Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7246 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1345

 • E-kartki
 • Filmy
 • Sołectwo Kup
  ... - Janusz Piontkowski, zam. ...... a 27, ...
 • Sołectwo Krzanowice
  ... Norbert Waleska, zam. ...... Krzanowice, ul. ...
 • Sołectwo Dobrzeń Mały
  ... - Jan Kołodziej, zam. ...... Mały, ul. ...... askowa 4,tel: 77 4696587 http://www. ...... aly. ...
 • Sołectwo Chróścice
  ... Beata Wolny, zam. ...... Chopina 20, tel. ...
 • Sołectwo Brzezie
  ... Eugeniusz Kowalski, zam. ...... Wiejska 37, tel: 774696076,   ...
 • Wyniki wyszukiwania
 • Rekrutacja osób zainteresowanych szkoleniami Opiekun/-ka w żłobku i klubie dziecięcym oraz Opiekun/-ka dzienny/-a
  ... ady rozpoczęto 2018-12-27 o godz. ...... 16:05:38, a zakończono o godz. ...... 17:13:31 tego samego dnia. ......

  W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

  1. Jerzy ...... arz
  2. Józef Gregulec
  3. ......
  4. Krzysztof Henek
  5. Rafał Kampa
  6. Roman Kołbuc
  7. ......
  8. arkadiusz Kulas
  9. Łukasz Lazik
  10. ......
  11. Monika Ledwolorz-Gierok
  12. Piotr ...... awski
  13. Roman Marek
  14. ......
  15. Danuta Orzeszyna
  16. antoni Piechota
  17. Janusz ...... Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. ...... (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2904">16:05: ...... a>)


   ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. ...... (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2905">16:06: ...... a>)


   ...... Wnioski o uzupełnienie porządku obrad (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2906">16:06: ...... a>)


   ...... Zatwierdzenie porządku obrad (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2907">16:07: ...... a>)


   ...... Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019, ...... a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2909">16:07: ...... a>)

       ...... a. ...... Informacja skarbnika gminy (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2908">16:07:00a>)

   ...... astąpiła zmiana quorum (16:08:00)

   ...... radnych obecnych na sali obrad: 14

   Do sesji dołączyli radni: ......

   1. Zbigniew Wajman
   ...... astąpiła zmiana quorum (16:08:00)

   ...... radnych obecnych na sali obrad: 15

   Do sesji dołączyli radni: ......

   1. Krystyna Gierok

     ...... przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2916">16:17:00a>)

   ...... przedstawienie opinii komisji rady gminy (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2925">16:28:00a>)

   ...... Dyskusja i podjęcie uchwały (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2928">16:33:00a>)

   ...... ała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń ...... na rok 2019 (16:35:00)

   Wyniki ......

    ass="vote-results">
   • Za (14):
    arkadiusz Kulas, Józef ...... Rafał Kampa, antoni Piechota, Piotr Libawski, Janusz Piontkowski, Łukasz Lazik, Roman ...... Danuta Orzeszyna, Zbigniew Wajman, Krzysztof Henek, Roman Marek, Krystyna ...... Jerzy Bednarz
   • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
    ...... Monika Ledwolorz-Gierok


   ...... Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy budżetowej (<a href=" ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2931">16:35: ...... a>)

       ...... a. ...... informacja skarbnika gminy (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2930">16:35:00a>)

   ...... przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2932">16:35:00a>)

   ...... przedstawienie opinii komisji rady gminy (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2934">16:36:00a>)

   ...... Dyskusja i podjęcie uchwały (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2935">16:36:00a>)

   ...... ała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy ......

   Wyniki imienne:

    ass="vote-results">
   • Za (14):
    ...... arkadiusz Kulas, Rafał Kampa, Józef Gregulec, ...... antoni Piechota, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz, ...... anusz Piontkowski, Piotr Libawski, Łukasz ...... azik, Danuta Orzeszyna, Zbigniew Wajman, Roman ...... arek, Krystyna Gierok, Krzysztof Henek ......
   • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
    Monika Ledwolorz-Gierok


   ...... Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla ...... a Opolskiego (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2938">16:37: ...... a>)

       ...... a. ...... informacja skarbnika gminy (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2937">16:37:00a>)

   ...... przedstawienie opinii komisji rady gminy (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2941">16:40:00a>)

   ...... Dyskusja i podjecie uchwały (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2942">16:40:00a>)

   ...... ała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ...... dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (16:40:00)

   Wyniki ......

    ass="vote-results">
   • Za (15):
    arkadiusz Kulas, Józef ...... Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc, Zbigniew Wajman, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, ...... Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz, antoni Piechota, Krzysztof Henek, Rafał Kampa, ...... an Marek, Krystyna Gierok, Łukasz Lazik ...... Interpelacje i wolne wnioski. ...... (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2944">16:41: ...... a>)


    ...... Sprawy różne. ...... (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2946">16:41: ...... a>)


    ...... Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. ...... (<a href="https://www. ...... anolive. ...... ayer_arch. ...... a ...... a_dobrzen_wielki&pi=2960">17:13: ...... a>)

    ...... akończono sesję (17:13: ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ...  INFORMaCJa  O TERMINIE SESJI  RaDY GMINY ...... Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w ...... artek 27 października 2011r. ...... w Sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek  obrad o godz. ...... 1530 Porządek obrad: Informacja nt. ...... zabezpieczeń przeciwpowodziowych. ...... Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych Gminy Dobrzeń Wielki za rok szkolny ...... Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren&oacute;w ...... abudowy techniczno-produkcyjnej w Brzeziu. ...... Wyb&oacute;r ławnik&oacute;w na kadencję 2012-2015. ...... Zmiana budżetu gminy na rok 2011 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej. ...... Sprawy dotyczące mienia komunalnego. ...... Rozpatrzenie i załatwienie skargi na Kierownika GOPS w Dobrzeniu Wielkim. ...... Złożenie przez W&oacute;jta oraz Przewodniczącego Rady Gminy informacji nt. ...... oświadczeń majątkowych. ...... Wyznaczenie opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Interpelacje. ...... Sprawy r&oacute;żne. ......   Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki Klemens ...
 • Błąd 400 Złe żądanie / Bad Request
 • Błąd 401 Autoryzacja wymagana / Authorization Required
 • Błąd 403 Zabroniony / Forbidden
 • Błąd 404 Nie znaleziono / Not Found
 • Błąd 500 Wewnętrzny błąd serwera / Internal Server Error

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki