Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 6792 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1195

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Informacja o terminie sesji Rady Gminy
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (Dz. ...... 1875 ) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek , dnia 26 kwietnia 2018r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: 1. ...... Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok ...... •    informacja Skarbnik Gminy •    opinia ...... •     podjęcie uchwały  2. ...... Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej ......  informacja Skarbnik Gminy •    podjęcie ...... ały  3. ...... Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu ...... awarcia umowy dzierżawy. ...... •    informacja Wójta Gminy •    opinia Komisji ...... arki i Ochr. ...... Środowiska •    podjęcie uchwały 4. ...... Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości naasność gminy •    informacja ...... a Gminy •    opinia Komisji ...... arki i Ochr. ...... Środowiska •    podjęcie uchwały 5. ...... Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której ...... jest ta sama nieruchomość •    informacja ...... a Gminy •     opinia Komisji ...... arki i Ochr. ...... Środowiska •    podjęcie uchwały  6. ...... Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu ulic w Kup •     ...... acja Wójta Gminy •    opinia ...... Gospodarki i Ochr. ...... Środowiska •    podjęcie uchwały  7. ...... Uchwała w sprawie skargi na bezczynność Wójta •    informacja Sekretarz ...... •    opinia Komisji Rewizyjnej •     ...... a Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska ......  podjęcie uchwały  8. ...... Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami ...... arządowymi o działalności pożytku publicznego ...... o wolontariacie za rok 2017” 9. ...... Interpelacje 10. ...... Sprawy różne           ......        Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki       ...
 • Pierwsze płatności on-line w ramach nowej e-usługi KRUS
  ... płatności on-line w ramach nowej e-usługi KRUS Kasa Rolniczego ...... a Społecznego rozpoczęła wdrażanie nowej ...... „e-składka KRUS”. ...... Od 1 kwietnia br. ...... osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia ...... ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego ...... az ubezpieczenia zdrowotnego za  ...... bezpośrednich płatności internetowych. ...... E-składka KRUS przeznaczona jest dla użytkowników Portalu dla Rolników eKRUS, ...... wygodnie i szybko mogą zrealizować płatności w systemie Paybynet Krajowej Izby ...... a. ...... Wszystkie dane do przelewu wypełniane są w systemie automatycznie, dzięki ...... spada ryzyko popełnienia błędu możliwego przy ręcznym uzupełnianiu ...... anych do przelewu bankowego. ...... Paybynet KIR przesyła środki bezpośrednio z konta bankowego ...... atnika na wskazane konto bankowe KRUS. ...... Poprzez usługę Paybynet KIR rolnicy do ostatniego dnia ...... miesiąca danego kwartału dokonują jednej płatności, którą KRUS rozksięgowuje odpowiednio ...... a ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe ...... acierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. ...... Dodatkowo rolnicy mają możliwość opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne ...... az uregulowanie ewentualnego zadłużenia. ...... Już od jakiegoś czasu, dzięki Portalowi eKRUS, rolnicy mogą sprawdzić przebieg ...... ubezpieczenia, bieżącą wysokość składek. ...... Zdalny dostęp do Portalu daje również osobom ubezpieczonym dostęp ...... acji o zbliżających się terminach ...... atności, a także do ich danych ...... Uruchomienie płatności internetowych to ważny etap ...... pakietu usług on-line zarówno dla ubezpieczonych w KRUS, jak i dla ...... amej instytucji, bo pozwala odejść od  ...... ania i wysyłania kosztownych i  ...... acochłonnych blankietów papierowych. ...... Liczba banków współpracujących z KIR stale się zwiększa, ...... atego też Kasa zachęca do zapoznania ...... aktualną listą na stronie: http://www. ...... aybynet. ...... a-internauty/sprawdz-swoj-bank/. ...... Kasa z tytułu płatności on-line nie pobiera żadnych opłat. ...... Do kwoty przelewu doliczona zostaje jedynie prowizja na rzecz operatora ...... Paybynet – Krajowej Izby Rozliczeniowej, w wysokości ...... Wysokość prowizji jest stała i niezależna od wysokości kwoty dokonywanej ...... atności. ...... Dbając o wysoki poziom bezpieczeństwa dokonywanych płatności, KRUS przypomina ...... achowaniu szczególnej ostrożności podczas ...... ania z swojego konta ubezpieczeniowego, ...... a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, ...... do poprawnego działania usługi na Portalu eKRUS, prosi o  ...... azywanie informacji na adres  ...... az niedokonywanie płatności do czasu ...... aśnienia problemu. ...... Więcej informacji na temat e-składki i funkcjonowania portalu eKRUS można ...... aleźć na stronie www. ...
 • Piknik ekologiczny
 • Zagłosuj na nasz lokalny projekt do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego!
  ... agłosuj na nasz lokalny projekt do ...... arszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego! ...... „Dobrze(ń) być aktywnym! ...... od przedszkola do seniora. ...... Zadanie powiatowe „Dobrze(ń) być aktywnym! ...... nr 1 na liście powiatowej Inicjatywa „Dobrze(ń) być aktywnym! ...... swoim programem obejmuje przedszkolaków, seniorów, Ochotnicze Straże Pożarne, ...... sportowe i Rady Sołeckie z gminy Dobrzeń Wielki. ......  W ramach cyklu zaplanowano:   Sołeckie Zmagania o Prym w ...... – listopad 2018 Halowe rozgrywki o charakterze sportowo – rekreacyjnym, dla ...... mieszkańców, we wszystkich kategoriach wiekowych. ...... Miejsce: hala widowiskowo-sportowa Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim. ......   Mikołajkowy turniej piłki  nożnej i ręcznej ...... a drużyn dziecięcych – grudzień 2018 ...... – hala widowiskowo-sportowa Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim. ......    Spartakiada Przedszkolaków – luty 2019 Najmłodsi zmierzą się w ...... konkurencjach z swoimi możliwościami w prawdziwie spartańskich warunkach! ...... Miejsce: hala widowiskowo-sportowa Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim. ...... 2019 metrów dla zdrowia – maj 2019 Wydarzenie kierowane głównie do ...... Zajęcia poprowadzone przez instruktora, który nauczy amatorów nordic walkingu ...... Miejsce: Boisko sportowe w Dobrzeniu Małym przy ul. ......  • Gminne Zawody sportowo – pożarnicze – czerwiec 2019 Coroczne zawody ...... ażackie mające na celu wyłonienie gminnych ...... we wszystkich kategoriach wiekowych (od młodziana po oldboja). ...... Miejsce: Stadion LZS „Victoria” Chróścice Główne hasło inicjatywy ...... być aktywnym! ...... określamy zwrotem „od przedszkola do seniora”. ...... Oferujemy możliwość uczestnictwa wszystkim chętnym w całym przekroju wiekowym, ...... W realizację zadania będą zaangażowane Rady Sołeckie, kluby sportowe oraz Ochotnicze ...... aże Pożarne. ...... aby  móc zrealizować zadanie potrzebujemy minimum 6000 Państwa głosów. ...... Na sukces pracujemy wszyscy. ...... Zapraszamy do głosowania! ...... MOŻNa ODDaĆ TYLKO JEDEN GŁOS Na PROJEKT POWIaTOWY I JEDEN Na SUBREGIONaLNY ...... Od czwartku 12 kwietnia 2018r. ...... wolontariusze będą odwiedzać Państwa w domach z kartami do głosowania. ...... Głosować może każdy mieszkaniec naszej gminy, w przypadku osób poniżej 16 roku ...... a wymagany jest podpis opiekuna prawnego. ...... Zachęcamy również do oddania swojego głosu na zadanie subregionalne ...... naszą gminę:  X Zlot Samochodów Zabytkowych, XV Festiwal Zespołów ...... „Summer Revival” Nr 13 na liście zadań subregionalnych Będzie to impreza o ...... asięgu subregionalnym promująca historię ...... acji połączona z  nauką zasad udzielania ...... pomocy oraz bezpieczeństwa poruszania się na drogach publicznych. ...... Drugim tematem imprezy jest zapoznanie uczestników z historią muzyki poprzez ...... ację coverów z muzyką na żywo legendarnych ...... azd. ...... Jest to impreza, która integruje i zachęca rodziny do aktywnego spędzenia czasu. ...
 • Rehabilitacja lecznicza osób uprawionych do świadczeń KRUS
  ... abilitacja lecznicza osób uprawionych do ...... adczeń KRUS Rehabilitacja lecznicza ...... ała duże uznanie rolników. ...... Jest ona jednym z głównych obszarów ustawowej aktywności KRUS, obok obejmowania ...... społecznym rolników, przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z tego ubezpieczenia. ...... Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym ...... adczeniem zdrowotnym, udzielanym przez zaady ...... abilitacji leczniczej. ...... Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby: rolnicy ubezpieczeni w ...... zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za ...... ałkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie ...... którzy rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji, a także ...... rolników uprawnionych do świadczeń KRUS. ...... Wymienione wyżej osoby, muszą spełniać jeden z następujących warunków: ...... ania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ...... awy w pełnym zakresie, podlegania ...... wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiego na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co ...... ajmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o ...... abilitację leczniczą (okres ten nie jest ...... agany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy ...... ustalonego prawa do okresowej renty rolniczej z tytułu ...... do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji. ...... Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i jest realizowana w ...... arunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, tj. ...... w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta. ...... Podstawą skierowania jest: prawomocne orzeczenie lekarza-rzeczoznawcy ...... asy/komisji lekarskiej Kasy lub wniosek o ...... anie, sporządzony przez lekarza prowadzącego ...... acjenta. ...... Kasa ponosi całkowite koszty rehabilitacji leczniczej, całodobowej opieki medycznej, ...... zakwaterowania i wyżywienia, Osoba skierowana otrzymuje również zwrot kosztów dojazdu do ...... aadu rehabilitacji. ......   Wniosek złożony przez rolnika w oddziale regionalnym KRUS lub w placówce ...... jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do ...... ania ze świadczeń Kasy). ...... Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza ...... alnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, ...... ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. ...... W przypadku pozytywnej decyzji Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, ...... otrzymuje propozycję wyjazdu, a po uzgodnieniu terminu – skierowanie na ...... rehabilitacyjny. ...... Rehabilitacja lecznicza realizowana jest w warunkach stacjonarnych w centrach i ...... ach Kasy, w formie turnusów rehabilitacyjnych. ...... Turnus trwa 21 dni. ...... Okres rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub ...... w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta. ...... Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17 dni zabiegowych. ...... W czasie pobytu ma całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, a w miarę potrzeby może ...... skierowany na niezbędne badania pomocnicze. ...... Ośrodki rehabilitacji KRUS to: CRR (Centrum Rehabilitacji ...... Szklarska Poręba, CRR Iwonicz Zdrój, CRR Horyniec, CRR ...... Rehabilitację przyznaje się na wniosek ustalający wskazania do skierowania osoby ...... awnionej na rehabilitacje leczniczą. ...... W centrach i ośrodkach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są schorzenia ...... arządów układu ruchu z zakresu ortopedii, ...... atologii i neurologii. ...... W Kołobrzegu dodatkowo jest prowadzona rehabilitacja osób z chorobami układu ...... aczyniowego. ...... Zapraszam do korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych KRUS – głównie w celach ...... aktycznych. ...... Materiał opracowała: Mroszczak Katarzyna Inspektor Samodzielnego Referatu Prewencji, ...... abilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki