Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 9752 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1335

 • Ost.meteo 17 Oblodzenie/1 z 03.02.2019
  ... ewództwo opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego ...... egu. ...... Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C. ...... Komunikat jest ważny od 03-02-2019 13:43:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo 16 Silny wiatr/1 z 01.02.2019
  ... ewództwo opolskie powiaty: głubczycki, nyski i ...... W nocy notowano porywy wiatru lokalnie do 80 km/h. ...... Obecnie obserwowane porywy wiatru: do 50 km/h, a prognozowane ...... godzin południowych: lokalnie do 70-75 km/h. ...... Komunikat jest ważny od 02-02-2019 08:49:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo 16 Silny wiatr/1 z 01.02.2019
  ... ewództwo opolskie powiaty: głubczycki, nyski i ...... Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do ...... km/h, w porywach miejscami do 80 km/h, z południa. ...... Komunikat jest ważny od 01-02-2019 12:05:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo 15 Oblodzenie/1 z 28.01.19
  ... ewództwo opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i ...... eszczu ze śniegiem. ...... Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C. ...... Komunikat jest ważny od 28-01-2019 12:35:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo 14 Opady marznące/1 z 27.01.19
  ... ewództwo opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz ...... powodujących gołoledź. ...... Komunikat jest ważny od 27-01-2019 22:05:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Opady marznące/1
  ... ewództwo opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz ...... powodujących gołoledź. ...... Komunikat jest ważny od 26-01-2019 12:50:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Opady marznące/1
  ... e się miejscami wystąpienie słabych opadów ...... ego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. ...... Komunikat jest ważny od 26-01-2019 12:11:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... podstawie art. ...... o samorządzie gminnym (Dz. ...... 1875) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 31 stycznia 2019r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ......   Proponuję następujący porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. ...... Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. ...... Zatwierdzenie porządku obrad. ...... Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała w sprawie ustalenia ...... eci publicznych przedszkoli prowadzonych przez ...... Dobrzeń Wielki Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie ...... rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki ...... est organem prowadzącym oraz określenia ...... entów niezbędnych do potwierdzenia tych ...... eriów Uchwała sprawie wyrażenia zgody na ...... e porozumienia z Miastem Opole, w sprawie ...... opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała w sprawie ...... enia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego ...... dróg gminnych Uchwała w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy ...... Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ...... dzierżawy Interpelacje i wolne wnioski. ...... Sprawy różne. ...... Zakończenie obrad, zamknięcie sesji      ...... ewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki  ...
 • Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10
  ... ewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na ...... e danych Głównego Inspektoratu Ochrony ...... informuje, iż w dniu 22. ...... w strefie m. ...... Opole i w strefie opolskiej. ...... wystąpiło przekroczenie poziomu informowania tj. ...... Opole – 223 mikrogram/m3  Zdzieszowice – 267 mikrogram/m3 Kędzierzyn-Koźle – 179 ...... Olesno – 159 mikrogram/m3 Prudnik – 157 ...... pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu. ...... Przekroczenie poziomu informowania pyłu PM 10 (tj. ...... mikrogram/m³) wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych. ...... Przyczyną złej jakości powietrza jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń z ...... gospodarstw domowych (spalanie w wielu gospodarstwach domowych złej jakości paliw ...... odpadów), przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych Zaleca się podjęcie działań ...... erminowych zawartych w Planie Działań ...... erminowych: Informowanie dyrektorów ...... przedszkoli i żłobków o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania dzieci na ...... ej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na ...... enia pyłu zawieszonego PM10. ...... Informowanie mieszkańców o konieczności ograniczenia przebywania na otwartej ...... estrzeni w czasie występowania wysokich stężeń ...... czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM10 ...... e dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej ...... eki zdrowotnej o możliwości wystąpienia ...... ej ilości przypadków nagłych (np. ...... wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia ...... eń alarmowych zanieczyszczeń. ...... Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zwiększa ilość przypadków chronicznego ...... przewleego zapalenia oskrzeli, niewydolności płucnej, astmy oskrzelowej iinnych ...... eń. ...... Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu ...... eszonego są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku ...... osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania ...... oddechowego, z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, ...... narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i ...... erni palacze. ...... W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt ...... lekarzem. ...... Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może ...... pogorszenie samopoczucia. ...... Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej ...... e grupy ludności to: unikać ...... ego przebywania na otwartej przestrzeni, w ...... ególności połączonego ze znacznym wysiłkiem ...... zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu; osoby z niewydolnością układu ...... enia i przewlekłymi chorobami układu ...... echowego, mające trudności z oddychaniem, ...... ograniczyć przebywanie na powietrzu. ...... Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa ...... ego dostępne są na stronie internetowej ...... ewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ...... e. ...... w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów. ...
 • IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek
  ... enie Lokalna Grupa Działania Stobrawski ...... elony Szlak serdecznie zaprasza wszystkich ...... eresowanych do udziału w IV Międzynarodowym ...... estiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek, który ...... e się 30. ...... w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. ...... Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego. ...... W tym roku dodatkową kategorią są legendy, podania i mity Stobrawskiego Zielonego ...... Zgłoszenia przyjmowane są do 15. ...... Szczegółowe informacje, regulaminy, formularz zgłoszeniowy oraz galeria ...... pałaców, dworków i legend, podań, mitów Stobrawskiego Zielonego ...... na IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek można ...... eźć na stronie: http://stobrawskiszlak. ...... e ...... estiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek. ...... Prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną o wybranym obiekcie. ...... Należy pamiętać, iż ilość miejsc jest ograniczona! ...... Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak jeszcze raz serdecznie zaprasza. ...
 • Dobrzeński kulig międzypokoleniowy
 • Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym
  ... Gmina Dobrzeń Wielki w ramach osi  priorytetowej III – ...... niskoemisyjna Poddziałanie 3. ...... efektywność  energetyczna w budynkach Aglomeracji Opolskiej ...... egionalnego Programu Operacyjnego   ...... ewództwa Opolskiego  na lata 2014-2020 ...... ealizuje  projekt pn. ...... „Termomodernizacja  obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym” ...... z europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr umowy o ...... e RPOP. ...... Całkowita  wartość projektu 1 459 313,86 PLN ...... 363,69 PLN Okres realizacji projektu 2019r. ...... Cel realizacji projektu Zwiększenie  ...... efektywności energetycznej budynku Zespołu ...... w Dobrzeniu Małym poprzez realizację  prac z zakresu głębokiej  ...... ermomodernizacji. ...... Cele szczegółowe: ograniczenie emisji CO2 i zastosowanie  ...... źródeł energii  poprzez  wymianę źródła ciepła z kotła ...... ego na pompę ciepła; poprawa ...... etrów  obiektu w zakresie  ...... ciepła poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów płaskich  i ...... ewnętrznych  oraz stropu nad piwnicą  ...... nieużytkową; poprawa szczelności stolarki okiennej i drzwiowej  ...... ez montaż  nowych drzwi do kotłowni oraz ...... okien przeszklenia kotłowni, Sali gimnastycznej i korytarza; modernizacja  ...... emu  przygotowania  c. ...... poprzez  montaż układu  wykorzystującego ...... grzewczy  pochodzący z nowego źródła ciepła; usprawnienie  wentylacji ...... echanicznej poprzez  montaż centrali ...... entylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z ...... em ciepła wraz z przewodami; ...
 • ZAWIADOMIENIE
  ... emy, że w związku z awarią na przepompowni P1 ...... eci cieplnej, w dniu 22. ...... roku (wtorek) mogą nastąpić okresowe obniżenia parametrów w dostawie energii cieplnej do ...... odbiorców ciepła w Dobrzeniu Wielkim w godzinach 7. ...... Spółka eLKOM przeprasza za wszelkie niedogodności. ...
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
  ... nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie  Grantowym Programu Równać Szanse 2019! ...... Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ...... Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. ...... Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z ...... ejscowości do 20 000 mieszkańców oraz ...... kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w ...... egionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać ...... e od 2007 roku. ...... Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój ...... ejętności społecznych młodych ludzi ...... zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. ...... W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na ...... trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. ...... (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w ...... eku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 ...... eszkańców). ...... O dotację mogą ubiegać się: - stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji ...... ej przez Starostów i fundacje - mające ...... edzibę i działające na terenie miejscowości ...... 000 mieszkańców, - domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację ...... Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 ...... Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów: 1 etap - wnioskujący przygotowują ...... środowiska lokalnego, 2 etap - laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt. ...... Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12: ...... Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca ...... Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie ...... ernetowej www. ...... e. ...... Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano 5 bezpłatnych ...... eń: Lublin – 9 lutego, Wrocław – 9 lutego, ...... – 16 lutego, Poznań – 16 lutego, Warszawa – 23 lutego. ...... Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego ...... znajdującego się na stronie internetowej programu. ...... Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. ...... Udział w szkoleniu nie jest warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego ...... etapu konkursu. ...... Program Równać Szanse realizowany jest od 2001 roku. ...... Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe ...... e. ...... Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i ...... e osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc ...... erspektywicznie o własnej przyszłości. ...... W ciągu 18 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 2900 projektów na łączną ...... Więcej informacji o programie jest dostępne na stronie internetowej www. ...... e. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki