Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 6535 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1086

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa
  ... Gmina Popielów w partnerstwie z Gminą Łubniany, Gminą Murów, ...... Dobrzeń Wielki, Parafią Rzymskokatolicką pw. ...... NMP Królowej aniołów w Popielowie, Parafią Rzymskokatolicką pw. ...... Michała archanioła w Karłowicach, Parafią Rzymskokatolicką pw. ...... Michała archanioła w Starych Siołkowicach, Parafią Rzymskokatolicką pw. ...... Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, Parafią Rzymskokatolicką pw. ...... Szczepana w Brynicy, Parafią Rzymskokatolicką pw. ...... Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach, Parafią Rzymskokatolicką pw. ...... Bartłomieja w Jełowej, Parafią Rzymskokatolicką pw. ...... Jadwigi w Chróścicach   w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, ...... a kulturowego i naturalnego Działania 5. ...... Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury Poddziałanie 5. ...... Dziedzictwo kulturowe i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ......  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. ...... „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy ...... abilitacji i Rekreacji – część południowa” ...... ansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju ...... alnego   Tytuł ...... Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze ...... awskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – ...... południowa Nr Umowy ...... Wartość Projektu Ogółem: 4  ...... zł budżetu partnerów projektu  – 628 068,05 zł ...... Okres realizacji Od 2017 r. ...... celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych, poprzez ochronę, promocję ...... rozwój dziedzictwa kulturowego na Obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i ...... acji – w części południowej. ...... Projekt poprzez przewidziane działania, wpłynie na zachowanie dziedzictwa ...... powstrzymując degradację zabytków, oraz zwiększając ich dostępność, bezpieczeństwo ...... Realizacja Projektu  Projekt będzie ...... alizowany przez Gminę Popielów i 11 partnerów ...... dotyczy 14 zabytków. ...... Jego zakres rzeczowy obejmuje następujące elementy:    ...... Gmina Popielów – odbudowa zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach, odbudowa mostu w ...... arłowicach. ......     Gmina Murów – Remont budynku w kompleksie ...... abytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu. ......     Parafia NMP Królowej aniołów w Popielowie – monitoring i ...... kościoła NMP Królowej aniołów w Popielowie oraz kościoła św. ...... andrzeja w Popielowie. ......     Parafia św. ...... Michała archanioła w Karłowicach – konserwacja kościoła św. ...... Judy Tadeusza w Kurzniach, z zagospodarowaniem terenu, monitoring i oświetlenie ...... a św. ...... Judy Tadeusza w Kurzniach i Św. ...... Michała archanioła w Karłowicach. ......     Parafia św. ...... Michała archanioła w Starych Siołkowicach – Konserwacja wnętrza kościoła w Starych ...... ach     Parafia NSPJ w ...... agwiździu – Konserwacja ołtarza w prezbiterium ...... a NSPJ w Zagwiździu. ......     Parafia św. ...... Szczepana w Brynicy – system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w ...... Szczepana w Brynicy. ......     Parafia św. ...... Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach - system wykrywania i sygnalizacji pożaru, ...... amania i napadu w kościele św. ...... Barbary w Kolanowicach     Parafia św. ...... Bartłomieja w Jełowej - system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w ...... Bartłomieja w Jełowej oraz w kościele św. ...... Mateusza w Kobylnie. ......      Parafia św. ...... Jadwigi Śląskiej w Chróścicach – Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele św. ...... Jadwigi w Chróścicach. ...... Współrealizatorzy   projektu:   ...... Gmina Łubniany kontakt: ul. ...... Opolska 104, 46-024 Łubniany tel. ...... 77 427 05 33, fax. ...... 50 24   Gmina Murów kontakt: ul. ...... Dworcowa 2, 46-030 Murów tel. ...... 77 421 40 34, fax. ...... 40 32   Gmina Dobrzeń Wielki kontakt: ul. ...... Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki tel. ...... 77 469 55 25, fax. ...... 77 469 55 24   Parafia Rzymskokatolicka pw. ...... Michała archanioła w Karłowicach kontakt: ul. ...... Pokojowa 1, 46-037 Karłowice tel. ...... 77 469 71 85, fax. ...... Brak   Parafia Rzymskokatolicka pw. ...... Najświętszej Maryi Panny Królowej aniołów w Popielowie kontakt: ul. ...... 77 469 20 40, fax. ...... Brak   Parafia Rzymskokatolicka pw. ...... Michała archanioła w Starych Siołkowicach kontakt: ul. ...... Michała 1, 46-083 Stare Siołkowice tel. ...... 77 463 20 48, fax. ...... Brak   Parafia Rzymskokatolicka pw. ...... Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach kontakt: ul. ...... Opolska 6, 46-023 Osowiec tel. ...... 77 421 24 84, fax. ...... 24 84     Parafia Rzymskokatolicka pw. ...... Szczepana w Brynicy kontakt: ul. ...... Powstańców Śląskich 50, 46-024 Brynica tel. ...... 77 427 06 33, fax. ...... 77 427 06 33   Parafia Rzymskokatolicka pw. ...... Bartłomieja w Jełowej kontakt: ul. ...... Wolności 20, 46-024 Jełowa tel. ...... 77 421 10 34, fax. ...... 77 421 10 34   Parafia pw. ...... Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu kontakt: ul. ...... Górki 4, 46-030 Zagwiździe tel. ...... 77 421 40 86 fax. ...... Brak   Parafia Rzymskokatolicka pw. ...... Jadwigi Śląskiej w Chróścicach kontakt: ul. ...... Powstańców Śląskich 5, 46-080 Chróścice tel. ...... 77 469 55 29 fax. ...... Brak Koordynatorzy projektu Marieta Kupka ...... Zastępca Wójta Gminy Popielów e-mail: zastepca. ...... a@popielow. ...... 77 427 58 24 Kontakt: ul. ...... Opolska 13, 46-090 Popielów   ...... ariusz Bieniek Podinspektor ds. ...... Budownictwa w Urzędzie Gminy w Popielowie e-mail: ...... 77 427 58 50 kontakt: ul. ...... Opolska 13, 46-090 Popielów   ...
 • Giełda staroci i rzeczy używanych
 • Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
 • Zapraszamy na festyn
 • ZAWIADOMIENIE
  ... ( piątek ) w godzinach od 800 do 1500 na odcinku sieci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... zostanie wstrzymana dostawa ciepła z powodu usuwania awarii. ...... Wstrzymanie ciepła dotyczy ul. ...... Morcinka do nr 5, ul. ...... Opolskiej – strona nieparzysta od nr 15 do nr 23, ul. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności Elkom Sp. ...