Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7155 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1332

 • Uwaga Przedsiębiorco! Nie daj się oszukać!
 • Informacja o terminie sesji Rady Gminy
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek dnia 18 sierpnia 2016. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: 1. ...... Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i ...... oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia ...... adzwyczajnych zagrożeń na terenie aglomeracji ...... oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu ...... ałania i ograniczania skutków występowania ...... awisk ekstremalnych na obszarze aglomeracji ...... na lata 2015 – 2020. ...... - informacja Wójta - dyskusja - podjęcie uchwały 2. ...... Uchwała w sprawie objęcia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ...... - informacja Wójta - dyskusja - podjęcie uchwały 3. ...... Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego - ...... acja Wójta - dyskusja - podjęcie uchwały 4. ...... Interpelacje 5. ...... Sprawy różne       ...... Przewodniczący Rady Gminy        ...
 • Festyn - 90 lecie Dobrzeńskiego Klubu Sportowego
 • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
 • Giełda staroci
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja  odbędzie się w czwartek dnia 28 lipca 2016r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: 1. ...... analiza aktualnej sytuacji po zatwierdzeniu przez rząd poszerzenia granic ...... asta Opola o część terenu naszej gminy. ......    Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki    ...
 • Zaproszenie do projektu
  ... apraszamy wszystkich chętnych seniorów do ...... ału w projekcie kierowanym do mieszkańców z ...... aglomeracji Opolskiej. ...... Uczestnicy projektu do wyboru mają bogaty wachlarz szkoleń i usług. ...... „Młodość przychodzi z wiekiem – aktywny senior w aglomeracji Opolskiej” ...... alizowany jest przez Opolskie Centrum ...... acji Lokalnej FRDL i Stowarzyszenie ...... aglomeracja Opolska. ...... jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych na rzecz seniorów, ...... systemów wsparcia oraz rozwój usług społecznych w sferze m. ...... rekreacji i kultury na terenie aglomeracji Opolskiej. ...... Termin realizacji: lipiec – grudzień 2016 r. ...... Dla kogo? ...... Kto może zostać uczestnikiem? ...... 220 seniorów z terenu aglomeracji Opolskiej, w wieku 60 +, chętnych do ...... ania ze szkoleń „asystent Edukacyjny” oraz ...... kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo doradczych, rehabilitacyjno – ruchowych). ...... Do projektu mogą zgłaszać się osoby w wieku 60+ z terenu gmin: ...... Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko,  ...... achcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, ...... Ozimek, Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Walce, ......  Jak się zgłosić? ...... Wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają warunki uczestnictwa w projekcie ...... apraszamy do zapoznania się dokumentami ...... aplikacyjnymi. ...... aby zgłosić się do projektu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w ...... należy wpisać wymagane dane i odkreślić jaką formą wsparcia są Państwo zainteresowani. ...... Prosimy również o zapoznanie się z zapisami Regulaminu. ...... W pierwszej kolejności, prowadzona będzie rekrutacja na szkoleniaasystent ...... acyjny”, które odbywać się będą we wrześniu ......  Rekrutacja potrwa do końca sierpnia br. ...... Osoby do kontaktu: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej ...... Joanna Kucharska (jkucharska@opole. ...... alicja Szwiec (aszwiec@opole. ...... Stowarzyszenie aglomeracja Opolska: Mateusz Huk (mateusz. ...... ao. ...... aglomeracja-opolska. ...
 • ZEBRANIA WIEJSKIE
  ... Zawiadamiam, że we wszystkich sołectwach Gminy Dobrzeń Wielki zostały zwołane ...... aNIa WIEJSKIE, których tematem przewodnim ...... Podział Gminy Dobrzeń Wielki i przyłączenie części ...... obszaru do miasta Opola (aktualna sytuacja) Zebrania odbędą się: w ...... anowicach, 27 lipca 2016r. ...... 1800, Sala Wiejska; w Czarnowąsach, 27 lipca 2016r. ...... 1930, Sala Wiejska; w Dobrzeniu Wielkim, 28 lipca 2016r. ...... 1900, GOK; w Dobrzeniu Małym, 29 lipca 2016r. ...... 1800, Szkoła; w Kup, 29 lipca 2016r. ...... 1930, Sala Wiejska; w Borkach, 1 sierpnia 2016r. ...... 1800, Sala Wiejska; w Chróścicach, 1 sierpnia 2016r. ...... 1930, Sala przy OSP; w Świerklach, 2 sierpnia 2016r. ...... Sala Wiejska; w Brzeziu, 2 sierpnia 2016r. ...
 • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
 • Konkurs "Otwarte Drzwi"
  ... aństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ...... awnych ogłasza XIII edycję Konkursu na ...... ajlepsze prace magisterskie i doktorską, ...... tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub ...... „OTWaRTE DRZWI” Termin składania prac: do 25 lipca 2016 r. ...... Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ...... awnych al. ...... Jana Paa II 13 00-828 Warszawa z dopiskiem ,,OTWaRTE DRZWI” Prace można ...... ać pocztą lub składać osobiście w kancelarii ...... Uczestnicy i warunki konkursu: do Konkursu mogą ...... ać absolwenci studiów magisterskich lub ...... anckich oraz osoby, które obroniły pracę ...... w innym trybie, prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, ...... instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej, konkursem ...... są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie ...... tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w ...... do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu. ...... Kategorie prac: rehabilitacja  społeczna, rehabilitacja zawodowa ...... az rozwiązania technologiczne służące osobom ...... awnym, rehabilitacja medyczna (dotyczy ...... ań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie ...... niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym). ...... Sposób składania prac: Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w ...... trwały) w 1 egzemplarzu. ...... W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest ...... 2 egzemplarzy w wersji papierowej. ...... Do pracy należy dołączyć: 1. ...... wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do ...... ogłoszenia, 2. ...... streszczenie pracy o objętości ok. ...... znaków, które powinno zawierać: prezentację przedmiotu pracy, cel i przedmiot badań, ...... najważniejsze pytania badawcze, techniki badawcze,       ...... najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie. ...... recenzje pracy, 4. ...... płytę CD/DVD zawierającą wersje elektroniczne: pracy, ...... a, formularza zgłoszeniowego. ...... Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. ...... niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. ...... W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest ...... anie dodatkowego egzemplarza w wersji ...... apierowej, zgodnie z § 4 ust. ...... 2 Regulaminu Konkursu. ...... Wyniki konkursu: Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, ...... ach oraz uroczystym finale zostaną podane ...... komunikatem na witrynie internetowej www. ...... oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PFRON. ...... O terminie wręczenia nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie. ...... Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON: Tomasz ...... akowski – tel. ...... (22) 50 55 448 Danuta Zawilińska – tel. ...... (22) 50 55 214 e-mail: pwi@pfron. ...
 • Przerwa w dostawie energii cieplnej
 • K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 lipca 2016 r.
  ... związku z zarządzonymi na dzień 25 września 2016 r. ...... wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Dobrzeń Wielki uprzejmie informuję, ...... zgodnie z art. ...... 403 § 2 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ...... zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze ...... aszania kandydatów na radnych, będą ...... ane przez Komisarza Wyborczego w Opolu I do ...... a 18 lipca 2016 r. ...... (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. ...... Piastowska 14, pok. ...... Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. ...... od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. ...... Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. ...... 178 § 1 ustawy – Kodeks wyborczy, pełnomocnicy komitetów ...... którzy zgłaszać będą listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady ...... Dobrzeń Wielki, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu Gminnej Komisji Wyborczej w ...... Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy również składać do Komisarza Wyborczego ...... Opolu I (adres j. ...... w terminie do dnia 27 lipca 2016 r. ...... Formularze dla komitetów wyborczych ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą ...... są na stronie internetowej: opole. ...... oraz w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Komisarz Wyborczy w Opolu I /-/ Jarosław BENEDYK ...
 • Przerwa w dostawie energii cieplnej do sieci w Dobrzeniu Wielkim
 • KOMINIKAT
 • KOMUNIKAT

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki