Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7390 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1383

 • Pokonaj bariery z Mikołajem
 • Konkurs
 • Konsultacje społeczne
  ... Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych ...... Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami ...... arządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi ...... ałalność pożytku publicznego na rok 2017 ...... Konsultacje społeczne przeprowadzenie będą w okresie od dnia 16 listopada do ...... a 24 listopada 2016 r. ...... Opinie, uwagi i propozycje można przekazać w formie pisemnej:  pocztą ...... adycyjną drogą elektroniczną na adres:  ...... a. ...... a@dobrzenwielki. ...... bądź składać bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. ...... Namysłowska 44, w godzinach pracy urzędu. ...... Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po godzinie 13. ...... dnia  24 listopada 2016 r. ...... jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane. ...... PLIKI DO POBRaNIa:   ...
 • Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – zaprasza do składania zgłoszeń na II Kiermasz Bożonarodzeniowy
  ... W dniach od 14 listopada do 2 grudnia 2016 roku – Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – ...... aprasza do składania ofert handlowych/zgłoszeń ...... a II Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie ...... dnia 17 grudnia 2016 roku (sobota), w godz. ...... Firmy chcące wziąć udział w naszym wydarzeniu prosimy o przesyłanie ofert z ...... asortymentem (przede wszystkim interesuje nas ...... ludowe, produkty spożywcze) na adres e-mail: edukacja@mwo. ...... Oferta powinna zawierać 2-3 zdania o produkcie oraz zdjęcia. ...... Zaznaczamy, że liczba miejsc jest ograniczona. ...... Szczegółowych informacji udziela Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum, pod ...... Skontaktujemy się z Państwem po otrzymaniu oferty. ...... Serdecznie zapraszamy do współpracy! ...
 • Wyniki konkursu ekologicznego "Z ekologią na co dzień"
  ... KONKURSU EKOLOGICZNEGO „ Z Ekologią na co dzień”   Prowod sp. ...... chciałaby podziękować za wszystkie przesłane prace. ...... Zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania, a pomysłowość i wykonanie prac spowodowały ...... burzliwe obrady komisji konkursowej. ......     Ostateczna lista zwycięzców kształtuje się następująco: ...... ategoria wiekowa 6-9 lat: I miejsce – Kamil ...... 9 lat Dobrzeń Wielki II miejsce – Lena Jakubik 7 lat Czarnowąsy III miejsce – Dawid ...... 8 lat Chróścice   Kategoria wiekowa 10-13 lat: I miejsce – Daria Śmiarowska ...... lat Chróścice II miejsce – Daniela Piekorz 12 lat Dobrzeń Mały III miejsce – ...... adrian Pampuch 11 lat Czarnowąsy   ...... zwycięzcom serdecznie gratulujemy ! ......   Po odbiór nagród zapraszamy do siedziby naszej spółki : Czarnowąsy, ul. ...... Kośnego 3 dnia 23. ...... (środa) o godz. ...... Zapraszamy wszystkich zwycięzców razem z rodzicami (opiekunami prawnymi). ...
 • Harmonogram spotkań informacyjnych
  ... informuję, iż Stowarzyszenie aglomeracja Opolska we współpracy z Wojewódzkim ...... Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu organizuje cykl spotkań ...... acyjnych poświęconych realizacji zadań ...... w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w zakresie efektywności ...... ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania inwestycji w sektorze mieszkaniowym ...... obszaru aglomeracji Opolskiej. ......   Poniżej przesyłam harmonogram spotkań dla poszczególnych grup uczestników: ...... Harmonogram spotkań informacyjnych poświęconych realizacji zadań ...... w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w zakresie efektywności ...... ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania inwestycji w sektorze mieszkaniowym ...... obszaru aglomeracji Opolskiej. ......   Uczestnicy spotkania: przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych ...... obszaru aO Termin: 22. ...... (gminy: Walce, Strzeleczki, Zdzieszowice, Krapkowice, Gogolin, Prószków, Izbicko, Tarnów ...... Komprachcice, Opole, Tułowice) i 29. ...... (Chrząstowice, Ozimek, Niemodlin, Dąbrowa, Turawa, Łubniany, Dobrzeń Wielki, Lewin ...... Popielów, Łubniany, Murów) Godzina: 10. ...... Miejsce: Biuro Stowarzyszenia aglomeracja Opolska (ul. ...... Horoszkiewicza 6 , 45-301 Opole) Planowany czas spotkania: 140 min (w tym 2 przerwy ...... Tematyka spotkań: Możliwości finansowania inwestycji w perspektywie finansowej ...... a lata 2014-2020 w zakresie efektywności ...... omówienie formuły ESCO), Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach ...... aglomeracji Opolskiej, ze szczególnym ...... możliwości finansowania inwestycji w sektorze mieszkaniowym, ...... założeń Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych ...... 2014-2020, poddziałanie nr 1. ...... Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze ...... aniowym oraz Regulaminu konkursu, Znaczenie ...... audytów energetycznych oraz Planów Gospodarki ...... Dyskusja. ...
 • Klub Szczęśliwa Rodzina zaprasza na spotkanie:
 • Zawiadomienie
  ... dniach 14. ...... (poniedziałek) w godzinach od 800 do 1600   oraz 15. ...... (wtorek) w godzinach od 800 do 1600  nie będzie dostawy ...... cieplnej do sieci ciepłowniczej w Czarnowąsach przy ul. ...... Jaśminowej, Zamoyskiego, Wolności (nr nieparzyste od nr 61 do 91 i nr 90 ), Dolnej. ...... Przyczyną przerwy w dostawie ciepła jest usuwanie awarii na sieci ciepłowniczej. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności. ...
 • Apel
 • OGŁOSZENIE
  ... Zawiadamiam, że we wszystkich sołectwach Gminy Dobrzeń Wielki zostały zwołane ...... aNIa WIEJSKIE, których tematem przewodnim ...... aktualna sytuacja Gminy w związku ze zmianą granic Zebrania odbędą się: 7 ...... ada 2016r. ...... w Świerklach godz. ...... 1800 w Czarnowąsach godz. ...... 1930 8 listopada 2016r. ...... w Dobrzeniu Małym godz. ...... 1930 9 listopada 2016r. ...... w Chróścicach godz. ...... 1930 10 listopada 2016r. ......      w Borkach godz. ...... 1800 14 listopada 2016r. ...... w Krzanowicach godz. ...
 • Kiermasz adwentowy
 • Kolejna giełda staroci
 • ZAWIADOMIENIE
  ... ( czwartek ) w godzinach od 800 do 1600 na sieci ciepłowniczej w Czarnowąsach będą ...... parametry ciepła skutkujące zaniżoną temperaturą c. ...... i ciepłej wody u odbiorców ciepła. ...... Dodatkowo, w tych samych godzinach na odcinku sieci przy ul. ...... Leśnej - dla budynków o numerach od 100 do 120, zostanie wstrzymana ...... ałkowicie dostawa ciepła. ...... Przyczyną zakłóceń w dostawie ciepła jest włączenie do sieci nowego odbiorcy ...... a. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności Elkom Sp. ...
 • Stypendia motywujące Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  ... Rzetelna praca nauczycieli i ambitne podejście do nauki dzieci i młodzieży, ...... adają się na wielkie sukcesy uczniów. ...... To  z kolei, daje możliwość Wójtowi Gminy, na podstawie ...... ały Nr XLI/422/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki ...... dnia 31. ...... docenienia uczniów w postaci stypendiów motywujących. ...... Dnia 27 września Komisja Stypendialna, powołana Zarządzeniem Nr 0050. ...... Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, z dnia 15. ...... rozpatrzyła złożone wnioski. ...... Na tej podstawie Wójt Gminy – Henryk Wróbel przyznał za ...... osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016, aż 158 uczniom stypendia motywujące. ...... I tak: stypendia naukowe otrzymuje 26 uczniów, aż 69 stypendia ...... artystyczne i niewiele mniej, bo 63 stypendia ...... Tym wspaniałym uczniom gratulujemy i życzymy, by zapał do nauki, wiedzy ...... osiągnięć, również im towarzyszył w obecnym roku szkolnym. ...... Szczegółowe dane, dotyczące przyznanych stypendiów, zawierają poniższe ...... ałączniki. ...... Zastępca Wójta Gminy           ...... Irena Weber      ...
 • Wójt Gminy nadaje „DOBRZEŃSKIE TALENTY ”
  ... „ Wielki talent wymaga wielkiej pracowitości” – Piotr Czajkowski W ...... Dnia Edukacji Narodowej, poza licznymi wyróżnieniami i nagrodami ...... auczycieli, w gminie Dobrzeń Wielki bardzo ...... a się zdolnych oraz pracowitych uczniów. ...... Dnia 18 października 2016r. ...... już po raz ósmy wręczone zostały tytuły honorowe dla uczniów – „Dobrzeński ...... alent”. ...... Patrząc na historię siedmiu minionych lat, to łącznie wręczono już 99 statuetek, i ...... ak: w roku 2009 nadano 7 tytułów, w 2010 i ...... Natomiast w obecnym roku, za wybitne osiągnięcia Wójt Gminy Dobrzeń ...... – Henryk Wróbel, nadał tytuły również 25 uczniom ( 14 ze ...... podstawowych, 9 ze szkół gimnazjalnych oraz 2 ze szkoły średniej LO), co w podziale na ...... acówki szkolne przedstawia się następująco: - ...... Szkół w Czarnowąsach – 11 uczniów;     - ...... a Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w ......    -  Zespół Szkół w Chróścicach – 2 uczniów    Wśród ...... nagrodzonych w obecnym roku znalazło się 17 dziewcząt i 8 chłopców. ...... Gdyby pogrupować rodzaje osiągnięć uczniów, to 14 tytułów przyznano ...... a osiągnięcia artystyczne ( taniec, balet, ...... arżoretki, muzyczne, plastyczne ), 9 za ...... aukowe i 2 za sportowe. ...... Dwie uczennice – Wiktoria Jankowska i antonia Sabasz odbierały zaszczytne ...... a już po raz piąty, a Julia Wójcik i Mikołaj ...... arapacz po raz czwarty. ...... Trzeci raz „Dobrzeński Talent” otrzymały Karolina Krukowska i Julia Michurska, natomiast ...... aż 10-tka uczniów wyróżniona została po raz ...... Dla dziewięciorga uczniów było to pierwszym przeżyciem tego ...... dnia. ...... Spośród 1630 uczniów, uczęszczających do szkół w gminie Dobrzeń Wielki, ...... zostaje 25, co stanowi 1,5% ogółu. ...... Ten zaszczytny tytuł nadawany jest na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, które ...... określa kryteria, jakie muszą być spełnione, by tytuł otrzymać. ...... Nadawanie tytułu „Dobrzeński Talent” ma na celu wyróżnianie i nagradzanie uzdolnionych ...... szkół gminy Dobrzeń Wielki, za szczególne osiągnięcia w różnych formach ...... awodnictwa, zwłaszcza w zakresie wiedzy ...... i służy motywowaniu ich do dalszej pracy nad rozwijaniem swych talentów. ...... Tytuł „Dobrzański Talent” przyznany jest uczniom szkół podstawowych i ...... azjalnych, którzy są laureatami konkursów ...... arnych, przedmiotowych, tematycznych –  ...... o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim lub są laureatami, a także ...... (3 pierwsze miejsca) konkursów, przeglądów i turniejów wiedzy, ...... artystycznych, sprawnościowych ...... aprzedmiotowych oraz zawodów sportowych – na ...... ogólnopolskim oraz międzynarodowym. ...... Warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu jest uzyskanie średniej ocen minimum ...... oraz co najmniej bardzo dobrej oceny zachowaniaa szkoły ponadgimnazjalne 4,75 ...... az również co najmniej bardzo dobrej oceny ...... achowania. ...... Tegoroczną opraartystyczną uroczystości przygotowali ...... wraz z nauczycielami Zespołu Szkół w Czarnowąsach. ...... Natomiast dyrektor ZS w Czarnowąsach – pani Ewa Drop, ułożyła o każdym wyróżnionym ...... fraszkę, co jeszcze bardziej podkreśliło zdolności i pasje ...... agrodzonych. ...... Niewątpliwie przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia to sukces ...... którzy odkryli swoje talenty i pracują nad ich rozwojem. ...... Jednakże gratulacje składamy także ich rodzicom, bo to ich postawa,  ...... wspieranie, stworzenie właściwych warunków do nauki i rozwoju, są nieodzownym ...... na drodze do sukcesu dziecka. ...... Kolejnymi osobami wspierającymi młodych ludzi na drodze do wielkich ...... są nauczyciele - innowacyjni, nowatorscy, potrafiący motywować młodzież do ...... ania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności. ...... Wszystkim wyróżnionym, młodym ludziom gratulujemy ich trafnego wyboru pasji oraz ...... acowitości i zaangażowania w zdobywaniu tak ...... wyników w nauce! ...... W załączeni prezentacja osiągnięć uczniów. ...... astępca Wójta Gminy      ...... Irena Weber     DOBRZEŃSKI  ...... TaLENT  2015 / 2016   Po raz kolejny zaszczytny tytuł „DOBRZEŃSKI ...... aLENT” otrzymują następujący uczniowie: ...... aBaSCH aNTONIa – uczennica Zespołu Szkół w ...... III b  LO 5 raz zdobyte wyróżnienie (poprzednie w roku ...... 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014) - tytuł finalistki 39 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka ...... Poznań kwiecień 2016 rok - średnia ocen – 5,0 - ocena z zachowania – bardzo ...... a Wrażliwa jest antonia na krzywdę i biedę ...... jej wsparcia i pomocy skorzystał niejeden Marzy o medycynie- my kciuki ściskamy By ku ...... radości spełniły się plany. ......   JaNKOWSKa WIKTORIa – uczennica Zespołu Szkół w Czarnowąsach, klasa III a PG ...... 5 raz zdobyte wyróżnienie (poprzednie w roku ...... 2012/2013, 2013/2014) - Mistrz Polski Mażoretek, kategoria baton formacje defilada ...... Kędzierzyn-Koźle maj 2016r. ...... - I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Mażoretek MWF, kategoria baton ...... acje seniorki, Leszno maj 2016 r. ...... - średnia ocen – 5,06 - ocena z zachowania – wzorowa Wiktoria ma na siebie pomysły ...... Eksperymenty z chemii, podróże  światowe Z Martyną Wojciechowską  chce się ...... aprzyjaźnić Wspólny układ taneczny tworzy ...... wyobraźni   WÓJCIK JULIa - uczennica Zespołu Szkół w Chróścicach, ...... asa III PG 4 raz zdobyte wyróżnienie ...... 2014/2015) - II miejsce w II Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar ...... a Zawadzkiego, kategoria juniorki, Zawadzkie ...... - średnia ocen – 5,25 - ocena z zachowania – wzorowa Z tenisową rakietką Julka biega ...... olimpijską pewno wkrótce będzie Bo Natalię Partykę za wzór sobie stawia Przy tenisowym ...... codziennie się zjawia. ...... TaRaPaCZ MIKOŁaJ - uczeń Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, ...... asa III b PG   4 raz zdobyte ...... 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015) - tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego ...... a uczniów gimnazjów, Opole marzec 2016 r. ...... - tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla ...... gimnazjów, Opole marzec 2016 r. ...... - średnia ocen – 5,39 - ocena z zachowania – wzorowa Leonarda da Vinci Miki ...... a Bo zdolności ma wielkie w przeróżnych ...... ach Na słuchanie muzyki także czas znajduje ...... rock oraz metal wówczas preferuje. ...... KRUKOWSKa KaROLINa – uczennica Zespołu Szkół w Czarnowąsach, klasa I a PG ...... 3 raz zdobyte wyróżnienie (poprzednie w roku ...... 2014/2015) -  Mistrz Polski Mażoretek, kategoria baton formacje defilada ...... Kędzierzyn-Koźle maj 2016 r. ...... - I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Mażoretek MWF, kategoria baton ...... acje juniorki, Leszno maj 2016 r. ...... - III miejsce w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek Parada 2016, kategoria formacje ...... aton juniorki, Czerwionka-Leszczyny kwiecień ...... - średnia ocen – 5,53 - ocena z zachowania – wzorowa Chociaż na miano gwiazdy w ...... ańcu zasługuje skromna  jest i jak ...... azda się nie zachowuje W życiu angielską ...... pragnie naśladować,        ...... a talent na Broadwayu zamierza szlifować MICHURSKa JULIa – uczennica Zespołu ...... w Czarnowąsach, klasa I a PG 3 raz zdobyte wyróżnienie (poprzednie w roku ...... 2013/2014, 2014/2015) - I miejsce w Krajowych Mistrzostwach, formacja show Dance ...... lat, Wałbrzych kwiecień 2016 rok, - II miejsce w ...... ajowych Mistrzostwach IDO, kategoria street ...... ance show, Zielonka marzec 2016 rok, - I ...... w VIII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego, kategoria disco Formacje 12-15 ...... at, Nysa luty 2016 rok, - średnia ocen – 5,40 ...... - ocena z zachowania – wzorowa Julka skromna, spokojna, bardzo pracowita Jej ...... alent- na parkiecie niczym kwiat rozkwita ...... tańca wszelkie zna tajniki Dlatego ma w konkursach mistrzowskie wyniki. ......   KOCHaNEK PaULINa – uczennica Zespołu Szkół w Czarnowąsach, klasa III b PG ...... 2 raz zdobyte wyróżnienie (po przednie w roku ......   - Mistrz Polski Mażoretek, kategoria baton formacje defilada seniorki, ...... maj 2016r. ...... - I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Mażoretek MWF, kategoria baton ...... acje seniorki, Leszno maj 2016 r. ...... - II miejsce w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek Parada 2016, kategoria formacje ...... aton seniorki, Czerwionka-Leszczyny kwiecień ...... - średnia ocen – 5,17 - ocena z zachowania – wzorowa Paulina- niesforna, artystyczna ...... a Tanecznym krokiem co dzień świat zdobywać ...... a Odważnie  podejmuje życiowe wyzwania ...... aś Mela dla niej wzorem do naśladowania ...... JULIa - uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu ...... klasa V a 2 raz zdobyte wyróżnienie  (poprzednie w ...... PIOTREK” w Ogólnopolskiej Piotrkowskiej Panoramie Tanecznej, kategoria inne formy ...... artystyczne – grupy cyrkowe i akrobatyczne, ...... Trybunalski czerwiec 2016 rok, - średnia ocen – 5,54 - ocena z zachowania – wzorowa ...... Julka na monocyklu czyni akrobacje U widzów wzbudza  aplauz, podziw i ...... acje Kiedy zejdzie na ziemię wśród książek ...... chowa a w przyszłości w przedszkolu chciałaby pracować KWIaTEK ZUZaNNa - uczennica ...... Szkół w Czarnowąsach, klasa II a PG 2 raz zdobyte wyróżnienie  (poprzednie w ...... szkolnym 2014/2015) - I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Tańca, kategoria street ...... ance show, Mikołajki grudzień 2015 rok, - II ...... w VIII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego, kategoria disco M Formacja ...... lat, Nysa luty 2016 rok, - średnia ocen – 5,13 - ocena z zachowania – bardzo ...... a Zuzanna super tańczy solo i w zespole ...... Telewizyjny występ był sensacją w szkole Choć programu Mam talent Zuzia ...... wygrała Naszym zdaniem- najlepiej się prezentowała PaTRZEK ...... aULINa - uczennica Zespołu Szkół w ...... arnowąsach, klasa VI b PSP 2 raz zdobyte ...... - I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca o Puchar Burmistrza Gminy Milicz i Starosty ...... atu Milickiego „MaGIa TaŃCa”, Milicz 2016 r. ...... - średnia ocen – 5,62 - ocena z zachowania – wzorowe Paulina lubi jazz, wiersze ...... Własne pisze powieści, twórczą wenę czuje. ...... I chociaż jej na co dzień taniec towarzyszy Zostać chce policjantką- świat o niej ...... PLUTa MaGDaLENa - uczennica Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, klasa I b ...... 2 raz zdobyte wyróżnienie (poprzednie w roku ...... 2014/2015) - Mistrz Polski Mażoretek, kategoria baton formacje estrada seniorki, ...... maj 2016 r. ...... Mistrz Polski Mażoretek, kategoria baton formacje defilada seniorki, Kędzierzyn-Koźle maj ...... - średnia ocen – 4,75 - ocena z zachowania – wzorowa Madzia wśród mażoretek  ...... a swój talent Lecz prócz lekkości w tańcu ma ...... arść innych zalet Mądra i urodziwa wciąż  ...... ciekawa świata Chciałaby azję zwiedzić najbliższego lata. ...... REGINEK FILIP - uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu ...... klasa V a 2 raz zdobyte wyróżnienie (poprzednie w roku ...... 2014/2015) - I miejsce na V Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego ...... asufka Taneczna”, kategoria 12-13 lat klasa E, ...... 2016 rok, - II miejsce na Ogólnopolskim, Integracyjnym Turnieju Tańca ...... arzyskiego o Puchar Starosty Wołowskiego oraz ...... and Prix Burmistrza Wołowa, kategoria 12-13 ...... at, klasa E, styl kombinacja, Wołów kwiecień ...... rok, - średnia ocen – 5,08 - ocena z zachowania – bardzo dobra Filip bryluje w tańcu, ...... trzymać ramę I każdą koleżankę traktuje jak damę Chce zostać architektem, spełnić swe ...... arzenia I w malarstwie Matejki poszukać ...... atchnienia SIECZKa MaTEUSZ - uczeń ...... Szkolno-Przedszkolnego w Kup, klasa V PSP 2 raz zdobyte wyróżnienie  ...... w roku szkolnym 2014/2015) - II miejsce na Miodowym Grand Prix Polski Senior, kategoria ...... H, Kluczbork maj 2016 r. ...... - II miejsce w VII Międzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych, Uciechowice ...... - średnia ocen – 5,38 - ocena z zachowania – bardzo dobra Mati odnalazł pasję  ...... tańcu towarzyskim, Nigdy kroku nie gubi i  każdy ...... Umie grać na gitarze,  chciałby zostać pisarzem. ...... Wie świetnie co zawiera- procesor komputera. ...... SKRZYPIEC WIKTORIa - uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup, klasa ...... PSP 2 raz zdobyte wyróżnienie  (poprzednie w ...... szkolnym 2014/2015) - tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu Języka ...... - średnia ocen – 5,15 - ocena z zachowania – wzorowa Wiktoria  ma w planie, że ...... aczem zostanie Bo zna różne  tajniki ...... gramatyki. ...... albo będzie rysować filmowe plakaty i od Jahnego Deepa  dostanie  za to kwiaty. ...... MaRTYNa - uczennica Zespołu Szkół w Chróścicach, klasa VI PSP 2 raz zdobyte ...... w roku szkolnym 2013/2014) - I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca o Puchar ...... a Gminy Milicz i Starosty Powiatu Milickiego ...... aGIa TaŃCa”, Milicz czerwiec 2016 rok, - ...... a ocen – 5,0 - ocena z zachowania – wzorowa ...... Martynę w tańcu niosą emocje i talent Lubi książki i filmy, zachwyca ją balet ...... Lecz w głębi duszy marzy by zostać premierem Rząd autorski stworzyć i stanąć ...... a czele. ...... SZYMaNIEC JULIa – uczennica Zespołu Szkół w Czarnowąsach, klasa VI b PSP ...... 2 raz zdobyte wyróżnienie  (poprzednie w ...... - I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca o Puchar Burmistrza Gminy Milicz i Starosty ...... atu Milickiego „MaGIa TaŃCa”, Milicz 2016 r. ...... - średnia ocen – 5,77 - ocena z zachowania – wzorowa Na festiwalu tańca Julka ...... a Bo żadnego w układzie błędu nie zrobiła ...... i skupienie to jej mocna strona Świat bacznie obserwuje, jest nim zachwycona. ...... Po raz pierwszy wyróżnienia otrzymują; BORKOWSKI JaKUB - uczeń ...... Szkół w Czarnowąsach, klasa VI b PSP - tytuł laureata Wojewódzkiego ...... Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych, Opole luty 2016 rok - średnia ocen ...... 5,85 - ocena z zachowania – wzorowa Kuba logicznie myśleć umie i wnioskować ...... W przyszłości w instytucie NaSa chce pracować Z Einsteinem po niemiecku chętnie ...... awia Bo się w obcych językach wspaniale ...... awia KODURa SZYMON - uczeń Publicznej ...... Podstawowej z Oddziałami Sportowymi   w Dobrzeniu Wielkim, ...... klasa IV a - tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z ...... a Niemieckiego OLIMPUS Sesja jesienna, ...... arszawa grudzień 2015 rok - średnia ocen – 5, ...... - ocena z zachowania – wzorowa Szymon ma różne  pasje na pozór odległe Świetnie ...... a w piłkę nożną,  niemiecki zna biegle I ...... jak Ronaldo będzie pracowity, Czekają go w przyszłości niemałe zaszczyty ...... aNNa – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu ...... klasa VI a - tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu Języka ...... dla uczniów szkół podstawowych, Opole luty 2016 rok - średnia ocen ...... 5,00 - ocena z zachowania – wzorowa ania wspaniale godzi różne obowiązki Uwielbia ...... ręczną , niemieckie zna książki Dziś marzy o spotkaniu z Bieleckim Karolem W ...... być w sportowej szkole KOTULLa CELINa – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ...... klasa I PG - I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Mażoretek MWF, ...... ategoria pom-pom mini juniorki, Leszno maj ...... - III miejsce w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek Parada 2016, kategoria formacje ...... aton juniorki, Czerwionka-Leszczyny kwiecień ...... - średnia ocen – 5,47 - ocena z zachowania – wzorowa Celinka ma głębokie liryczne ...... I plany by zaistnieć na muzycznej scenie Bo talent ma do tańca i ...... słowiczy Więc na nagranie płyty z panią Gomez liczy KRUSZELNICKI aNTONI – ...... Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup, klasa VI PSP - tytuł laureata Wojewódzkiego ...... Polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych, Opole luty 2016 r. ...... - średnia ocen – 5,25 - ocena z zachowania – wzorowa Jest mistrzem mowy polskiej ...... az ortografii Przez swą lunetę niebo oglądać ...... afi Chciałby w przyszłości zostać sławnym ...... astronomem I przez chwilę się spotkać z ...... aelem Jacksonem KULIG EMIL – uczeń ...... Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, klasa VI a ...... - tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego ...... a uczniów szkół podstawowych, Opole luty 2016 ...... - średnia ocen – 5,0 - ocena z zachowania – wzorowa Emil ma wiele planów, ...... nie mało -życzymy by się wszystko wspaniale udało Koszykówka, aktorstwo , czy ...... anie to przed młodym człowiekiem nie lada ...... anie Może dostanie rolę super Jamsa Bonda i ...... a gdzieś w Hollywood  Harrisona Forda ......  NOWICKa JULIa – uczennica Zespołu Szkół w Czarnowąsach, klasa VI a PSP ...... - tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu Języka ...... dla uczniów szkół podstawowych, Opole kwiecień 2016 rok - średnia ...... – 5,85 - ocena z zachowania – wzorowa Ma artystyczne pasje i dar do języków ...... ara i rysunki są wśród jej koników a jeśli ...... aniel Radkliff  do Polski zawita To ...... a po angielsku pięknie go przywita ...... aSIEKa ZOFIa - uczennica Zespołu Szkół w ...... arnowąsach, klasa VI b PSP - I miejsce w ...... Festiwalu Tańca o Puchar Burmistrza Gminy Milicz i Starosty Powiatu Milickiego ...... aGIa TaŃCa”, Milicz 2016 r. ...... - średnia ocen – 5,15 - ocena z zachowania – wzorowa Filigranowa Zosia magię tańca ...... Solo, w duecie, w grupie subtelnie czaruje Jej pięknych ewolucji zapomnieć nie ...... Takie umiejętności- to jest dar od losu. ......  POGRZEBa DaNIEL - uczeń Zespołu Szkół w Czarnowąsach, ...... asa IV b PSP - II miejsce w Międzynarodowym ...... Orlików o Puchar Burmistrza Miasta Zgorzelec, Zgorzelec IX 2015 rok - średnia ...... – 5,0 - ocena z zachowania – wzorowa Daniel jak żywe srebro biega po boisku i dla ...... kopanej zrobi prawie wszystko Świetny Bartosz Kapustka jest jego idolem O sukcesach ...... aniela głośno w całej szkole. ......   [1] Fraszki napisała pani Ewa Drop – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnowąsach, ...... na podstawie odpowiedzi udzielonych przez uczniów, na ...... adane pytania w przeprowadzonej ankiecie. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki