Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 6720 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1169

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Dobrzeński kulig międzypokoleniowy
 • Warsztaty kreatywne
 • Jarmark Wielkanocny
 • Bądź czujny, nie daj się oszukać
  ... a Policja otrzymałaaśnie informację o ...... aktywności oszustów działających między innymi ...... „na wnuczka” i „na policjanta”. ...... Przestępcy podszywają się pod policjantów i okradają osoby starsze z oszczędności ...... życia. ...... Pamiętaj, Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim ...... aniem. ...... Bądź czujny, nie daj się oszukać. ...... Jeżeli masz podejrzenia, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast ...... aktuj się z Policją, dzwoniąc pod numer ...... alarmowy 112. ...
 • Zaproszenie dla hodowców trzody chlewnej na szkolenie
  ... atowy Lekarz Weterynarii w Opolu zaprasza ...... trzody chlewnej na szkolenie: „Nowe zasady bioasekuracji przy afrykańskim pomorze ......  w związku ze zmianą  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ...... afrykańskiego pomoru świń”, które odbędzie ...... dnia 23. ...... Wrocławska 170 sala WIW (wejście bezpośrednio od ul. ...... Wrocławskiej 170) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że z dniem ...... 2018 r wchodzi w życie rozporządzenie MINISTRa ROLNICTWa I ROZWOJU WSI z dnia 9 lutego 2018 ...... zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z ...... afrykańskiego pomoru świń, które nakazuje: karmienie świń paszą ...... abezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno ...... prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na ...... gospodarstwa oraz re­jestru wejść osób do pomieszczeń, w ...... są utrzymywane świnie, zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane ...... przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych, utrzymywanie świń w odrębnych, ...... amkniętych pomieszczeniach, w których są ...... ane tylko świnie, mających oddzielne wejścia ...... az niemających bezpośredniego przejścia do ...... pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, wykonywanie ...... związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, ...... wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie, stosowanie przez osoby wykonujące ...... związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych ...... środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru ...... w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia, bieżące ...... anie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu ...... anych do obsługi świń, używanie przez osoby ...... czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz ...... a ochronnego przeznaczonego wyłącznie do ...... ania tych czynności, wyłożenie mat ...... przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane ...... i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość ...... mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie ...... a niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat ...... stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka ...... sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem ...... a prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, ...... knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu, zabezpieczenie wybiegu dla ...... ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - ...... przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym; oraz ...... akazuje: a) wnoszenia i wwożenia na teren ...... arstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok ...... tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. ...... 3 pkt 1 w związku z art. ...... 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października ...... określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia ...... nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie ...... nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. ...... zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, ...... z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone ...... afrykańskiego pomoru świń, b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez ...... które w ciągu ostatnich 72 godzin uczest­niczyły w polowaniu na ...... a łowne lub odłowie takich zwierząt. ...... wszystkich hodowców świń z terenu powiatu opolskiego. ...

Gwiazdka Polecamy

logo_opowiecie_logo.png

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki