Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7310 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1352

 • Szczepienia HPV
 • Zawiadomienie
  ... aWIaDOMIENIE W dniu 10. ...... (poniedziałek) w godzinach od 1300 do 2000 nie będzie dostawy energii ...... do sieci ciepłowniczej w Czarnowąsach ul. ...... Reymonta, 1 Maja, Matejki, Tuwima. ...... Przyczyną przerwy w dostawie ciepła jest usuwanie awarii na sieci ciepłowniczej. ...... (wtorek) w godzinach od 800 do 1500 nie będzie dostawy energii ...... do sieci ciepłowniczej w Czarnowąsach ul. ...... Kopernika, Kośnego. ...... Przyczyną przerwy w dostawie ciepła jest usuwanie awarii na sieci ciepłowniczej. ......   Przepraszamy za powstałe niedogodności. ...
 • Wizyta przedstawicieli gminy partnerskiej Heuchelheim w Dobrzeniu Wielkim
  ... dniach od 30 września do 3 października br. ...... w gminie Dobrzeń Wielki gościła 22 osobowa delegacja z gminy partnerskiej Heuchelheim, ...... landu Hesja w Niemczech. ...... Wśród członków tegorocznej delegacji byli między innymi były burmistrz, a ...... arazem Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki ...... Przez trwającej dwadzieścia cztery lata wymiany partnerskiej gmin, goście mieli okazję już ...... ale poznać naszą gminę. ...... Podczas tegorocznej wizyty najciekawszym punktem programu, było zwiedzanie placu ...... W sobotnie przedpołudnie delegacja miała okazję obejrzeć plac budowy z tarasu ...... się na dachu budynku odsiarczania. ...... Goście byli bardzo zainteresowani wielką inwestycją, czego dowodem były ...... pytania kierowane do oprowadzającego. ...... Kolejnym punktem było zwiedzanie nowobudowanej części budynku szkoły w Czarnowąsach. ...... W czasie wizyty w szkole, gości oprowadzono po salach dydaktycznych i pracowniach ...... az zapleczu sali gimnastycznej. ...... Bardzo gościom podobał się program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu ...... w Czarnowąsach, a w szczególności quiz na temat wiedzy o Polsce, przygotowany przez uczniów ...... azjum. ...... Część oficjalna wizyty, połączona była tym razem z jubileuszem 20-lecia partnerstwa ...... pomocy humanitarnej na Śląsku Opolskim, Kawalera Maltańskiego, również Honorowego ...... atela Gminy Dobrzeń Wielki – Bernharda ...... a. ...... Podczas tegorocznego, krótkiego pobytu, goście ...... ali także Śląski Rzym – Nysę, która również ...... achwyciła zwiedzających licznymi zabytkami. ...... Na zakończenie dnia, goście mieli czas na relaks nad Jeziorem Nyskim. ...... Była to również dobra sposobność, do rozmów na temat rozwoju naszych gmin w ostatnich ...... atach. ...... Podczas całej wizyty można było zaobserwować, jak w czasie minionych lat nawiązały się ...... przyjaźnie rodzin niemieckich i polskich. ...... Budujący jest również fakt, włączania się w wymianę coraz młodszych mieszkańców ...... Przy tej okazji, kieruję słowa podziękowania, do wszystkich rodzin goszczących oraz do ...... zaangażowanych w pielęgnowanie stosunków partnerskich pomiędzy gminami. ...... Zastępca Wójta Gminy        ...... Irena Weber ...
 • Postaw na swoim, zrealizuj marzenia i załóż działalność lub rozwiń własną firmę
 • Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie
  ... dniu 24 sierpnia 2016r. ...... przeprowadzone zostały postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ...... atrudnionych w Gminie Dobrzeń Wielki. ...... W komisjach, egzaminacyjnych powołanych przez Wójta Gminy zasiedli: ...... awiciel Urzędu Gminy, eksperci z listy MEN, ...... awiciel Kuratorium Oświaty i dyrektorzy ...... acówek zatrudniających egzaminowanych. ...... Do tegorocznego egzaminu przystąpiły trzy nauczycielki, ubiegające się o stopień ...... auczyciela mianowanego. ...... Wszystkie zdały egzamin pomyślnie. ...... Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, pedagog chcąc uzyskać stopień nauczyciela ...... anowanego, musi odbyć prawie trzyletni staż i ...... ać egzamin oraz złożyć ślubowanie, które jest ...... atnim etapem do uzyskania stopnia nauczyciela ...... anowanego. ...... Dlatego też, podczas narady kadry kierowniczej placówek oświatowych gminy ...... Wielki, w dniu 30 sierpnia 2016 r. ...... nauczyciele awansujący złożyli uroczyste ślubowanie. ...... Po ślubowaniu nauczyciele odebrali z rąk  Wójta Gminy –  Henryka ...... a akty nadania stopnia awansu zawodowego na ...... nauczyciela mianowanego. ...... Nauczycielami awansującymi są: mgr Patrycja Henke – nauczycielka wychowania ...... z 8-letnim  doświadczeniem, pracująca w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim ...... az mgr Sylwia Kuś – również nauczycielka ...... ania przedszkolnego, 11 lat stażu w zawodzie, ...... acująca w Publicznym Przedszkolu w ...... arnowąsach i mgr Justyna Szwarcbach – 8 lat ...... ażu pracy, pracująca również w Publicznym ...... w Czarnowąsach. ...... akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy ...... auczyciela i otwiera drogę do uzyskania ...... stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. ...... Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez ...... auczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych. ...... Serdecznie gratulacje wraz z życzeniami dalszego rozwoju zawodowego ! ...... astępca Wójta Gminy      ...... a Weber ...
 • Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych
  ... Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomił z  ...... października 2016 r. ...... Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla ...... fizycznych przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu. ...... W ramach Programu mogą być dofinansowane następujące przedsięwzięcia: 1. ...... wymiana źródła ciepła o niskiej sprawności energetycznej w domach jednorodzinnych ...... lokalach mieszkalnych na nowoczesne o wyższej sprawności (EKO-PIEC); ......  termomodernizacja domów jednorodzinnych obejmująca wymianę ...... drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym bram ...... arażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ...... dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad ...... aną piwnicą/garażem (EKO-TERM); 3. ......  wymiana źródła ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych ...... niskiej sprawności energetycznej na nowoczesne o wyższej sprawności oraz ...... acja domów jednorodzinnych obejmująca wymianę ...... drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym bram ...... arażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ...... dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad ...... aną piwnicą/garażem (EKO-DOM); 4. ......  zakup i montaż urządzeń wykorzystujących energię ...... awialną w domach jednorodzinnych istniejących ...... będących w budowie (OZE) Dofinansowanie w ramach w/w Programu jest udzielane w ...... pożyczki (aktualne oprocentowanie 2,5 %w skali roku ) bez żadnych prowizji i marży z ...... jej częściowego umorzenia (nawet do 30 % w przypadku wymiany źródła ...... a). ...... Okres kwalifikowania kosztów liczony będzie od dnia złożenia ...... o pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu, co oznacza, że uznawane będą tylko kwoty faktur ...... awionych nie wcześniej niż w dniu złożenia ...... Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modułów Programu znajdują ...... na stronie internetowej Funduszu www. ...... w zaadce Portal beneficjenta/Pożyczki dla osób fizycznych. ...... Dodatkowo, informacji udzielają pracownicy Zespołu Funduszy Europejskich: ...
 • Kolejna giełda staroci
 • Zajęcia rekreacyjne dla Pań i Panów
 • XX OGÓLNOPOLSKI SEJMIK SAMORZĄDÓW I MEDIÓW LOKALNYCH
 • Klub Szczęśliwa Rodzina zaprasza na spotkanie:
 • W LGD Stobrawski Zielony Szlak 5 milionów złotych na rozwój przedsiębiorczości
 • Leki 75+
  ... Jak otrzymać bezpłatne leki? ...... Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku: wiek – ukończony 75. ...... rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają ...... PESEL, będzie to data urodzenia) recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień ...... atkowych” wykaz – potrzebny lek musi ...... ajdować się w wykazie bezpłatnych leków ...... są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. ...... Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w ...... „kod uprawnień dodatkowych” literę S. ...... Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia ...... acyjnego). ...... Dla kogo bezpłatne leki? ...... Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na ...... rok życia. ...... Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób ...... adających numeru PESEL będzie to data ...... a). ...... Jakie leki są bezpłatne? ...... Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. ...... obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub ...... W wykazie znalazło się 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ...... ałtowym poziomem odpłatności. ...... Leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 ...... życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%. ...... Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie ...... Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. ...... Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego. ...
 • Informacja o terminie sesji Rady Gminy
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek dnia 15 września 2016. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: 1. ...... Zmiana budżetu gminy na rok 2016 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej - ...... acja Skarbnika Gminy - opinia Komisji Budżetu ...... Finansów - dyskusja - podjęcie uchwał 2. ...... Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ...... artnerskiego pn. ...... a, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego ...... a obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i ...... acji-część południowa” - informacja Wójta ...... a Komisji Rozwoju Gospodarczego - dyskusja - ...... uchwał 3. ...... Interpelacje 4. ...... Sprawy różne       ...... Przewodniczący Rady Gminy        ...
 • Wrześniowa Giełda Staroci
 • Zajęcia rekreacyjno-ruchowe

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki