Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 8980 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1600

 • Uwaga! ważna informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Benficjnetów LGD!
  ... anowni Beneficjenci, poniżej zamieszczamy ...... ardzo ważne informacje Ministerstwa Rolnictwa ...... Gorąco zachęcamy do zapoznania się z komunikatami, które są bardzo ważne w celu ...... awidłowej realizacji Państwa przedsięwzięć. ...
 • Ost. meteo Przymrozki/1 z 07.05.2020
  ... opolskie powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, ...... Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C. ...... Komunikat jest ważny od 07-05-2020 14:30:02 do ...... 07:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Życzenia z okazji Dnia Strażaka
 • Rekrutacja do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  ... Uczniowie klas ósmych! ...... Rozpoczynamy rekrutację do naszego Zespołu Szkół! ...... Zachęcamy do złożenia wniosku drogą elektroniczną o przyjęcie do ...... już od 11 maja 2020r. ...... Szczegółowe informacje znajdziecie na stronach internetowych szkół: Liceum ...... ałcące www. ...... Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia www. ...... aly. ...... Znajdziecie nas również na Facebooku. ...... Zapraszamy! ...... Wyjątkowa atmosfera i klimat to dewiza dobrzeńskiego Zespołu Szkół! ...
 • Społeczna Akcja Edukacyjna „Dwujęzyczna Opolszczyzna 2020"
  ... związku z trudną sytuacją spowodowaną wystąpieniem wirusa COVID-19 oraz ...... anymi z nim zagrożeniami Regionalny Zespół ...... acówek Wsparcia Edukacji, pod patronatem ...... arszałka Województwa Opolskiego zadbał o ...... edukacji dzieci w wieku przedszkolnym poprzez ...... im dostępu do zasobów edukacyjnych online, tak aby każdy mógł realizować zajęcia w swoim ...... Jest to pakiet do zdalnej nauki języka angielskiego dla dzieci. ...... Ten unikatowy i nowoczesny program edukacyjny stwarza wyjątkową szansę na rozwój ...... poprzez naturalne przyswajanie drugiego języka i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w ...... Pakiet ten jest obecnie jednym z wielu ...... składających się na projekt realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia ...... acji w Opolu „Dwujęzyczna Opolszczyzna” ...... ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu ...... w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata ...... akcja trwa od 23. ......  Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://opolskie. ...... w celu otrzymania darmowego pakietu do nauki języka angielskiego podając hasło: ...... aOpolszczyzna2020   ...
 • Zagospodarowanie terenu kąpieliska Balaton.
  ... dniu dzisiejszym została podpisana umowa na realizację zadania: Zagospodarowanie terenu ...... a Balaton. ...... Zakres robót obejmuje między innymi m. ...... rewitalizację plaży, wymianę zadaszenia stanowiska dla ratownika oraz małą architekturę ...... ak ławki, kosze na śmieci, parasole pokryte ...... drewnianym, leżaki betonowo - drewniane. ...... Planowana operacja ma na celu wzbogacenie oferty turystycznej, rekreacyjnej i ...... na terenie Gminy Dobrzeń Wielki poprzez ...... anie terenu nad kąpieliskiem. ...... Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji w/w zadania będzie niekomercyjna i ...... a. ...... Roboty mają zostać wykonane do 30. ...... a wykonawcą będzie Firma Handlowa Euro Standard s. ...... z Opola. ...... Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ...... ata 2014-2020 w wysokości 127 260,00 zł. ...
 • Przedłużenie terminu składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  ... Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że termin składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za ...... arowanie odpadami komunalnymi przesunięto do ...... maja 2020 r. ...... Wypełnione deklaracje można w chwili obecnej wrzucać do urny usytuowanej ...... przedsionku wejścia głównego do Urzędu Gminy. ...
 • ZOSTAŃ KOORDYNATOREM ZBIÓREK NA RZECZ STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W KUP
  ... al w Kup korzysta z ogólnopolskiego systemu do ...... acji zbiórek publicznych https://www. ...... arciedlaszpitala. ...... przygotowanego bezpłatnie przez naukowców i programistów. ...... Dzięki niemu Darczyńcy uzyskują łatwy wgląd do aktualnych potrzeb szpitali. ...... Łącznikiem między darczyńcami, a szpitalem jest w systemie koordynator lokalny – ...... a zaufana, która gromadzi produkty od ...... arczyńców i przekazuje je szpitalowi. ...... Poszukujemy zatem osoby gotowej do podjęcia się roli ...... atora lokalnego zbiórek na rzecz Szpitala w ...... Zainteresowaną osobę serdecznie prosimy o zgłoszenie się ...... a stronie: https://www. ...... arciedlaszpitala. ...... ator . ...... Zespół WsparcieDlaSzpitala. ...... wytłumaczy wtedy dokładnie, jak działa system. ...... Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem tel. ...
 • Ostrz. meteo Burze/1 z dn. 29.04.2020
  ... opolskie powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, ...... apkowicki, nyski, prudnicki i strzelecki. ...... Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 20 mm, ...... alnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. ...... Komunikat jest ważny od 29-04-2020 07:30:01 do ...... 20:30:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ponownie uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  ... że od dnia 4 maja 2020r (poniedziałek) zostaje ponownie uruchomiony Punkt Selektywnej ...... Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chróścicach przy ul. ...... Dni i godziny otwarcia pozostają takie, jakie obowiązywały przed podjęciem decyzji o ...... czasowym zamknięciu: - dla mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki Środa  -  ...... Piątek -   7:00 - 14:30 Trzecia sobota miesiąca - 8:00 -  12:00 ...... amy o konieczności posiadania ze sobą ...... a dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami ...... alnymi. ...... W przypadku braku, odpady nie zostaną odebrane. ...... W dalszym ciągu wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych oraz ...... adowej papy w związku z wstrzymaniem odbioru ...... odpadów przez Zaad Komunalny Sp. ...... W trakcie oddawania odpadów należy zachować środki ostrożności obowiązujące na terenach ...... w całym kraju (maseczki, zachowanie odległości). ...... Ponadto w trosce o zdrowie klientów i pracowników, na terenie PSZOK jednocześnie ...... mógł przebywać 1 pojazd i maksymalnie 2 osoby oddające odpady. ...
 • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wyaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Informacja o terminie Sesji Rady Gminy
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (t. ...... 506) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek, 30 kwietnia 2020r. ...... w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie ...... awomocności obrad. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. ...... Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. ...... Zatwierdzenie porządku obrad. ...... Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała zmieniająca ...... ałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń ...... na rok 2020 informacja wójta gminy przedstawienie opinii Komisji ...... i Finansów przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... Środowiska opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. ...... dyskusja głosowanie Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ...... Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 informacja wójta gminy ...... awienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ...... awienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... Środowiska opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. ...... dyskusja głosowanie Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ...... Miastem Opole oraz na udzielenie dotacji (dot. ...... informacja wójta gminy przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ...... a Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i ...... aw Społ. ...... dyskusja głosowanie Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od ...... przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. ...... informacja wójta gminy przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ...... awienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... Środowiska dyskusja głosowanie Interpelacje i wolne wnioski. ...... Sprawy różne. ...... Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. ...... Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Roman Kołbuc ...
 • Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu do właścicieli i zarządców placów zabaw, obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej
  ... am właścicielom oraz zarządcom obiektów ...... anych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku ...... apewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania ...... służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów ...... abaw, siłowni plenerowych, skateparków, parków ...... Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ...... bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. ...... Zgodnie z art. ...... 61 pkt 1 ustawy, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do ...... ania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, ...... o których mowa w art. ...... 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i ...... aganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w ...... ależytym stanie technicznym i estetycznym, nie ...... ając do nadmiernego pogorszenia jego ...... aściwości użytkowych i sprawności technicznej). ...... Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są m. ...... obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład piaskownice, ...... awki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia ...... aczkowe, zjeżdżalnie i inne obiekty ...... acyjne. ...... Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym ...... anie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem ...... apraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej ...... pod względem bezpieczeństwa użytkowania. ...... Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem ...... anie obiektów małej architektury dedykowane ...... niepełnosprawnym. ...... Przypominam także, że zgodnie z art. ...... 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. ...... 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie ...... apewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu ...... anego podlega grzywnie, karze ograniczenia ...... albo pozbawienia wolności do roku. ...... Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach ...... abaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ...... użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów ...... abaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2: ...... Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe szczegółowe ...... agania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek ...... az PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw ...... nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji. ......           Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego   ...... dla powiatu  opolskiego w Opolu     ...... Monika Drożyńska- Delinowska        ...
 • Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim otrzymał dofinansowane w wysokości 6500 zł na realizację przedsięwzięcia „Zbuntowani Tacy sami”
  ... Kultury w Dobrzeniu Wielkim  otrzymał dofinansowane w wysokości 6500 zł na ...... alizację przedsięwzięcia „Zbuntowani Tacy ...... ami” w ramach EDUKO – BaRDZO MŁODa KULTURa ...... złożono 27 projektów, z czego 10 uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę 80 tys. ...... Działania zgodnie z harmonogramem rozpoczną się już w maju i potrwają do ...... a lipca. ...... EDUKO – BaRDZO MŁODa KULTURa 2019-2021 – OPOLSKIE  dofinansowano ze ...... Narodowego Centrum Kultury w ramach programu bardzo Młoda Kultura 2019-2020 oraz ...... Województwa Opolskiego. ...... Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym marszałka Województwa ...... andrzeja Buły ...
 • Informacja dla mieszkańców
  ... kolejnych nieprawdziwych informacji pojawiających się w obiegu publicznym uprzejmie ...... że zgodnie z informacją uzyskaną z PSSE Opole na dzień dzisiejszy z terenu ...... Dobrzeń Wielki są 2 osoby chore na Covid 19, a 24 osoby objęte są kwarantanną. ...... Poinformowano nas jednocześnie o trybie postępowania w ...... adku stwierdzenia zakażenia. ...... W tym przypadku osoba chora/zakażona podlega izolacji do uzyskania dwóch wyników ujemnych, ...... wszystkie osoby z nią zamieszkujące podlegają kwarantannie przedłużonej o 14 dni od ...... ania dwóch wyników ujemnych przez osobę ...... akażoną. ...... Osoby z innego kontaktu z osobą chorą/zakażoną podlegają 14 dniowej kwarantannie od ...... astępnego dnia po ostatnim kontakcie z tą ...... wraz osobami wspólnie zamieszkującymi. ...... PSSE Opole Urząd Gminy powinien propagować /rozpowszechniać zasady postępowania w celu ...... ania transmisji wirusa tj. ...... higienizacja rąk, higiena kaszlu, kichania, noszenie maseczek, zachowania odstępu ok. ...... 2 m między osobami itp. ...... Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej powinien ...... pomocy osobom/rodzinom, które są na kwarantannie i tego wymagają (np. ...... robienie zakupów, wykupienie recept itp. ...... Wszystkie te zalecenia od początku ogłoszenia stanu epidemii głosimy i prosimy naszych ...... ańców o ich stosowanie. ...... Jednocześnie jeszcze raz zwracamy się  gorącą prośbą  o ...... aprzestanie szerzenia wśród mieszkańców ...... awdziwych, niesprawdzonych informacji, które ...... podgrzewanie i tak już napiętej atmosfery strachu  i niepewności. ...... Proszę również o nie piętnowanie ludzi chorych i ich rodzin, które po ...... atnich informacjach ukazujących się w mediach ...... czują się osaczone i prześladowane. ...... Zachowajmy rozwaaby nasze postępowanie nie doprowadziło do jakiejś tragedii. ......   Wójt Gminy Piotr Szlapa ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki