Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 9912 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1355

 • ZAWIADOMIENIE
  ... ) w godzinach od 800 do 1500 na odcinku sieci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... zostanie wstrzymana dostawa ciepła z powodu włączenia do sieci nowego ...... ciepła. ...... Wstrzymanie ciepła dotyczy ul. ...... Poziemby, ul. ...... Scheitzy, ul. ...... Morcinka do numeru 5, ul. ...... Opolska numery nieparzyste od nr 15 do nr 49 i numery parzyste od nr 8 ...... Strzelców Byt. ...... Koraszewskiego, ul. ...... Fiecka, ul. ...... Matejki. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności elkom Sp. ...
 • Uwaga Krwiodawcy
 • Wyniki głosowania w konsultacjach
 • OGŁOSZENIE
 • Akcja "Start Biznes"
  ... Opolski Krajowej Izby Doradców Podatkowych informuje, iż ...... edsiębiorcy rozpoczynający działalność ...... możliwość skorzystania w ramach ogólnopolskiej akcji "Start Biznes" z nieodpłatnej porady ...... zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń, prawa pracy. ...... Celem akcji jest wspieranie przez doradców podatkowych Opolszczyzny nowych ...... edsiębiorców. ...... Szczegóły znajdą Państwo na stronach: www. ...... esdp. ...... epodatki. ...
 • Aktywny Samorząd 2017
  ... Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. ...... Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego ...... W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: Moduł I: Obszar A ...... e 1 - pomoc w zakupie i montażu ...... do posiadanego samochodu, Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii ...... Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów ...... oprogramowania, Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie ...... nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, Obszar C ...... e 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności ...... echnicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o ...... e elektrycznym, Obszar C Zadanie 3 - pomoc w ...... e protezy kończyny, w której zastosowano ...... esne rozwiązania techniczne, tj. ...... protezy co najmniej na III poziomie jakości, Obszar C Zadanie 4 - pomoc w ...... sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne ...... techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), Obszar D – pomoc w utrzymaniu ...... zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. ...... dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo ...... inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, ...... przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), Moduł II – pomoc w ...... wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w ...... e policealnej, w kolegium, w szkole ...... ej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego ...... jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie ...... e przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym ...... dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w ...... również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu ...... ego, otwartego poza studiami doktoranckimi. ...... Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o ...... e ustala Realizator programu (samorząd ...... właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy). ...... Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku: ...... Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r. ...... (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017), dnia 10 października 2017 r. ...... (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018). ...... 9-25 dokumentu pn. ...... „Kierunki działań (…)” (pdf,  538,79 KB) ...... ej informacji o pomocy w Module II (pomoc w ...... wykształcenia na poziomie wyższym) znajdą Państwo pod adresem: http: ...... enci ...
 • ZAWIADOMIENIE
  ... ( piątek ) w godzinach od 800 do 1400 nie będzie dostawy energii cieplnej do części ...... eci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... Nowowiejskiej, ul. ...... Słonecznej, ul. ...... Świerczewskiego, ul. ...... Miłej, ul. ...... Kościelnej od numeru 16, ul. ...... Przyczyną przerwy w dostawie ciepła jest usuwanie awarii na sieci ciepłowniczej. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności. ...... elkom Sp. ...
 • Akcja „Zima 2017”
  ... współpracy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego ...... Kultury w Dobrzeniu Wielkim akcja „Zima 2017” w gminie Dobrzeń ...... elki mogła jak w ubiegłym roku znów się odbyć. ...... Opieka nad dziećmi, podczas trwania ferii zimowych, zorganizowana była w dwóch ...... ectwach gminy, tj. ...... w Dobrzeniu Wielkim i Chróścicach, w okresie od 13 do 24 lutego 2017 roku. ...... Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku, w godz. ...... Zorganizowany wypoczynek był całkowicie bezpłatny dla rodziców. ......    Tematem przewodnim tegorocznej akcji było hasło NASZe ULUBIONe RODZINNe ...... PLANSZOWe. ...... W każdym dniu trwania akcji dzieci chętnie uczestniczyły w różnego rodzaju zabawach ...... Zajęcia rekreacyjne i edukacyjno-kulturalne, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, ...... się bez telefonów, smartfonów, tabletów i innych urządzeń przenośnych. ...... Zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych ...... e były w dwóch świetlicach: GOK Dobrzeń ...... elki (20 dzieci); zajęcia grupy cyrkowej (8 ...... eci), ZS w Chróścicach (15 dzieci); zajęcia ...... ej orkiestry dętej (35 dzieci) w OSP w ...... Dzieci, dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu ...... elkim, zapewnione miały drugie śniadanie, ...... eriały pomocnicze i nagrody. ...... Łącznie w zorganizowanym wypoczynku świetlicowym, udział wzięło 78 dzieci. ...... Podczas zorganizowanego wypoczynku realizowane były: gry i zabawy ...... etlicowe, zajęcia plastyczno-techniczne, ...... edukacyjno-kulturalne, zajęcia sportowe i ruchowe, spacery na świeżym powietrzu. ...... Dla wszystkich uczestników Akcji „Zima 2017” zorganizowany ...... konkurs biblioteczny z nagrodami oraz wyjście do Pogotowia Ratunkowego w Dobrzeniu Wielkim. ...... Poza wypoczynkiem zimowym zorganizowanym w świetlicach, ...... aktywnie do zapewnienia ciekawych form aktywności dla młodzieży, ...... się nauczyciele Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim. ...... Ferie w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz w filii szkoły w Dobrzeniu Małym ...... naukowo,  rekreacyjnie i sportowo. ...... Każdy z zainteresowanych udziałem w zajęciach uczniów mógł i znalazł coś dla ...... ebie. ...... Szkoła stała się również w czasie ferii punktem informacyjnym dla wszystkich potencjalnych ...... Zainteresowani kontynuowaniem bądź podjęciem nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, ...... w skład Zespołu Szkół, mogli w czasie dyżurów dyrektorskich uzyskać kompleksowe ...... e dotyczące wybranego typu szkoły. ...... Nauczyciele prowadzili zajęcia przygotowujące do ...... egzaminu maturalnego,  gimnazjalnego, ...... i olimpiad przedmiotowych  z  matematyki, fizyki, geografii, j. ...... polskiego, historii, wos, j. ...... angielskiego, j. ...... niemieckiego, biologii. ...... Odbyła się także bardzo ciekawa wycieczka ornitologiczna nad Odrę, której celem ...... obserwacja ptaków wodnych. ...... Przeprowadzono również warsztaty teatralne, bhp i prawa pracy oraz warsztaty ...... e. ...... „Walentynki” stały się inspiracją do ...... „Zlotu miłośników Harrego Pottera”. ...... obóz koszykarski”, zajęcia na siłowni, turniej tenisa stołowego, piłki nożnej, piłki ...... ej oraz wyjazd do Wrocławia. ...... Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem,  wzięło w nich udział 139 uczniów. ...... Uczestnicy zimowego wypoczynku na długo zapamiętają przyjazną ...... erę jaka towarzyszyła im każdego dnia podczas ...... Akcja wypoczynku zimowego, spotkała się z uznaniem ze strony ...... a jej głównym celem, było zapewnienie opieki i zorganizowanie efektywnego oraz czynnego ...... wolnego czasu, przez dzieci i młodzież z terenu gminy Dobrzeń Wielki. ...... Dobrzeń Wielki, 02. ...... Opracowała: Adriana Pietrzyk we współpracy z Panem Helmutem Starostą - ...... erownikiem ds. ...... rekreacji i turystyki przy GOK  w Dobrzeniu Wielkim oraz Panią Bożeną Mierzwińską – ...... Dyrektora ZS w Dobrzeniu Wielkim. ...
 • Opolskie dla rodziców i dzieci
  ... ejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w ...... rozpoczął realizację projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci” w ramach: Osi ...... etowej VII –  Konkurencyjny rynek pracy ...... e 7. ...... – Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...... ego na lata 2014-2020 Celem projektu jest ...... e 100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 3 ...... którzy planują powrót na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im ponowną aktywność ...... jest opieka nad małym dzieckiem. ...... W ramach projektu proponujemy wybór najdogodniejszej formy opieki ...... ej nad dzieckiem, a tym samym pokrycie kosztów ...... z jej utrzymaniem. ...... Możliwe jest sfinansowanie utrzymania miejsca w żłobku, w klubie dziecięcym lub ...... enie dziennego opiekuna. ...... Uczestnikami projektu mogą zostać osoby opiekujące się dziećmi ...... lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione ...... czas określony oraz pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, ...... elskim lub wychowawczym. ...... Rekrutacja do projektu prowadzona jest w systemie miesięcznych naborów do 25 dnia ...... ego miesiąca, aż do momentu wyczerpania miejsc. ...... Zapraszamy do zapoznania się Regulaminem uczestnictwa w projekcie zamieszczonym na ...... e wupopole. ...... Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 77 44 17 471 lub 77 44 17 052. ...
 • Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy - utrudnienia w ruchu
  ... informuje, że z dniem 07. ...... zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ...... prowadzenia budowy obwodnicy miejscowości Czarnowąsy (włączenie do ul. ...... Jagiełły i Namysłowskiej w Opolu), polegająca na zamknięciu drogi DW 454. ...... Ograniczenia będą wprowadzone w 2 etapach: etap I - na czas budowy nowego ...... w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 ul. ...... Namysłowskiej nad linią kolejową wraz z wykonaniem nowych dowiązań z ul. ...... etap wymaga zamknięcia, ul. ...... Namysłowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. ...... Norweską do skrzyżowania z ul. ...... Bławatków na ode. ...... Namysłowskiej do ul. ...... Pelargonii oraz ulicy Zawilcowej. ...... Czas trwania etapu około 2 miesięcy etap II - wymaga zamknięcia ul. ...... Jagiełły na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. ...... elektrownianą i ul. ...... Norweską. ...... etap został podzielony na dwa podetapy. ...... W podetapie IIa zostanie wprowadzony ruch wahadłowy po istniejącej ...... e jezdni (pas lewy do centrum Opola). ...... Podczas tego podetapu zostanie wykonane nowe połączenie ul. ...... elektrownianej, Jagiełły i łącznicy z obwodnicy. ...... W podetapie Ilb zostanie utrzymany ruch wahadłowy i poprowadzony ...... e nowym przebiegiem drogi. ...... Do sterowania ruchem wahadłowym zastosowane zostaną sygnalizatory trójkomorowe ogólne. ...... Czas trwania etapu około 3 miesiące. ......  Przewidywany okres zamknięcia DW nr 454 do września 2017r. ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... podstawie art. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 2 marca 2017r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: 1. ......  Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ...... emów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania ......  Uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy ...... eń Wielki” 3. ......  Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, ...... ej przedmiotem jest ta sama nieruchomość. ......  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku ...... etargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. ......  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu ...... nieruchomości 6. ......  Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami ...... ezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności ...... erząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 7. ......  Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać ...... edsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ...... ezwolenia na prowadzenie działalności w ...... esie opróżniania zbiorników bezodpływowych i ...... nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 8. ......  Uchwała w sprawie określenia kryterium rekrutacji na II etapie  ...... rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki ...... est organem prowadzącym oraz określenia ...... entów niezbędnych do potwierdzenia tych ...... eriów 9. ......  Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych ...... podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół, dla ...... organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz określenia dokumentów niezbędnych do ...... erdzenia tych kryteriów 10. ......  Uchwała w sprawie wyrażenia woli wstąpienia do realizacji projektu „Przedszkola dla ...... przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin ...... eżących do Aglomeracji Opolskiej”, nr projektu ...... współfinansowanego z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego ...... Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. ......  Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ...... szkolnego 12. ......  Interpelacje 13. ......  Sprawy różne        ...... Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki           ...... Klemens Weber ...
 • Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)
  ... 15 lutego edukacyjna Fundacja im. ...... Romana Czerneckiego eFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu ...... endialnego „Marzenie o Nauce”. ...... Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez ...... w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem ...... efc. ...... edu. ...... Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. ...... Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. ...... Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. ...... Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie ...... ernetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku. ...... Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy ...... średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości ...... 30 tysięcy mieszkańców. ...... Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 ...... netto. ...... Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z ...... (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www. ...... efc. ...... edu. ...... W ramach stypendium Fundacja eFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ...... ezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w ...... ej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje ...... eczki klasowe i naukę języka angielskiego, a ...... ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i ...... e. ...... Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia! ...
 • Zmiana terminu wywozu odpadów
 • Obwieszczenie
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na szkolenia!

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki