Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 8805 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1581

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Jak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym
  ... Zamknijcie swoje siedliska/domostwa przed osobami z zewnątrz, zamieśćcie na ...... amach gospodarstwa, w widocznym miejscu, ...... ację o zakazie wstępu na teren ...... adłości bez uprzedzenia i wyraźnej ...... aszej  zgody – Wskazane jest ...... amieszczenie informacji o numerze ...... kontaktowego do właściciela gospodarstwa. ......     Zaopatrzcie gospodarstwa w środki dezynfekcyjne na bazie ...... alkoholu (min. ...... 60%) oraz mydło. ......     Regularnie i dokładnie myjcie ręce wodą z mydłem i  ...... adbajcie o ich właściwą dezynfekcję. ...... Każdorazowo po powrocie do domu (szczególnie po ...... na zewnątrz posiadłości i wykonaniu obrządku zwierząt hodowlanych). ......     Zadbajcie o regularną dezynfekcję klamek drzwi wejściowych ...... pomieszczeń inwentarskich itd. ...... a także klamek, kierownic, dźwigni zmiany biegów, hamulca ręcznego i innych ...... sterujących w ciągnikach i pojazdach samobieżnych, używanych w  ...... arstwie rolnym. ......     W przypadku kontaktu z osobami z zewnątrz ...... achowajcie bezpieczną, rekomendowaną przez ...... sanitarne odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). ......     Zwróćcie szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE DOTYKaĆ dłońmi ...... twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu. ......     Podczas kaszlu i kichania zakrywajcie usta i  ...... zgiętym łokciem lub chusteczką – następnie jak najszybciej wyrzućcie chusteczkę do  ...... amkniętego kosza i umyjcie ręce, używając ...... a i wody lub zdezynfekujcie je środkami ...... a bazie alkoholu (min. ...... Zwracajcie uwagę swoim bliskim i osobom z  ...... aby nie kaały i nie kichały w naszym kierunku. ......     Zaopatrzcie się w jednorazowe rękawice ...... i stosujcie je podczas pracy w gospodarstwie rolnym. ......     Ograniczcie pożyczanie od innych rolników środków do  ...... maszyn rolniczych. ...
 • Tarcza Antykryzysowa - Rolnictwo
  ... Finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ...... ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem Obowiązujące od 01 września ...... przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. ...... ) umożliwiają finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie ...... awowania osobistej opieki nad dzieckiem ...... asnym, swojego małżonka, lub dzieckiem ...... od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną tj; - rolnika i domownika ...... ającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z ...... ustawy (obowiązkowo), albo na wniosek (dobrowolnie), -    ...... a i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu ...... - osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do ...... ania ubezpieczeniu społecznemu rolników. ...... Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe finansowana jest z dotacji ...... państwa i stanowi 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu ...... kwartału. ...... Natomiast składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie nadal jest ...... acana przez rolnika indywidualnie. ...... Przy ubieganiu się o finansowanie składek należy: - złożyć wniosek o ...... ansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ...... emerytalno-rentowe, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS, - złożyć ...... o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ...... w przypadku osób niepodlegających w KRUS, - przedłożyć skrócony odpis ...... aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku ...... a niepełnosprawnego orzeczenia o ...... awności lub stopniu niepełnosprawności, - ...... podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie ...... adać ustalonego prawa do świadczeń z ...... w tym do emerytury lub renty, - zaprzestać prowadzenia pozarolniczej działalności ...... arczej albo zawiesić jej wykonywanie bądź ...... acę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania ...... opieki nad dzieckiem. ...... Oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, ...... ałalność ta nie może być prowadzona. ...... Ponadto drugi rodzic w tym czasie nie powinien korzystać z prawa do ...... ansowania składek z tytułu sprawowania opieki ...... ad dzieckiem w KRUS albo w ZUS na podstawie ...... art. ...... ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (np. ...... w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym, pobieraniem zasiłku macierzyńskiego). ...... Pobieranie świadczenia rodzicielskiego nie ma wpływu na przyznanie ...... KRUS uprawnienia do finansowania składki z budżetu państwa, o ile drugi rodzic ...... ający to świadczenie nie korzysta z ...... ansowania składek w ZUS. ...... Uprawnienie do finansowania tych składek jest przyznawane na okres: - do 3 lat, ...... dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, - do 6 lat, ...... dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad ...... niepełnosprawnym. ...... Uprawnienia w tym zakresie pobierane z różnych tytułów i w różnych systemach ...... ają zsumowaniu i nie mogą przekroczyć ...... awowego okresu 3 lub 6 lat. ...... Ważne! ...... Osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w ...... sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje prawo wyboru ...... ansowania składki na to ubezpieczenie w ZUS ...... Opracowała: Ewelina Elias Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR ...
 • Zdalne nauczanie w szkołach Gminy Dobrzeń Wielki
  ... alne nauczanie w szkołach Gminy Dobrzeń Wielki ...... Na podstawie informacji otrzymanych od Dyrektorów Placówek Oświatowych   ...... Dobrzeń Wielki stwierdza się, że  nauczanie on-line jest prowadzone w naszych ...... ach. ......  Drobne problemy, które się pojawiają wynikają z nadmiernych przeciążeń serwerów ...... z ograniczonego w czasie korzystania przez uczniów z komputerów (np. ...... dzielenie komputera z  rodzeństwem, rodzicami lub brak ...... a). ...... Edukacja  zdalna prowadzona jest ze wszystkich przedmiotów objętych ...... anami nauczania na rok szkolny 2020/2021. ...... W celu prawidłowej realizacji zadań zawartych w Rozporządzeniu MEN   z dnia ...... marca 2020r. ......  wykorzystywane są następujące narzędzia do pracy on-line: Videolekcje –przy ...... obce, matematyka, biologia, przyroda, geografia, historia, informatyka, technika). ...... Komunikatory  –  Whatsapp, e-mail, e-dziennik (Vulcan/Librus), Skype, ...... Discord, platforma Google Hangouts Meet, CISCO, Endomondo itp. ...... Platformy do nauki – Learningaps, Instaling, Matzoo, PisuPisu, Matlandia, arkuszeCKE, ...... Kahoot, e-podręcznik … . ...... Dyski sieciowe – praca w chmurze- One Drive, Google Drive. ......   Szczegółowe informacje można otrzymać w poszczególnych placówkach ...... atowych gminy Dobrzeń Wielki. ......   Opracowała: Gabriela Szmolke ...
 • Ostrz. meteo Przymrozki/1 z dn. 03.04.20
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się lokalnie spadek temperatury minimalnej do -2°C, a przy gruncie do ...... Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 8°C do 10°C. ...... Komunikat jest ważny od 03-04-2020 13:30:00 do ...... 08:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Nadzwyczajny nabór wniosków dotyczących realizacji najważniejszych potrzeb związanych z sytuacją pandemii CONVID-19
  ... atywa Środkowoeuropejska (Central European ...... ative – CEI) ogłosiła nadzwyczajny nabór ...... dotyczących realizacji najważniejszych potrzeb związanych z sytuacją ...... andemii CONVID-19 Konkurs skierowany jest ...... 17 państw członkowskich CEI: albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, ...... acji, Czech, Węgier, Włoch, Mołdawii, ...... arnogóry, Macedonii Północnej, Polski, Rumunii, ...... Serbii, Słowacji, Słowenii i Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem tych, ...... nie są członkami UE. ...... O wsparcie mogą ubiegać się wszystkie podmioty publiczne, ...... atne oraz organizacje pozarządowe, mające ...... i zarejestrowane w państwie członkowskim CEI jak również  ...... anizacje regionalne i międzynarodowe. ...... fizyczne nie mogą składać wniosków. ...... W ramach konkursu zostaną przyznane małe dotacje na konkretne działania/ projekty ...... a poziomie lokalnym w krajach CEI. ...... Celem jest wspieranie społeczności państw członkowskich w obliczu sytuacji ...... jaką jest epidemia. ...... Granty CEI zostaną przeznaczone na działania w trzech obszarach: - Opieka zdrowotna i ...... a (MED), - Edukacja i e-learning / ...... ałcenie na odległość (EDU), - Wsparcie dla ...... oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME) ...... 000 euro a maksymalna wartość projektu 40 000 euro. ...... Wnioski można składać tylko do 9 kwietnia 2020 r. ...... Należy przesyłać je wyłącznie pocztą elektroniczną na ...... adres applications@cei. ...... Więcej informacji wraz z formularzem wniosku dostępnych na stronie ...... atywy Środkowoeuropejskiej pod adresem: https: ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... althcare ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki