Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 9917 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1357

 • Przyznane dofinansowanie w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2019 r.
  ... związku z realizacją Rządowego Programu - Priorytet 3 „Narodowy Program ...... Czytelnictwa”, Gmina Dobrzeń Wielki, jako jedna z 32 gmin województwa opolskiego ...... wparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkól w Dobrzeniu ...... elkim. ...... Komisja powołana postanowieniem Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 r. ...... dokonała oceny złożonych wniosków. ...... Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 ...... enia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 ...... w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji ...... etu 3 „Narodowego Programu Rozwoju ...... elnictwa”, dotyczącego wspierania w latach ...... – 2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez ...... i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. ...... Wniosek gminy Dobrzeń Wielki oceniono na 100 punktów (wartość max) i na ...... ealizację zadania gmina otrzymała z Programu ...... W ramach realizacji Programu w Zespole Szkól w Dobrzeniu Wielkim prowadzone będą ...... ekawe działania przeznaczone przede wszystkim ...... uczniów szkół wchodzących w skład zespołu, ale będą również spotkania przeznaczone dla ...... ena Weber ...
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI -4
  ... Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, stosownie do art. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. ...... 1945 ze zm. ...... zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki uchwały nr VI/43/2019 z dnia 28 ...... o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany  miejscowego planu ...... przestrzennego DOBRZeŃ WIeLKI-4. ......   Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany w/w ...... Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. ...... Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki – w terminie 21 dni od daty ukazania się ...... ejszego obwieszczenia. ...... Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ...... enie nieruchomości, której dotyczy. ...... Wójt Gminy Dobrzeń Wielki        ...
 • V Gminne Zawody Międzypokoleniowe "Od jeziora do jeziora".
 • Ćwiczenia przeciwpowodziowe
  ... Urząd Wojewódzki informuje, że od 8 do 11 kwietnia 2019 roku na terenie miasta Opola ...... Borki) oraz miejscowości Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki przeprowadzone zostanie wojewódzkie ...... enie przeciwpowodziowe, którego celem będzie ...... ena sprawności funkcjonowania urządzeń ...... eciwpowodziowych. ...... W ramach ćwiczenia 10 kwietnia realizowane będzie praktyczne zakładanie zamknięć ...... Opole - Czarnowąsy do m. ...... Dobrzeń Wielki. ...... Zawiadamiamy, że w związku z tym 10 kwietnia 2019 r. ...... dojdzie do tymczasowego (ok. ...... 2 godzinnego) zamknięcia Drogi Wojewódzkiej 454 na wysokości mostu drogowego nad Małą ...... w Czarnowąsach (objazdami będzie kierować Policja). ...... Możliwe jest również występowanie utrudnień na drogach lokalnych znajdujących się w ...... ezpośrednim sąsiedztwie stanowisk do montażu ...... szandorowych, w tym dojazdach do pól i posesji w szczególności w Dobrzeniu Małym i ...... eniu Wielkim wzdłuż rzeki Odry. ...
 • UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
 • Informacja dla hodowców zwierząt
 • Jarmark Wielkanocny w Dobrzeniu Małym
 • 44. Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej
  ... eNARIUSZ 44 JARMARK  WIeLKANOCNY ...... eum Wsi Opolskiej 14 kwietnia 2019 r. ......   Organizator: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. ...... Wrocławska 174, 45-835 Opole. ...... Ceny biletów wstępu: 12,00 - bilet normalny; 6,00 - bilet ulgowy; 1,00 - bilet ...... edszkolny, 4,00 - bilet na kartę rodziny ...... e za okazaniem stosownych dokumentów ...... Karty Dużej Rodziny, Karty Opolskiej Rodziny i Seniora, Karty Opolskiej Rodziny ...... Karty Opolski Senior). ...... Jest możliwość zakupu biletów online. ...... Miejsce: ul. ...... Wrocławska 174, dojazd autobusami linii 9 Bierkowice i 5 Udostępnienie do zwiedzania ...... ektów zabytkowych: Chałupa z Antoniowa, Młyn ...... z Siołkowic, chałupa z Dąbrówki Dolnej, chałupa z Kamieńca, chałupa ze Sternalic - ...... ekspozycja szkoły wiejskiej, chałupa ze ...... ego Lasu -  ekspozycja Kresowian, chałupa ...... Radłowa, kościół z Gręboszowa, kuźnia z Ziemiełowic, chałupa z Kozub, chałupa z Kup, ...... erz z Grudyni (wystawa). ...... PROGRAM: Wręczenie nagród laureatom konkursu „Kroszonki Opolskie 2019”, godz. ...... namiot na łące „Wełna”. ...... Otwarcie wystawy pokonkursowej „Kroszonki Opolskie 2019”,  godz. ...... spichlerz z Grudyni. ...... Polska smakuje – czyli śląskie przysmaki w skansenie – stoiska z ...... wyrobami kulinarnymi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, namiot zagroda „Nyska”, ...... Prezentacja tradycyjnych stołów wielkanocnych, śląskiego oraz kresowego, chałupa ...... e Starego Lasu  oraz chałupa z Antoniowa, ...... Wypiek i degustacja tradycyjnego chleba – realizowane w zabytkowym piecu z ...... (z przerwami). ...... Prezentacja zwierząt gospodarskich – mini zoo, realizowana ...... ez Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościnna ...... z Przysieczy, godz. ...... zagroda „Budkowice”. ...... Przejażdżki konne dla najmłodszych realizowane przez Ludowy Klub Jeździecki ...... z Opola, wybieg przy zagrodzie „Budkowice”, godz. ...... estrada - występy zespołów folklorystycznych: 10. ...... Powitanie 10. ...... Kroszonki Opolskie 2019 11. ...... Leśne echo z Lubszy 11. ...... Zespół folklorystyczny z Dobrodzienia 12. ...... Leśne echo z Lubszy 12. ...... Zespół folklorystyczny z Dobrodzienia 13. ...... Prezentacja topienia marzanny (Szwarne Dziołchy) 13. ...... montaż Kapeli Dejcie Pozór 13. ...... Na śląską nutę koncert Kapeli Dejcie Pozór 14. ...... demontaż 15. ...... Szwarne Dziolchy 15. ...... montaż Zespołu NIVeL 16. ...... Muzyka świata koncert Zespołu NIVeL 17. ...... demontaż 17. ...... Zakończenie programu   Nabożeństwo drogi krzyżowej z poświeceniem palm ...... elkanocnych, przy współudziale Zespołu ...... ego z Dobrodzienia,15. ......   Pokaz obrzędu topienia marzanny, godz. ...... w zagrodzie „młyńskiej”, Szwarne Dziołchy   Pokazy i warsztaty godz. ...... Pokaz wykonywania ozdób wielkanocnych techniką haftu krzyżykowego – Sylwia Andrejszyn, ...... chałupa z Radłowa Pokaz wędzenia wędlin w zabytkowym kominie – Gabriela ...... chałupa z Kamieńca Pokaz kowalstwa Kowalstwo stylowe ...... Sawicz - kuźnia z Ziemiełowic Pokaz garncarstwa – Magdalena ...... cypel przy mostku Pokaz zdobienia jaj techniką rytowniczą – Gertruda Kleman, zagroda ...... Pokaz rzeźby w drewnie – Norbert Kleman, zagroda „młyńska’ Pokaz zdobienia ...... elkanocnych pierników – Irena Zawadzka, ...... „wełna” Pokaz zdobienia jaj sitowiem – Maria Maciak, zagroda „wełna” Pokaz ...... enia jaj techniką rytowniczą – Stefania Topola, ...... zagroda „młyńska” Pokaz zdobienia jaj metodą batiku – Helena Wojtasik, zagroda „Kup” ...... Pokaz tworzenia palm wielkanocnych - Jakubowska Halina, zagroda ...... Pokaz malowania opolskiej porcelany - Agnieszka Okos, zagroda „wełna” Pokaz toczenia ...... zagroda „młyńska” Pokaz haftu klockowego – Teresa Luchowska, chałupa z Kozub ...... przędzenia na kołowrotku, zagroda „wełna” Pokaz wykonywania łyżek z drewna, ...... „wełna” Pokaz zdobienia jaj techniką rytowniczą – Katarzyna Potocka, ...... „młyńska” Pokaz rzeźby w drewnie – Jan Sieczka zagroda „młyńska” Pokaz koronki ...... ełkowej i wyrobów patchworkowych, ...... eński Ośrodek Kultury i Sportu, zagroda ...... Pokaz rękodzieła – Zakład Aktywności zawodowej w ...... eruszowie – naprzeciw zagrody z Kozub ...... plastyczne dla najmłodszych – Osiedlowy Klub „Chaberek”,  łąka „budkowice” ...... Pokaz zdobienia jaj metodą batiku – Zofia Pączek – Kuta, zagroda ...... Warsztaty plastyczne dla dzieci – 612. ...... Gromada Zuchowa „Oswojeni” Hufiec ZHP Opole (11. ...... Pokaz tworzenia lasów w słoikach – Dorota Antosiewicz ...... eśny Zakątek”, zagroda z Kup Pokaz ...... eła – Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych ...... ent” z Dobrzenia Wielkiego, zagroda Kup ...... malowania ceramiki – Beata Woźniak, stara brama Przejażdżki ...... emem – Fundacja “Na Kole”, plac przy budynku ...... Bogata oferta handlowa: około 160 stoisk handlowych z ...... ludowej twórczości artystycznej i rzemiosła oraz wyrobami kulinarnymi, godz. ...... teren Muzeum. ...... Oferta gastronomiczna: Obsługa gastronomiczna ...... ealizowana przez Firmę Gastromax lokalizacja ...... łące „Wełna”, obsługa w godz. ...... Opracowała: ewa Olbryt ...
 • IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek
  ... enie Lokalna Grupa Działania Stobrawski ...... elony Szlak serdecznie zaprasza do udziału w ...... Międzynarodowym Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek, który ...... e się 30. ...... w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. ...... Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego. ...... W tym roku dodatkową kategorią są legendy, podania i mity Stobrawskiego Zielonego ...... Szczegółowe informacje na stronie: www. ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... podstawie art. ...... o samorządzie gminnym (tekst jed. ...... 506) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek dnia 28 marca 2019r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... 1400 Proponuję następujący porządek obrad: 1. ......  Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. ......  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. ......  Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. ......  Zatwierdzenie porządku obrad. ...... Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami (okres od 31. ......  Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: 1)    Uchwała ...... eniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu ...... 2019 oraz 2)    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej ...... Finansowej 3)    Uchwała w sprawie ...... enia planu sieci publicznych szkół ...... prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od ...... 1 września 2019 4)    Uchwała w ...... e w sprawie planu dofinansowania form ...... enia zawodowego nauczycieli szkół i ...... edszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki ...... est organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019 ...... 5)    Uchwała zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ...... eślenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek ...... ego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ...... elom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania ...... enia od obowiązku realizacji tych zajęć, a ...... e w sprawie określenia tygodniowego ...... ego wymiaru godzin zajęć niektórych ...... eli oraz nauczycieli, dla których ustalony ...... zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 6)    Uchwała ...... e przyjęcia programu opieki nad zwierzętami ...... ezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności ...... erząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 7)  ......  Uchwała w sprawie skargi na działalność Wójta 8)   ...... w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki ......  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla ...... ewództwa Opolskiego /2 uchwały/ 10)  ...... w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ...... dzierżawy /3 uchwały/ 11)  Uchwała o ...... eniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ...... przestrzennego DOBRZeŃ WIeLKI – 4 7. ......  Interpelacje i wolne wnioski. ......    Sprawy różne. ......  Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. ......         Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki  ...
 • Uwaga!
  ... wszystkich mieszkańców zainteresowanych dostępem do internetu ...... ego na spotkania wiejskie związane z wyborem ...... i Rad Sołeckich. ...... Na spotkaniach tych, będzie obecny przedstawiciel firmy zainteresowanej budową sieci ...... ej w naszej gminie. ...... Terminy Zebrań Wiejskich: DOBRZeŃ WIeLKI – 25 marca 2019r. ...... 1900 Sala Kinowa w Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) ul. ...... 1800   Sala Wiejska, ul. ...... Rynek (nad restauracją). ...... CHRÓŚCICe – 27 marca 2019r. ...... 1800 Sala Wiejska przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. ...
 • XI edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"
  ... na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu ...... wieś – dziedzictwo i przyszłość. ...... Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z ...... wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na ...... emat polskiej wsi. ...... W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach: Prace naukowe (m. ...... prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale ...... ezentujące szczególnie inspirujące i ...... e spojrzenie na problematykę rozwoju wsi; ...... e prezentujące dorobek kulturowy kraju i ...... egionu, opisujące inicjatywy lokalne, ...... edzictwo historyczne wsi (monografie wsi, ...... e zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, ...... pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. ...... W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące ...... w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny ...... potencjalnych czytelników. ...... zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. ...... Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 ...... Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym ...... Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r. ...... Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie ...... ernetowej organizatora www. ...... oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego ...... Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: ...... tel. ...... Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i ...... eatów można znaleźć na stronie internetowej ...... ebook. ...... Zapraszamy do udziału w konkursie! ...... Link do informacji konkursowej na stronie FDPA: http://www. ...
 • Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców
  ... Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii ...... europejskiej w ramach Programu  Pomoc ...... echniczna 2014-2020     ...... Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy europejskich zaprasza na: SPOTKANIe INFORMACYJNe ...... PRZeDSIĘBIORCÓW które odbędzie się: 02. ...... 1100 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu ul. ...... Krakowska 38, Opole (w przypadku zaistnienia potrzeb osób z niepełnosprawnością ...... prosimy o kontakt z organizatorem spotkania) Tematem spotkania będą ...... e: od 20 tys. ...... Główny Punkt Informacyjny Funduszy europejskich w Opolu ul. ...... Krakowska 38, 45-075 Opole tel. ...... 77 44 04 720 – 722 e-mail: info@opolskie. ...... Więcej informacji: https://rpo. ...... e. ...... ZGŁOSZeNIA: https://docs. ...... e. ...... e ...... eD0Rei4amm_TbMbQ/viewform Partnerem ...... jest: ...
 • Prognozy jakości powietrza dla Polski
  ... Badawczy ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla ...... erytorium Polski. ...... Prognozy jakości powietrza prezentowane są na stronie http://ios. ...... edu. ...... etrza/ Dane aktualizowane są codziennie w ...... porannych, na kolejne trzy dni („dziś-jutro-pojutrze”). ...... Aktualnie na stronie dostępne są:    mapy indeksu ...... edniodobowego na kolejne trzy dni;   ...... trend zmian indeksu w miastach wojewódzkich;    animacja rozkładu ...... eksu nad obszarem Polski. ...... Zapraszamy do odwiedzania strony Instytutu! ...
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizując projekt pn. „Kierunek FIO” zaprasza na spotkania edukacyjno-informacyjne
  ... młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu ...... ewództwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 ...... z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa ...... ego. ...... Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i  ...... pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie minimum 112 mikrodotacji oraz ...... przez młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe na ...... erenie województwa opolskiego w okresie od 1. ...... które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny. ...... W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 56 ...... Na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego lub w przypadku młodej ...... na spotkania  „Kierunek FIO” , to właściwy kierunek! ...... http://dotacje. ...... e ...... ek-fio-2019-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2/ ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki