Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 9752 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1335

 • Honorowi Obywatele Gminy Dobrzeń Wielki
  ... Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki jest nadawany przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki ...... W Urzędzie Gminy prowadzona jest Księga Honorowych Obywateli Gminy Dobrzeń ...... elki, zawierająca zdjęcia osób uhonorowanych i ...... Honorowi Obywatele Gminy Dobrzeń Wielki L. ...... Imię i nazwisko osoby, której nadano tytuł Miejsce ...... eszkania   Data ...... Helena KOKOTT Dobrzeń Wielki ...... 27 kwietnia 2000r. ...... Hans WeCHSLeR Wil (Szwajcaria) ...... 27 kwietnia 2000r. ...... Paul HOLeNSTeIN Wil (Szwajcaria) ...... 27 kwietnia 2000r. ...... Josef HARTMANN Wil (Szwajcaria) ...... 27 kwietnia 2000r. ...... Willi MARX Heuchelheim (RFN) 27 czerwca 2000r. ...... Peter RUMMeR Heuchelheim (RFN) 27 czerwca ...... Helmut FRICKe Heuchelheim (RFN) 27 czerwca ...... Paweł PANITZ Czarnowąsy ...... 20 września 2001r. ...... Józef PĘKALA Kędzierzyn-Koźle ...... 20 września 2001r. ...... 10 Helmut WARZeCHA Dobrzeń Wielki ...... 20 września 2001r. ...... Franciszek LUKASeK Opole 19 ...... eśnia 2002r. ...... edeltrauda MŁYNeK Dobrzeń Wielki ...... września 2002r. ...... Józef WIeCZOReK Dobrzeń Wielki ...... września 2002r. ...... Alojzy KOKOT Dobrzeń Wielki 30 sierpnia 2004r. ...... Gerard HALAMA Chróścice ...... 30 sierpnia 2004r. ...... Norbert SŁABIK Dobrzeń Wielki ...... 30 sierpnia 2004r. ...... Klemens WeBeR Chróścice 30 ...... erpnia 2004r. ...... Alojzy WeBeR Chróścice 19 ...... Henryk WAINDOK Dobrzeń Mały ...... Ryszard KAŁUŻA Dobrzeń Mały 19 lipca 2007r. ...... Aleksandra BAUCZ Dobrzeń Wielki ...... 30 października 2008r. ...... Czarnowąsy 30 października 2008r. ...... Bernhard SeRWUSCHOK Vechta (RFN) ...... 30 października 2008r. ...... Hubert KOŁODZIeJ Ładza 30 ...... ernika 2008r. ...... Bruno GÄHWILeR Wil (Szwajcaria) ...... 30 października 2008r. ...... Rolf BeNZ Wil (Szwajcaria) ...... 30 października 2008r. ...... Bertrada (Gertruda WeIDeL) Opole  30 października 2008r. ...... Zygmunt DUReCKI Dobrzeń Wielki ...... Jan KOŁODZIeJ Dobrzeń Mały ...... Manfred UNRUH Chróścice ...... Krystyna PIeTReK Czarnowąsy (obecnie m. ...... Opole)       2 marca ...... Piotr SZLAPA Borki (obecnie m. ...... Opole)  2 marca 2017r. ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... podstawie art. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek , dnia 26 stycznia 2017r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... 1530 Proponuję następujący porządek obrad: 1. ...... Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. ...... ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki ...... nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, ...... ego, za warunki pracy oraz sposób obliczania ...... enia za godziny ponadwymiarowe i godziny ...... zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego ...... i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla ...... eli ze specjalnego funduszu nagród za ich ...... dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i ...... edszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ...... eniu Małym 3. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. ...... śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim 4. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Kup 5. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup 6. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Technikum w Dobrzeniu Małym 7. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu ...... Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzeniu ...... elkim 9. ...... Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ...... szkolnego - przedstawienie informacji /dot. ...... pkt 1-9 / - dyskusja - podjęcie uchwały  10. ...... Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania ...... estrzennego DOBRZeŃ WIeLKI-5  - ...... Wójta - dyskusja - podjęcie uchwały 11. ...... Interpelacje 12. ...... Sprawy różne   Przewodniczący Rady Gminy     ...... Dobrzeń Wielki        ...... Klemens Weber ...
 • Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
  ... czasie trwania ferii zimowych od 13 – 24 lutego 2017, dla dzieci i młodzieży ze szkół ...... i gimnazjalnych,  prowadzony będzie zorganizowany wypoczynek zimowy. ...... W załączeniu plakat informacyjny oraz regulamin i zgody rodziców. ...... Zainteresowani rodzice dostarczają podpisane zgody oraz regulamin, ...... ej  do 6 lutego 2017, do szkoły w swojej ...... ejscowości. ......   Proszę o terminowe załatwienie sprawy, gdyż całość akcji wymaga dobrego ...... Irena Weber ...
 • ZAWIADOMIENIE
  ... (czwartek) w godzinach od 800 do 1500 nie będzie dostawy energii cieplnej do części ...... eci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... Wrocławskiej (nieparzyste numery od nr 29 oraz parzyste numery od nr 36 ), ...... Nowej. ...... (piątek) w godzinach od 800 do 1500 nie będzie dostawy energii cieplnej do części sieci ...... epłowniczej w Czarnowąsach przy ul. ...... Polnej nr 1 i nr 2, ul. ...... Wolności (nieparzyste numery od nr 25 do nr 45 oraz parzyste numery od ......   Przyczyną przerwy w dostawie ciepła jest usuwanie awarii na sieci ...... epłowniczej. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności. ...... elkom Sp. ...
 • Szkolenie - grypa ptaków
  ... Lekarz Weterynarii w Opolu zaprasza WSZYSTKICH ...... eSZKAŃCÓW POWIATU OPOLSKIeGO ORAZ MIASTA ...... (w szczególności utrzymujących ptaki – drób, gołębie, ...... ozdobne, sołtysów, pracowników UG) na spotkanie ...... e GRYPIe PTAKÓW W TYM: 1. ...... RYZYKO ZACHOROWANIA PRZeZ CZŁOWIeKA 2. ...... nakaz odosobnienia drobiu i innych ptaków w zamkniętych ...... ektach budowlanych w sposób uniemożliwiający ...... z innym drobiem  i innymi ptakami; 3. ...... zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, gdzie utrzymywany jest drób ...... inne ptaki, które nie są na stałe utrzymywane w pomieszczeniach mieszkalnych; 4. ...... Dzikie ptaki wędrowne są potencjal­nym źródłem zakażenia, nakaz utrzymywania drobiu w ...... zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii przemieszczeń przesyłek drobiu i jaj ...... na co najmniej 24 godziny przed przemieszczeniem; 6. ...... obowiązek wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków oraz przed ...... i wyjazdami z gospodarstwa, gdzie utrzymywane są ptaki 7. ...... zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii upadków drobiu Spotkanie odbędzie ...... – poniedziałek o godz. ...
 • Konkurs „Zabytek Zadbany”
  ... kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i  ...... edzictwa Narodowego oraz Generalnego ...... erwatora Zabytków  „Zabytek Zadbany”. ...... Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych ...... ektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy ...... wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. ...... Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut ...... edzictwa. ...... Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie ...... epszych wzorów konserwacji, utrzymania i ...... Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składające się z ...... ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie ...... dziedzinie konserwacji zabytków. ...... Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, ...... estauratorskich, rewaloryzacyjnych ...... Od 2017 roku konkurs „Zabytek Zadbany” odbywa się na podstawie nowego ...... egulaminu. ...... W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach: a) ...... enie wartości zabytkowej obiektu b) ...... ewaloryzacja przestrzeni kulturowej i ...... (w tym założenia dworskie  i pałacowe) c) Adaptacja ...... ektów zabytkowych d) Architektura i ...... drewniane e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne f) ...... egoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała ...... eka nad zabytkiem Do tegorocznej edycji ...... zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2012-2016; kategoria ...... ecjalna właściwego użytkowania i stałej ...... eki nad zabytkiem obejmuje co najmniej ...... esięć lat poprzedzających rok złożenia wniosku. ...... Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową ...... jest na stronie www. ...... w zakładce „Zabytek Zadbany”. ...... Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2017 roku. ...... Szczegółowe informacje o konkursie: http://www. ...... eli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/   ...
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków zwiazanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
  ... związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A ...... H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zakazuje się: a) ...... wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, ...... epiórek, perlic, strusi oraz innych ...... ezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, ...... wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi, b) ...... echowywania i prezentacji w celu sprzedaży, ...... erowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania ...... każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w ...... a, na targowiskach, c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez ...... eka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają ...... e ptaki, d) wnoszenia i wwożenia na teren ...... w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... podstawie art. ...... o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja  odbędzie się w czwartek , dnia 12 stycznia 2017r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: Uchwała w sprawie wyboru ...... eprzewodniczącego Rady Gminy (powołanie ...... skrutacyjnej; tajne wybory; protokół wyborów sporządzony przez ...... skrutacyjną; podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego RG). ...... Uchwała w sprawie zmiany statutu gminy - informacja - ...... - podjęcie uchwały Uchwała w sprawie powołania komisji rewizyjnej i innych ...... gminy - informacja - dyskusja - podjęcie uchwały Interpelacje Sprawy różne ...... Klemens Weber Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki   ...
 • Gmina Dobrzeń Wielki Przyjazna Rodzinie
 • Pomoc społeczna
  ... wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. ...... o pomocy społecznej ( t. ...... dla mieszkańców Borek, Brzezia, Czarnowąs, Krzanowic, Świerkli od 1 ...... realizuje:        ...... Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu: Rejon Opiekuńczy Nr V 45- 267 ...... e ul. ...... 4    godziny pracy: od poniedziałku do piątku od   7. ...... Kierownik Rejonu Nr V – p. ...... Dorota Kluk   tel. ...... 77 402 70 16 godziny przyjęć Klientów przez pracowników socjalnych : od   ...... Mirela Sudoł, p. ...... Bożena Gumińska telefon: 77 459 81 06   ,  ul. ...... Piotrkowska 2 Opole. ...... Informacja opracowana przez MOPR Opole. ......        inne zadania realizuje:  Miejskie Centrum ...... eń w Opolu ul. ...... Ozimska 19   45-057 Opole ( VII piętro): zajmuje się przyznawaniem ...... wypłatą: 1) Świadczeń rodzinnych ( zasiłki rodzinne i ...... elęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne, ...... ecikowe, świadczenie rodzicielskie, specjalne ...... opiekuńcze); 2) Zasiłki dla opiekuna; 3) Świadczenie z funduszu ...... entacyjnego; 4) Dodatki mieszkaniowe i ...... energetyczne; 5) Stypendia szkolne i zasiłki szkolne; 6) Świadczenie ...... e ( 500+); 7) Jednorazowe świadczenie – „Za ...... em” oraz działania wobec dłużników ...... entacyjnych. ...... KONTAKT: Fax: 77 44 35 718;  e-mail: bok@mcs. ...... e. ...... Dyrektor Centrum  p. ...... Anna Radlak tel. ...... 77 44 35 719; Wydział ekonomiczno- Administracyjny tel. ...... Dłużników Alimentacyjnych tel. ...... 77 44 35 720; Wydział Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów tel. ...... 77 44 35 726; Wydział Świadczeń Rodzinnych tel. ...... przyjęć:   Wydział Obsługi Klientów:   od poniedziałku do środy w ......  - 1530;   w czwartek         ......  730  - 1700;   w piątek         ...... Dziękujemy mieszkańcom anektowanych miejscowości za współpracę. ...... W imieniu pracowników Kierownik Ośrodka Barbara Lis. ...
 • Forum Młodzieży Województwa Opolskiego
  ... ważna dla wszystkich młodych ludzi w regionie – mogą wskazać swoich przedstawicieli do ...... ego właśnie Forum Młodzieży Województwa ...... ego. ......  Forum będzie działać na terenie województwa, jego kadencja potrwa rok. ......  Będzie miało charakter  konsultacyjny i doradczy w zakresie ...... polityki młodzieżowej w regionie. ...... Jakie będą jego zadania? ...... Przede wszystkim opracowanie założeń funkcjonowania i trybu wyboru stałego ciała ...... edstawicielskiego młodzieży przy Marszałku ...... ewództwa Opolskiego;  wyrażanie opinii w ...... organizacji oraz podmiotów działających na rzecz młodzieży, a także narzędzi polityki ...... eżowej województwa opolskiego; rozpoznawanie ...... eb społeczności województwa w zakresie działań ...... rzecz młodzieży oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb. ...... Marszałek Województwa Opolskiego powoła od piętnastu do trzydziestu ...... Forum, z czego co najmniej połowę będą stanowić przedstawiciele ...... eżowych rad miast i gmin z regionu, poza tym w ...... Forum mogą wejść przedstawiciele organizacji młodzieżowych  i ...... eformalnych grup młodzieży, wybrani spośród ...... zgłoszonych przez te organizacje i podmioty. ...... członków Forum mogą zgłaszać  organizacje młodzieżowe oraz prowadzące działalność na ...... ecz młodzieży na terenie województwa, a także ...... eformalne grupy młodzieży, składające się z ...... 10 młodych ludzi, zamieszkałych w województwie opolskim. ...... Każda organizacja i każdy podmiot może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów i 2 ...... na członków Forum – są na to dwa tygodnie, licząc od daty zamieszczenia ogłoszenia na ...... e www. ...... e. ...... Więcej na ten temat – na stronie http://mlodziezowaopolszczyzna. ...... ezy-powolane/ ...
 • ZAWIADOMIENIE
  ... (środa) w godzinach od 800 do 1500 nie będzie dostawy energii cieplnej do części sieci ...... epłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... Tulipanowej, Kwiatowej, Liliowej. ...... Przyczyną przerwy w dostawie ciepła jest usuwanie awarii na sieci ciepłowniczej. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności. ...... elkom Sp. ...
 • NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  ... eODPŁATNA POMOC PRAWNA w Urzędzie Gminy w ...... eniu Wielkim Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ...... e, że w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. ...... Namysłowska 44  funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez ...... Porady prawne dla osób uprawnionych świadczone są dwa razy w tygodniu: - w każdy wtorek ...... - w każdy piątek       od godz. ...... Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się na parterze, w pokoju nr 4 obok Sali ...... (tel. ...... 77 46 95 483  wew. ...... Podmiotem obsługującym jest Fundacja MŁODZI LUDZIOM , Borysław 49, ...... Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (jakie dokumenty należy ...... osobom, które nie ukończyły 26 lat (dokument tożsamości), ...... które ukończyły 65 lat (dokument tożsamości), osobom, które posiadają ...... Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny), osobom które, w okresie roku ...... edzającego zostały przyznane świadczenia z ...... społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec którychw tym okresie nie wydano ...... ecyzji o zwrocie nienależnie pobranego ...... enia (decyzja o przyznaniu świadczenia lub ...... enie o udzieleniu świadczenia), osobom, ...... e w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, ...... naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub ...... straty (oświadczenie, osobie, która jest w ciąży (dokument potwierdzający ciążę), ...... (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie), weteranom (ważna ...... egitymacja weteran). ......   Nieodpłatna pomoc prawna polega na: poinformowaniu o obowiązującym ...... e prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach ...... o spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu sposobu ...... problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do ...... elania pomocy,z wyłączeniem pism procesowych w ...... sądowo-administracyjnym, sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych ...... ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym ...... ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika ...... entowego w postępowaniu ...... Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z ...... eniem działalności gospodarczej, z zakresu ...... celnego, dewizowego i handlowego, związanych z prowadzeniem działalności ...... ej, za wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia ...... ej działalności. ...
 • Nowe godziny otwarcia PSZOK
  ... godzin otwarcia PSZOK w Chróścicach dla mieszkańców. ...... Poniedziałek - 7:00-14:30 Wtorek – nieczynne Środa – 9:00 – 16:30 Czwartek – ...... eczynne Piątek - 7:00-14:30 Pierwsza i ...... ecia sobota miesiąca - 8:00-12:00 ...
 • Oświadczenie Zarządu PROWOD Sp. z o.o.
  ... podtrzymuje swoje stanowisko, iż na dzień dzisiejszy brak jest pomiędzy Spółką, a ...... em Opole jakiegokolwiek stosunku prawnego, z ...... ego wynikałby nie tyle obowiązek, co chociażby ...... enie dla Spółki do dostarczania wody i ...... ścieków na terenach, które z dniem 1 stycznia 2017 roku przejdą do Miasta ...... Ze względu jednak na dobro mieszkańców miejscowości: Świerkle, Czarnowąsy, Borki, ...... e, Brzezie informujemy, iż z dniem 1 stycznia ...... dostawa wody i odbiór ścieków  nie zostaną wstrzymane. ...... Jak długo potrwa taki stan rzeczy, zależy tylko i wyłącznie od włodarzy Miasta Opola. ......   Wyrażamy nadzieję, iż biorąc pod uwagę skalę i wagę problemu, ...... Miasto Opole rozpocznie z nami rozmowy i jak najszybciej poczynimy ...... enia zmierzające do uzyskania uprawnienia ...... do świadczenia usługi dostarczania wody i odprowadzania ...... eków dla mieszkańców, którzy  z dniem 1 ...... staną się obywatelami Miasta Opola. ...... Cały czas czekamy także na podjęcie stosownej uchwały w zakresie ustalenia taryf. ...... Do tego czasu będzie obowiązywała taryfa dla zbiorowego ...... enia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków ...... enie-zarzadu. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki