Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 6851 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1241

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II
  ... arząd Województwa Opolskiego w dniach od 18 do ...... czerwca br. ......   ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II, ...... alizowanego w ramach Poddziałania 9. ...... O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re: – w ...... szkolnym 2017/2018 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4, ...... – w roku szkolnym 2017/2018 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, ...... informatycznych, języków obcych nowożytnych lub ...... uzyskali średnią nie niższa niż 4,60; – pochodzą z rodzin, w których ...... miesięczny  dochód  uzyskany  w  roku 2017 na jednego członka ...... nie  przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w ...... jest dziecko niepełnosprawne  1 910,00 zł netto). ...... Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest poniżej oraz w ...... Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. ...... Piastowska 17 w Opolu   (budynek Instytutu ...... Do wniosku należy załączyć: załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych ...... uczestnika projektu; załącznik nr 2 – oświadczenie o pobieraniu stypendium w ramach ...... amu „Wspieramy najlepszych II”, w roku ...... 2017/2018; w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje ...... orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię ...... a – potwierdzoną za zgodność  z ...... ałem. ...... Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość ...... jednak Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ...... weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu. ...... Wnioski można składać w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy ...... astowskiej 17  w Opolu (budynek Instytutu ...... 207, 208  lub 204  do 29 czerwca br. ...... lub wysłać pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego):  Departament ...... acji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego ...... a Opolskiego, ul. ...... Piastowska 14, 45-082 Opole. ...... Szczegółowych informacji udziela: Departament Edukacji i Rynku Pracy, tel. ...... amy-najlepszych/ ...
 • INFORMACJA O SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... Dobrzeń Wielki, 21 czerwca 2018r. ......   INFORMaCJa O SESJI RaDY GMINY DOBRZEŃ WIELKI     ...... Na podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (t. ...... 1000) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek 28 czerwca 2018r. ...... w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad sesji: Zatwierdzenie sprawozdania ...... ansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu ...... Dobrzeń Wielki za rok 2017 oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium ...... informacja Wójta, opinia RIO, opinia Komisji Rewizyjnej, opinie pozostałych ...... stałych Rady Gminy, dyskusja, podjęcie uchwał. ...... Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki ...... a rok 2018 informacja Skarbnika Gminy, ...... opinia Komisji Rewizyjnej, dyskusja, podjęcie uchwały. ...... Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy ...... ansowej informacja Skarbnika Gminy, ...... a, podjęcie uchwały. ...... Uchwała w sprawie udzielenia w 2018r. ...... dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. ...... Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ...... anym do rejestru zabytków informacja ...... a, opinia Komisji Rewizyjnej, dyskusja, ...... uchwały. ...... Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej ...... a Województwa Opolskiego (Remont drogi ...... nr 454) informacja Wójta, opinia Komisji Rewizyjnej, dyskusja, podjęcie ...... ały. ...... Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej ...... a Województwa Opolskiego (przejście dla ...... w pasie drogi wojewódzkiej nr 454) ...... acja Wójta, opinia Komisji Rewizyjnej, ...... a, podjęcie uchwały. ...... Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i ...... adzania ścieków informacja Wójta, ...... a Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska, ...... a, podjęcie uchwały. ...... Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie ...... anego do kąpieli na terenie Gminy Dobrzeń ...... informacja Wójta, opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska, ...... a, podjęcie uchwały. ...... Interpelacje. ...... Sprawy różne. ...... Przewodniczący Rady Gminy       ...
 • Burze z gradem/2 z 21.06.18 g7:55
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm oraz porywami ...... atru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. ...... Miejscami możliwy grad. ...... Porywy wiatru do 80 km/h mogą występować również poza burzami, przy przechodzeniu ...... frontu atmosferycznego wieczorem i początkowo w nocy. ...... Komunikat jest ważny od 21-06-2018 09:19:00 do 21-06-2018 22: ......   Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego ...... Ostrzegania   ...
 • Burze z gradem/2 z 21.06.18 g7:55
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm oraz porywami ...... atru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. ...... Miejscami możliwy grad. ...... Porywy wiatru do 80 km/h mogą występować również poza burzami, przy przechodzeniu ...... frontu atmosferycznego wieczorem i początkowo w nocy. ...... Komunikat jest ważny od 21-06-2018 09:19:00 do ...... 22:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI
  ... zarejestruj swoje dziecko online! ...... Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by ...... arejestrować narodziny dziecka online. ...... Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. ...... Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut. ...... Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia ...... arty urodzenia. ...... Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. ...... Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten ...... as z nowym członkiem rodziny. ...... Zdążysz w trakcie drzemki Prościej, szybciej i ...... – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. ...... ak z niej skorzystać? ...... Cały proces to 5 prostych kroków. ...... WaŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i ...... ata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. ...... Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić. ...... Co dalej? ...... Wejdź na stronę www. ...... atel. ...... i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. ...... Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że ...... matką/ojcem dziecka. ...... Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych. ...... Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. ...... To czego potrzebujesz na tym etapie to m. ...... nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. ...... było uzgodnione przez oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub ...... a (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to ...... acznie ułatwi weryfikację Twoich danych w ...... Stanu Cywilnego. ...... Kilka kliknięć i gotowe. ...... Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko ...... az sposobu odebrania dokumentów. ...... Do wyboru masz skrzynkę na ePUaP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną ...... Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis ...... Zaufanym). ...... Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha. ...... Rejestracja w 5 krokach Tak to wygląda w skrócie: Krok 1: oświadczasz, że jesteś ...... atką/ojcem dziecka Krok 2: sprawdzasz ...... awność swoich danych, wprowadzasz dane ...... rodzica Krok 3: wpisujesz dane dziecka Krok 4: wybierasz adres zameldowania ...... a i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty ...... - skrzynka na ePUaP, osobiście, pocztą tradycyjną) Krok 5: podgląd wniosku i… podpis ...... Zaufanym). ...... Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w ...... papierowej lub elektronicznej. ...... Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o ...... ameldowaniu. ...... To nie koniec zmian To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które ...... W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje ...... anizmów jednoznacznie łączących dziecko z ...... ami (tzw. ...... parentyzacja). ...... Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze ...... acznie ich wskazują. ...... Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. ...... realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus. ...... Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany: jednoznaczne ...... anie danych rodziców i dzieci w rejestrze ...... parentyzacja): Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie ...... a dziecka oraz w rejestrze PESEL. ...... anowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r. ...... szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze ...... Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły ...... aszać niezgodność bezpośrednio do właściwego ...... a Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej ...... anowane wejście w życie - 1 maja 2019 r. ...... Wydział Komunikacji Ministerstwo Cyfryzacji   ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki