uzyskaniu prawa jazdy. ...... Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w ...... informacyjnym: Zadanie 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego ...... oraz oprogramowania Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ...... amach programu sprzętu elektronicznego i ...... amowania, Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu ...... awności technicznej posiadanego sprzętu ...... Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się: Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu ...... awności technicznej posiadanego skutera lub ...... a inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, ...... adanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w ...... zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, Zadanie 4 - pomoc w ...... aniu sprawności technicznej posiadanej protezy ...... Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub ...... ania elektrycznego do wózka ręcznego. ...... Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby ...... ależnej. ...... Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. ...... informujemy, że: •   wnioski w ramach Modułu I przyjmowane będą w trybie ciągłym ...... 15 kwietnia 2019 r. ...... do dnia 30 sierpnia 2019 r. ...... •   wnioski w ramach Modułu II: do dnia 31 marca 2019 r. ...... (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019) do dnia 10 ...... aździernika 2019 r. ...... a wniosków dotyczących roku akademickiego ...... Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do tutejszego Centrum a w ...... adku wniosków składanych drogą pocztową, datę ...... a pocztowego. ...... Szczegółowe informacje dotyczące programu „aktywny Samorząd" oraz druki wniosków ...... a uzyskać na stronie internetowej: http://www. ...... awni/189-aktywny-samorzad   ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (t. ...... 506) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek, 27 czerwca 2019 r. ...... w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie ...... awomocności obrad Przyjęcie protokołu z ...... sesji rady. ...... Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. ...... Zatwierdzenie porządku obrad. ...... Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami (za okres od 20. ...... Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018 Debata ...... ad raportem o stanie gminy głosy ...... adnych głosy mieszkańców   ...... ała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń ...... wotum zaufani  wystąpienie Wójta  opinie komisji stałych ...... atwierdzenie sprawozdania  finansowego ...... az sprawozdania z wykonania budżetu Gminy ...... Wielki za rok 2018 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium informacja Wójta Gminy ...... awienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej ...... awienie opinii Regionalnej Izby ...... achunkowej   opinie pozostałych ...... stałych  dyskusja podjęcie uchwał Rozpatrzenie pozostałych projektów ...... az podjęcie uchwał: 1)     ...... ała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ...... na rok 2019 oraz 2)    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej ...... Finansowej •    informacja skarbnika gminy •     ...... awienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…) •    dyskusja ......  głosowanie, podjęcie uchwały 3)    Uchwała ws. ...... nadania nazwy ulicy •    informacja ...... a •    opinia Komisji ...... arki (…) •    dyskusja ......  głosowanie, podjęcie uchwały 4)    Uchwała ws. ...... wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobów gminnych ...... •    informacja Wójta •    przedstawienie opinii ...... Budżetu i Finansów •    przedstawienie ...... Komisji Gospodarki (…) •    dyskusja ......  głosowanie, podjęcie uchwały 5)    Uchwała ws. ...... zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. ...... Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych •     ...... acja wójta •     ...... awienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…) •    dyskusja ......  głosowanie, podjęcie uchwały 6)    Uchwała ws. ...... przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków •   ...... acja Wójta •     ...... awienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…) •    dyskusja ......  głosowanie, podjęcie uchwały     11. ...... acje i zapytania. ...... Wolne wnioski i sprawy różne. ...... Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. ...... Zaproszeni goście: Prezes PROWOD Sp. ...... w Kup, Pan Bogdan Lechowski Kierownik GOPS w Dobrzeniu ...... Pani Barbara Lis Dyrektor GOK w Dobrzeniu Wielkim , Pan ...... ard Kasprzak       ...... Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki     ...... an Kołbuc   ...
 • Zyskaj do 39 000,- brutto na założenie działalności gospodarczej
 • Upał/1
  ... opolskie powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski, oleski, Opole, opolski i ...... Prognozuje się upały. ...... Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. ...... Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 18°C. ...... Komunikat jest ważny od 19-06-2019 12:30:00 do ...... 18:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Zmiany uprawnień do świadczenia wychowawczego 500+ od 01.07.2019r.
  ... Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ...... że na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. ...... o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. ...... 924) - dalej ustawa, świadczenie wychowawcze ( 500+) od dnia 01. ...... będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, ...... ależnie od sytuacji materialnej rodziny. ...... Wnioski o świadczenie 500+ na okres zasiłkowy od  01. ...... należy składać, jak podaje się niżej: - drogą elektroniczną (przez ...... al Emp@tia, PUE ZUS, bankowość elektroniczną. ...... od dnia 01 lipca 2019r. ...... - w wersji papierowej od dnia 01 sierpnia 2019r. ...... w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, pokój ...... 4 parter, jak podaje się niżej:      ......  poniedziałek w godz. ...... wtorek – czwartek  7:30-14:30;      ...... Rodzic lub  opiekun prawny  składa 1 wniosek o ustalenie świadczeń na ...... uprawnione dzieci, na okres od 01. ...... *Jeżeli Wnioskodawca bądź drugi rodzic dziecka, pobiera 500+ na ...... i kolejne dziecko – świadczenie przyznane do 30. ...... we wniosku składanym od 01 lipca br. ......  podaje wszystkie uprawnione dzieci. ...... Bieżące świadczenia, które są aktualnie realizowane ulegną automatycznemu przedłużeniu ...... z przepisami ustawy. ...... Zgodnie z ustawą nabycie uprawnień do świadczeń nie wymaga wydania decyzji ...... administracyjnej. ...... Wnioskodawca otrzyma informację na adres e-mail, jeżeli poda adres we wniosku o przyznaniu ...... adczenia wychowawczego. ...... W przypadku braku adresu e-mail, informację można odebrać osobiście w siedzibie tut. ...... Ośrodka. ...... Nie odebrana informacja pozostaje w aktach, nie powoduje wstrzymania wypłaty ...... świadczenia. ...... WaŻNE dla osób pracujących za granicą: jeżeli członek rodziny lub drugi rodzic ...... a odprowadza składki na ubezpieczenie ...... alne w systemie prowadzonej działalności lub w ...... amach obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego ...... ma przyznane uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych za granicą w składanym wniosku ...... ależy zaznaczyć tę informację ( przebywa/nie ...... a za granicą) oraz uzupełnić dane dotyczące ...... przebywającej za granicą. ...... Świadczenie 500+ podlega koordynacji, wniosek przekazywany jest do Wojewody ...... Od dnia 01 lipca 2019r. ...... wzorem lat poprzednich drogą elektroniczną można ...... adać wniosek o świadczenie/a: Świadczenie ...... Start ( 300+)  Wyprawka szkolna na każde dziecko w wysokości 300zł, które uczy się ...... szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym 2019/2020 do ukończenia ...... roku życia. ...... W przypadku osób uczących się z orzeczoną ...... awnością do ukończenia 24 roku życia. ......  Świadczenia rodzinne - zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku ...... na dzieci, jeżeli dochód na osobę w rodzinie w roku bazowym 2018 po ...... zmiany sytuacji zawodowej i dochodowej członków rodziny ...... w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. ...... o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 674zł na osobę w rodzinie lub kwoty ...... legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o ...... acznym stopniu niepełnosprawności, Okres ...... asiłkowy: 01. ...... Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; jeżeli osoba uprawniona do alimentów ...... otrzymuje zasądzonych na dzieci alimentów, pomimo prowadzonej egzekucji ...... wobec rodzica zalęgającego z alimentami a egzekucja okazała się bezskuteczna przez dwa ...... poprzedzające złożenie wniosku. ...... Ponadto dochód na osobę w rodzinie w roku bazowym 2018 po uwzględnieniu zmiany sytuacji ...... awodowej i dochodowej członków rodziny ...... w ustawie z dnia 7 września 2007r. ...... o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nie przekracza kwoty 800zł na osobę ...... Okres zasiłkowy 01. ...... Wnioski w wersji papierowej składa się od dnia 01 sierpnia 2019r. ...... 4 parter, w godzinach pracy, jak podano wyżej. ...... Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form składania wniosków ......      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ...... przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres zasiłkowy 2019/2020 ...... Miesiąc złożenia wniosku Termin na ...... atrzenie wniosku na okres zasiłkowy ...... anie decyzji, wypłaty świadczeń) ...... Świadczenie wychowawcze 500+ okres zasiłkowy 2019/2021 ...... Fundusz alimentacyjny okres zasiłkowy 2019/2020 Świadczenia ...... okres zasiłkowy 2019/2020 Świadczenie ...... Start” 300+ Lipiec ......   do 31 październik 2019r. ......   do 31 październik 2019r. ...... do 30 listopad 2019r. ...... do 30 września 2019r. ...... 2019   do 31 październik 2019r. ......   do 31 październik 2019r. ...... do 30 listopad 2019r. ...... do 30 września 2019r. ......   do 30 listopad 2019r. ......   do 30 listopad 2019r. ...... do 31 grudnia 2019r. ...... W terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia  wniosku. ...... Październik 2019   do ...... grudnia 2019r. ...... (świadczenie za okres od 01. ...... nie przysługuje) do 31 grudnia 2019r. ...... do 31 grudnia 2019r. ...... W terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia  wniosku. ...... Listopad 2019   do 31 ...... a 2020r. ...... ((świadczenie za okres od 01. ...... (za m-c 10. ...... świadczenie nie przysługuje) do 29 ...... W terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia  wniosku. ...... (świadczenie za okres od 01. ...... (za m-ce10. ...... oraz 11. ...... świadczenie  nie przysługuje) ......  (za m-c 11. ...... świadczenie bie przysługuje) ...... z §28 rozporządzenia z dnia 30. ...... w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ...... pozostaje bez rozpatrzenia. ...... Świadczenie nie przysługuje. ...... (świadczenie za okres od 01. ...... (za m-ce10. ...... oraz 12. ...... świadczenie  nie przysługuje) ...... z art. ...... §3 KPa 30dni   ...... złożony za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministraaściwego ...... rodziny,  bądź banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowych – ...... świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków  o ...... alenie prawa do świadczenia wychowawczego. ...... Wnioski składane elektronicznie przed dniem 01 lipca 2019r. ...... pozostają bez rozpatrzenia. ...
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje:
  ... społeczne rolników dla osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej Począwszy ...... 2 maja 2014 r. ...... zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ...... ały specjalne produkcji rolnej, uzasadniające ...... ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary ...... aw i produkcji: 1. ...... uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2 2. ...... uprawy w szklarniach nie ogrzewanych powyżej 100m2 3. ...... uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200m2 4. ...... uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100m2 ...... uprawowej 5. ...... drób rzeźny - kurczęta- powyżej 1000 szt. ...... ( w skali roku ) - gęsi – powyżej 500 szt. ...... ( w skali roku ) - kaczki – powyżej 500 szt. ...... ( w skali roku ) - indyki – powyżej 500 szt. ...... ( w skali roku ) - strusie – powyżej 20 szt. ...... ( w skali roku ) 6. ...... drób nieśny: - kury nieśne ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 2. ...... ( w skali roku ) - gęsi ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 200 szt. ...... ( w skali roku) - kaczki ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 500 szt. ...... ( w skali roku ) - indyki ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 500 szt. ...... ( w skali roku ) - kury ( produkcja jaj konsumpcyjnych ) – powyżej 1. ...... ( w skali roku ) - strusie ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 6 szt. ...... ( w skali roku ) 7. ...... zaady wylęgu drobiu ( zdolność produkcyjna- liczba jaj ): - kurczęta – powyżej 3. ...... - kaczki – powyżej 3. ...... zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. ...... samic stada podstawowego: - lisy i jenoty - norki - ...... pasieki powyżej 80 rodzin 10. ...... hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt. ...... Osoba rozpoczynająca wyżej wymieniony rodzaj działalności, jest obowiązana przedłożyć ...... aświadczenie organu podatkowego o rodzaju i ...... arach prowadzonej produkcji oraz o wysokości ...... arowanego dochodu z tego tytułu. ...... Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna ...... ać informacje o rozmiarach produkcji i ...... ach z tego tytułu w oświadczeniu złożonym w ...... Ważne! ...... Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z ...... prowadzenia działów specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie ...... aświadczenia o rozmiarach i rodzaju produkcji. ...... Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z ...... a 27 sierpnia 2004r. ...... o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby te winne ...... arczyć do dnia 31 stycznia każdego roku ...... adczenie o przewidywanym dochodzie z ...... adzonej działalności w zakresie działów ...... alnych. ...... Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu ...... arbowego, wydanej na podstawie deklaracji o ...... ajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, lub ...... wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym. ...... Opracowała: Ewelina Elias Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR ...... w Opolu     Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy ...... Kasa od lat prowadzi działalność prewencyjną, której celem jest uczenie ...... bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. ...... Mimo tego wypadki się zdarzają. ...... W 2018 roku najwięcej rolników zostało poszkodowanych wskutek zdarzeń z grupy: - ...... adek osób”, - „pochwycenia, uderzenia przez ...... części maszyn i urządzeń”, - „uderzenia, przygniecenia bądź pogryzienia przez ...... a”. ...... W związku z tym przypominamy, iż jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu ...... domownikowi, pomocnikowi rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na ...... wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, ...... rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub ...... choroby zawodowej. ...... Należy pamiętać, że jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli: ...... spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub będąc w stanie ...... lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub ...... środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku. ...... Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną ...... które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem ...... ałalności rolniczej albo pozostających w ...... z wykonywaniem tych czynności: na terenie gospodarstwa rolnego, które ...... prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio ...... anego z tym gospodarstwem rolnym, lub w ...... ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub ...... as wykonywania poza terenem gospodarstwa ...... zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku ...... wykonywaniem tych czynności, lub w drodze do ...... a wykonywania czynności albo w drodze ...... W przypadku pomocnika rolnika za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe ...... arzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które ...... astąpiło podczas wykonywania przez pomocnika ...... a czynności określonych w umowie o pomocy przy ...... ach, o których mowa w art. ...... 91a ustawy o u. ...... Pomoc przy zbiorach owoców i warzyw obejmuje następujące czynności: ...... anie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół ...... roślin zielarskich, usuwanie zbędnych części roślin, klasyfikowanie ...... sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół ...... roślin zielarskich lub wykonywanie innych czynności mających na celu ...... anie tych owoców lub warzyw do transportu, ...... ania lub sprzedaży lub związanych z ...... aniem i poprawą jakości plonów. ...... Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do ...... ajbliższej placówki terenowej Kasy bez zbędnej ...... jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od ...... a jego zaistnienia. ...... Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie ...... lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną. ...... Osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności: ...... abezpieczyć w miarę możliwości miejsce i ...... związane z wypadkiem; udostępnić miejsce wypadku i ...... związane z wypadkiem; wskazać świadków wypadku; dostarczyć posiadaną dokumentację ...... a; udzielić informacji i wszechstronnej ...... pracownikowi Kasy upoważnionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego ...... sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. ...... Osoba uprawniona do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu stałego lub ...... ałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci ...... wypadku przy pracy rolniczej powinna złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie ...... a formularzu KRUS SR-23. ...... W przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej ubezpieczonemu ...... domownikowi i pomocnikowi rolnika, który w wyniku tego wypadku doznał stałego ...... długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, lub członkom rodziny ubezpieczonego ...... arłego wskutek wypadku przy pracy rolniczej, ...... jednorazowe odszkodowanie. ...... Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ...... albo śmierci wskutek wypadku przy pracy ...... lub rolniczej choroby zawodowej ustala się w myśl art. ...... 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ...... alnie do określonego procentowo - w wyniku ...... ania orzeczniczego - stałego lub długotrwałego ...... na zdrowiu. ...... Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, które ...... upośledzenie jego czynności nie rokujące poprawy. ...... Za długotrwały uszczerbek uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu wskutek ...... anego wypadku przy pracy rolniczej lub ...... choroby zawodowej, które spowodowało upośledzenie czynności organizmu na okres ...... aczający 6 miesięcy, mogące jednak ulec ...... awie. ...... Od dnia 17 maja 2018r. ...... jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ...... anego wypadkiem przy pracy rolniczej lub ...... chorobą zawodową wynosi 809 zł za każdy procent tego uszczerbku. ...... Opracowała Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w ......     Matki 4+ za ukryte dochody zaacą odsetki Emerytury ...... a matek nadal budzą wiele wątpliwości. ...... Matki pobierające to świadczenie mają obowiązek powiadomić KRUS o swoich ...... atkowych przychodach. ...... Jeśli tego nie uczynią będą musiały zwrócić świadczenie i dodatkowo zaacić ...... Przypomnijmy, że celem świadczenia Mama 4+ jest zapewnienie minimalnego dochodu ...... które aby wychować swoje pociechy w rodzinach wielodzietnych nie podjęły zatrudnienia ...... z niego zrezygnowały. ...... W związku z czym nie nabyły prawa do emerytury. ...... Świadczenie o specjalnym charakterze, finansowane z budżetu państwa, którego celem jest ...... abezpieczenie sytuacji dochodowej mam, które ...... amiast pracować poświęciły się wychowaniu ...... jest świadczeniem nieskładkowym. ...... Przyznanie tego świadczenia uzależnione jest od braku niezbędnych środków ...... ania. ...... Dlatego KRUS wnikliwie bada sytuację osób ubiegających się o przyznanie tego ...... adczenia. ...... Jeśli wnioskodawca posiada środki w wysokości co najmniej najniższej ...... to Rząd uznał, że pozwala to na utrzymanie się takiej osobie. ...... Każdy uzyskany dochód i świadczenie pieniężne otrzymywane przez osobę ...... ającą się o rodzicielskie świadczenie ...... ające ma znaczenie dla oceny, która pokaże czy ...... a ona niezbędne środki utrzymania się. ...... Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na czas nieokreślony, ...... atomiast jeśli ustaną okoliczności będące ...... awą jego przyznania prawo do niego również ...... anie i KRUS wstrzyma wypłatę tego świadczenia. ...... Ci, którym KRUS przyznał emerytury matczyne zobowiązani są do informowania KRUS o ...... zmianach mających wpływ na prawo do niego lub jego wysokość, w tym o fakcie ...... ania dochodu. ...... Dochodami, które mają wpływ na prawo do w/w świadczenia są dochody z pracy i z ...... adzonej działalności gospodarczej, renty ...... acone osobom represjonowanym i członkom ich ...... emerytury i renty zagraniczne, należności pieniężne z tytułu wynajmu pokoi ...... Świadczeniobiorca, który nienależnie pobrał świadczenie będzie musiał je zwrócić, a od ...... anych kwot będą naliczane odsetki za ...... w zwrocie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. ......   Opracowała Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w ...
 • Gala powiatu opolskiego ogólnopolskich konkursów organizowanych przez KRUS dla rolników i dzieci z terenów wiejskich
  ... maja 2019 r. ...... odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom dwóch konkursów o zasięgu krajowym, ...... anizowanych rokrocznie przez KRUS: ...... „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, w którym biorą udział rolnicy ...... az Konkursu Plastycznego dla dzieci, ...... adzonego w bieżącym roku pod hasłem ...... na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”, do którego zapraszani są ...... szkół podstawowych mieszkający na terenach wiejskich. ...... W bieżącym roku odbyła się już XVII edycja Konkursu BGR. ...... oraz IX edycja Konkursu Plastycznego. ...... Zgodnie z kontynuowaną tradycją Konkurs BGR objął patronatem honorowym ...... Rzeczypospolitej Polskiej andrzej Duda, a Konkurs Plastyczny Minister Rolnictwa i ...... Wsi Jan Krzysztof ardanowski. ...... Współorganizatorami obu konkursów są: - Kasa Rolniczego ...... a Społecznego - Państwowa Inspekcja Pracy ...... - agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia ...... a Uroczystość odbyła się w sali Miejskiej ...... Minorytów i skupiła, oprócz laureatów i współorganizatorów, szerokie grono ...... awicieli instytucji i organizacji działających ...... a rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach ...... między innymi: przedstawicieli Opolskiego Ośrodka Doradztwa ...... w Łosiowie, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin z Warszawy, Towarzystwa ...... Wzajemnych Pocztowy, Zespołu Państwowych  Placówek Kształcenia ...... astycznego w Opolu. ...... W gronie zaproszonych znaleźli się także reprezentanci Urzędu Miasta Opola oraz ...... samorządowych powiatu opolskiego, z terenu których wyłoniono ...... aureatów konkursów: Urzędu Gminy Dąbrowa, ...... Gminy Łubniany, Urzędu Gminy Prószków, Urzędu Gminy ...... goście wystąpili jednocześnie w roli fundatorów nagród. ...... Zaproszenie przyjęli również nauczyciele oraz Dyrektorzy szkół, z których ...... ano laureatów Konkursu Plastycznego. ...... Podziękowania przekazujemy przy tej okazji wszystkim nauczycielom i Dyrektorom szkół ...... powiatu opolskiego, którzy poprzez sprawną opiekę pedagogiczną przekazali do oceny ...... aż 155 prac plastycznych dzieci. ......   Laureaci BGR I miejsce: Państwo Weronika i Jerzy Kupczyk z Chróścic ...... miejsce: Pan Michał Gadziński z Chróściny III miejsce: Pan ...... achim Ledwig z Opola-Sławic   ...... aureaci Konkursu Plastycznego I grupa ...... a (klasy0-3) I miejsce: Emilia Bartkowiak ...... asa I PSP w Prószkowie II miejsce: Karolina ...... atyszok klasa I PSP w Łubnianach III ...... adrianna Siembida klasa I PSP w Dąbrowie   II grupa ...... a (klasy4-8) I miejsce: Paulina Grabowska ...... asa IV PSP w Dańcu II miejsce: Patrycja ...... klasa VI PSP w Złotnikach III miejsce: Marek Twardawski  klasa IV PSP w ...... anach Co roku ilość prac konkursowych jest ...... az większa, a tematyka bezpieczeństwa na wsi, ...... ana przez dzieci, przekłada się w sposób ...... auważalny na zwiększoną ich świadomość, co da ...... zauważyć podczas prowadzonych przez KRUS pogadanek i konkursów w szkołach. ...... Z roku na rok, podczas wizytacji gospodarstw uczestniczących w konkursie, obserwujemy ...... poziomu bezpieczeństwa, głównie maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do pracy ...... Nie jest już rzadkością nowy park maszynowy. ...... Rolnicy inwestują także w budynki, wiaty, podwórza, zachowując przy tym ...... zasady bezpieczeństwa. ...... Wyrażamy przekonanie, że organizowane corocznie konkursy są jedną z wielu okazji ...... promowania wśród rolników zasad bezpiecznego życia i pracy na wsi, ...... aryzowania wśród uczniów szkół podstawowych z ...... wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa ...... a także do upowszechniania „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych ...... anych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ...... nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. ...... Sporządziła: Joanna Skuratowicz Kierownik Samodzielnego Referatu ...... Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu ......   Wszystkim laureatom powiatowych edycji obu konkursów życzę sukcesów ...... a dalszych etapach konkursów z nadzieją, że ...... do grona finalistów wojewódzkich i centralnych. ...... Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom oraz fundatorom nagród i już dziś zapraszam ...... wzięcia udziału w kolejnych edycjach naszych konkursów. ......   Lech Waloszczyk Dyrektor Oddziału Regionalnego ...
 • Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne
  ...  38 % uprawnionych Polek zgłasza się na kontrolne badania mammograficzne. ...... Co roku rak piersi odbiera życie kilkunastu tysiącom z nich – Mamom, Siostrom, ...... aciółkom. ...... Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w ...... stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ...... a choroba może ich dotyczyć. ...... Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie ...... zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. ...... Zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie ...... agraża nam nowotwór piersi. ...... Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego ...... NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić. ......   Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. ...... Wykonywane jest przez wyspecjalizowany, doświadczony personel medyczny. ...... Jest szybkie i całkowicie bezpieczne. ...... Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch ...... ależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach ...... nawet trzech lekarzy. ...... Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań ...... ających LUX MED udzieli wszelkich wskazówek i ...... w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań. ...... Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie czekała na Panie w ...... Dobrzeń Wielki – 26 lipca 2019 w godzinach od 8. ...... Namysłowska 20   Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ...... nie są leczone z powodu raka piersi a także: nie miały wykonanej mammografii w ...... amach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy ...... lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do ...... ania ponownej mammografii po upływie 12 ...... Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. ...... 58 666 24 44 lub na http://www. ...... ammo. ...... arz. ...... Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego ...... o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii. ...... Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na ...... awie podanego numeru PESEL, dlatego przed ...... telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki