Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 9561 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1736

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Ost. meteo.Oblodzenie/1 z dn. 29.11.2020
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, ...... deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. ...... Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C. ...... Komunikat jest ważny od 29-11-2020 15:14:00 do ...... 08:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost. meteo. Opady marznące/1 z dn. 26.11
  ... się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź. ...... Komunikat jest ważny od 26-11-2020 12:26:00 do ...... 08:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Historia miejscowości Kup
  ... acje o miejscowości Kup Kup (dodatkowa ...... azwa w j. ...... Kupp) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie opolskim, ...... W latach 1945-54 siedziba gminy Kup. ...... Początki osadnictwa na tych terenach datuje się około roku 1607, gdy niejaki Lorenz ...... agk z Chróścic wybudował w tym miejscu młyn. ...... Ośrodek administracyjny dla około trzydziestu kolonii rzemieślniczych ...... az nowych osad zlokalizowanych na północ od ...... a zaprojektowano tutaj w 1780. ...... Było to drugie po Jedlicach (1775) założenie urbanistyczne oparte na rzucie koła ...... autorstwa Johanna Martina Pohlmanna. ...... Realizację zakończono w 1785. ...... W centrum kolistego rzutu (na centralnym placu) usytuowano budynek urzędu podatkowego ...... az z domami kancelisty i poborcy. ...... Przebiegała tędy główna droga dzieląca plac centralny na połowy, a także wychodziły ...... promieniste aleje (jedna lokalna i jedna na Opole). ...... Wylot na Pokój i Namysłów prowadził drogą główną. ...... Jedna droga lokalna wybiegała też ku północnemu-wschodowi. ...... Oprócz gmachu urzędu na centralnym placu uformowano zieleń podkreślającą ...... acyjność gmachu urzędowego. ...... Stały tu też piekarnia i remiza strażacka. ...... Na obwodzie okręgu otaczającego plac pobudowano dwanaście budynków - osiem mieszkalnych ...... a kolonistów), jak również kuźnię, browar, ...... oraz dom wójta z aresztem[4]. ...... Założenie o tak wysokich walorach urbanistycznych późnego baroku wyróżniało się ...... acząco wśród innych, skromnych kolonii ...... ańskich. ...... Było związane ze zmianami społecznymi drugiej połowy XVIII wieku - ...... amiast dworu (pałacu), centralne miejsce osady ...... ajął obiekt administracji państwowej, co ...... ażać miało podstawową ideę pruską tamtego ...... asu: sprawnie zarządzane państwo z odpowiednim ...... Pohlmanna inspirowały podczas projektowania prawdopodobnie założenie w pobliskim Pokoju, ...... a także Królewskie Saliny w arc-et-Senans[4]. ...... Gmach urzędu podatkowego był barokowym, murowanym, dwukondygnacyjnym ...... o wysokim dachu czterospadowym (łamanym). ...... Na osi umieszczono silnie wysunięty ryzalit z wieżą o spiczastym hełmie. ...... Bogata dekoracja obfitowała w korynckie pilastry, rozety i płyciny międzyokienne. ...... Od 1842 funkcjonował tu sąd. ...... W 1945 gmach uległ zniszczeniu. ...... Domy kancelisty i poborcy były jednokondygnacyjne, murowane, przykryte czterospadowymi ...... achami. ...... Domy mieszkalne przy drodze okólnej miały konstrukcję szkieletową i były ...... acyjne. ...... Posiadały dachy naczółkowe. ...... Usytuowano je kalenicowo. ...... Gospoda wyposażona była w podcień. ...... Większość tej zabudowy przekształcono w XIX i XX wieku. ...... Jeszcze w latach 60. ...... XX wieku istniały dwa domy o cechach pierwotnej architektury. ...... Obecnie z założenia Pohlmanna pozostał układ urbanistyczny: okrągły plac, droga okólna ...... az układ działek. ...... Budynek nr 7 może mieć zachowane niektóre cechy domu kolonisty. ...... Pozostała zabudowa jest bezstylowa. ...... przebieg drogi wojewódzkiej nr 454 (Opole - Namysłów) zakłóca pierwotną kompozycję z XVIII ...... Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę ...... abytków wpisane są: kościół par. ...... kościół ewangelicki, obecnie kaplica rzym. ...... at. ...... MB Nieustającej Pomocy, z 1894 r. ...... cmentarz rzym. ...... at. ...... Ligonia, z 1899 r. ...... cmentarz ewangelicki, ul. ...... Brynicka, z 1857 r. ...... a. ...
 • Historia stacji drogi krzyżowej
  ... aCJE DROGI KRZYŻOWEJ W KOŚCIELE PaRaFIaLNYM PW. ...... JERZEGO W KUP Zespół obrazów stacji Drogi krzyżowej pochodzi z roku 1898. ...... Ich autorem jest Emmanuel Lazar, ur. ...... w altendorf  ( Stara Wieś – w chwili obecnej część Raciborza ). ...... Lazar przez całe swoje życie był związany artystycznie ze Śląskiem. ...... Edukację artystyczną rozpoczął w Bytomiu, w zakresie dekoratorstwa. ...... Swój talent malarski w dalszych latach szlifował przez własne studia oraz ...... aktyki w różnych warsztatach. ...... Był cenionym witrażystą. ...... Jest prawdopodobnie autorem wielu obrazów Drogi krzyżowej na Śląsku. ...... STaCJE DROGI KRZYŻOWEJ W KOŚCIELE PaRaFIaLNYM PW. ...... JERZEGO W KUP  to olej na płótnie. ...... Ramy obrazów złocone, wykonane  są w stylu neogotyckim, ...... z architekturą kościoła. ...... Obrazy mają wymiary 106 x 72 cm; zaś ramy 170 x 95cm. ...... Stacje Drogi krzyżowej ukazują mękę  i śmierć a także post mortem ...... aszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. ...... Ukazane na obrazach sceny są prostokątne, „wykrojone łukiem ...... w obramieniach zakończonych trójkątnymi naczółkami, ozdobionymi żabkami, ze sterczynami ...... bokach”. ...... W szczycie każdej stacji znajduje się krzyż. ...... Centralna postacią każdego z obrazów jest Chrystus Jezus. ...... Wokół Zbawiciela postaci zgromadzone w grupach. ...... Sam Zbawiciel ukazany jest w sukni i płaszczu, z koroną cierniową na głowie. ...... Inaczej jest na obrazach – stacjach XI – XIV. ...... Tam Jego postać jest naga, osłonięta białym perizonium. ...... Poszczególne postaci na stacjach Drogi krzyżowej ukazane są w dynamicznych ...... ach, odziane w szaty. ...... Matka Najświętsza jest  ukazana w sukni oraz płaszczu, który okrywa całą Jej ...... Starszyzna żydowska w szatach i płaszczach, chusty na głowach. ...... Żołnierze rzymscy przedstawieni są w tunikach oraz pancerzach, z hełmami na głowach. ...... Oprawcy Zbawiciela w tunikach, z nagimi torsami. ...... Tło poszczególnych stacji stanowią: architektura Jerozolimy, elementy pejzażu oraz ...... pokryte chmurami. ...... Piękno poszczególnych stacji oraz ich odrobinę ludowy charakter,  ...... atwiają modlitwę oraz kontemplację Drogi ...... naszego Odkupiciela, podjętej dla naszego zbawienia. ...
 • Historia stacji drogi krzyżowej i miejscowości – Parafia pw. Św. Jerzego w Kup

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki