Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 10646 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1903

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Ost. meteo. Silny wiatr/1 z 23.09.21
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 ...... w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego-zachodu. ...... Komunikat jest ważny od 23-09-2021 12:30:01 do ...... 09:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.
  ... aga Rolnicy! ...... Od 20 października do 30 listopada br. ...... agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór ...... o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji ...... Po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły starać się o ...... ansowanie z budżetu PROW 2014-2020. ...... O pomoc finansową w ramach tego działania może ubiegać się: – grupa producentów ...... uznana od 1 grudnia 2020 r. ...... na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. ...... o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład której wchodzą wyłącznie osoby ...... – organizacja producentów uznana na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. ...... о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. ...... o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. ...... Podmioty, które chcą starać się o wsparcie muszą działać jako przedsiębiorcy ...... adzący mikro-, małe lub średnie ...... i spełniać określone warunki. ...... Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z ...... a drobiowego i jego podrobów. ...... Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres ...... pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji ...... Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. ...... w czwartym roku – 7 proc. ...... Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. ...... euro w każdym roku pięcioletniego okresu. ...... Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego aRiMR. ...... Będą one poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ...... alona zostanie kolejność przyznawania pomocy. ...... Więcej informacji na temat naboru wniosków można znaleźć tutaj. ...
 • Dopłaty dla rolników
  ... anowni Państwo, Wójt gminy Dobrzeń Wielki i ...... agencja Restrukturyzacji i Modernizacji ...... a zaprasza na spotkanie w sprawie wypełniania ...... o dopłaty dla rolników, które odbędzie się 8 października ...... W trakcie spotkania przedstawimy również kwestie wzrostu zdolności ...... na polach uprawnych. ...... Wydarzenie odbędzie się w ramach Światowego Dnia Drzewa w Gminie Dobrzeń Wielki. ...... Do współpracy zaprosiliśmy Stobrawski Park Krajobrazowy, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup i ...... agencję Restrukturyzacji i Modernizacji ...... a. ...... W programie obchodów zaplanowano akcje edukacyjne dla młodzieży oraz odtworzenie alei "Na ...... abłonkach" w Dobrzeniu Wielkim. ...... Szczegóły na plakacie. ...... Serdecznie zapraszamy. ...
 • Zaproszenie na wycieczkę do Hydropolis
 • Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  ... Na podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (t. ...... 713) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ......        Sesja odbędzie się w czwartek, dn. ...... 23 września 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie ...... awomocności obrad. ...... Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. ...... Zatwierdzenie porządku obrad. ...... Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 22. ...... Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała zmieniająca ...... ałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń ...... na rok 2021 informacja Skarbnika Gminy przedstawienie opinii Komisji ...... i Finansów przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska przedst. ...... opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. ...... dyskusja głosowanie Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ...... Prognozy Finansowej na lata 2021–2024 informacja Skarbnika Gminy ...... przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów przedstawienie opinii Komisji ...... arki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska przedst. ...... opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. ...... dyskusja głosowanie Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ...... anu sieci publicznych szkół podstawowych ...... adzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz ...... a granic ich obwodów od dnia 1 września ...... informacja Wójta Gminy przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ...... awienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska przedst. ...... opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. ...... dyskusja głosowanie Uchwała w sprawie projektu zmian w regulaminie ...... arczania wody i odprowadzania ścieków ...... informacja Wójta Gminy przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ...... awienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska dyskusja głosowanie Uchwała w sprawie przejęcia od ...... a Opolskiego zadania z zakresu ...... arządzania drogami wojewódzkimi ...... acja Wójta Gminy przedstawienie opinii ...... Budżetu i Finansów przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska dyskusja głosowanie Uchwała w sprawie zmiany Uchwały ...... XXXI/227/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2021 roku o przystąpieniu do ...... a miejscowego planu zagospodarowania ...... „Chróścice-3” informacja Wójta Gminy przedstawienie opinii Komisji ...... i Finansów przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska dyskusja głosowanie Interpelacje i wolne wnioski. ...... Sprawy różne. ...... Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. ...... Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Roman Kołbuc ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki