Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 10092 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1410

 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... Na podstawie art. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... i 935) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek , dnia 29 czerwca 2017r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: 1. ......  Informacja  na temat nowej usługi w zakresie rehabilitacji i opieki ......  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu ...... Dobrzeń Wielki za rok 2016 oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium - informacja ...... - opinia RIO w sprawie sprawozdania - opinia Komisji Rewizyjnej - ...... RIO w sprawie wniosku Komisji o udzielenie Wójtowi absolutorium - opinie pozostałych ...... Rady Gminy - dyskusja - podjęcie uchwał 3. ......  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na ...... 2017 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej - informacja Skarbnika ...... - dyskusja - podjęcie uchwał 4. ......  Uchwała w sprawie reorganizacji Zarządu Mienia Komunalnego Spółki ...... ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup - informacja Wójta - dyskusja ...... podjęcie uchwały 5. ......  Uchwała w sprawie reorganizacji PROWOD Spółki z ograniczoną ...... edzialnością z siedzibą w Kup - informacja ...... - dyskusja - podjęcie uchwały 6. ......  Uchwała w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki - informacja Sekretarza Gminy - ...... e uchwały 7. ......  Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ...... szkolnego - informacja Z-cy Wójta Gminy - dyskusja ...... - podjęcie uchwały 8. ......  Interpelacje 9. ......  Sprawy różne             ......            Przewodniczący Rady Gminy     ...... Dobrzeń Wielki        ...... Klemens Weber   ...
 • List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci
 • PRACA
 • Rajd Szlakiem Rud Żelaza - Brynica, 18.06.2017 r.
  ... em Rud Żelaza Brynica 18 czerwca 2017 r. ...... - 14:00 - zapisy (biuro plenerowe). ...... Trasy: I - rowerowa, czas ok. ...... Uwaga - Teren leśny, (trasa trudna) ll - rowerowa, czas ok. ...... trasa łatwa (częściowo drogami Ieśnymi, fragmentami drogami utwardzonymi) III -  ...... esza - czas ok. ...... IV - biegowa - ok. ...... W programie: konkursy zręcznościowe, konkurs wiedzy o historii Brynicy I ...... e tylko! ...... Cenne nagrody - Nagroda główna (dol. ...... Konkursu wiedzy o Brynicy) - ROWeR! ...... Tradycyjnie, rzut rudą o puchary wójtów: Łubnian i ...... kobiety i mężczyźni). ...... 17:00 mecz piłkarski LZS Brynica - Orzeł Olszanka 19:00 - koncert -  ...... muzyki szlagierowej „Śląskie Trio Piotra Szefera” 20:30 - Zabawa Zabawa Gastronomia: ...... e. ...... Udział w rajdzie jest bezpłatny. ...... Osoby niepełnoletnie planujące uczestniczyć w rajdzie zobowiązane są ...... zgody rodziców lub prawnych opiekunów. ...... Linki do tras w portalu endomondo. ...... endomondo. ...... es/934613407 - trasa rowerowa dłuższa https: ...... endomondo. ...... es/938479188 - trasa rowerowa łatwiejsza ...... endomondo. ...... es/938493093 - trasa piesza https://www. ...... endomondo. ...... es/938506065 - trasa biegowa ...
 • Warsztaty - Mama na dwóch etatach
 • GIEŁDA STAROCI
 • Ostrzeżenie meteorologiczne
 • Ćwiczenia RENEGADE/SAREX24
  ... Dobrzeń Wielki informuje, że  w dniach 6-8 czerwca 2017 r. ...... się ćwiczenia ReNeGADe/SAReX24  i w związku z tym przewidywana jest ...... uruchomienia syren alarmowych. ...... „OGŁOSZeNIe ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, „ODWOŁANIe ALARMU” ...... ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut ...
 • Wznowienie rekrutacji
  ... ewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, iż od ...... 1 czerwca br. ...... wznawia rekrutację do projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci". ...... Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz złożenie  ...... w Biurze projektu przy ul. ...... Oleskiej 127 pokój 6 lub przesłanie pocztą formularza rekrutacyjnego. ...... Rekrutacja prowadzona jest w terminie 1 czerwca 2017 - 26 czerwca 2017 ...
 • ZAWIADOMIENIE
  ... ( poniedziałek ) w godzinach od 800 do 1500 nie będzie ...... energii cieplnej do części sieci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... Opolskiej 15-62, ul. ...... Koraszewskiego, ul. ...... Fiecka, ul. ...... Matejki, ul. ...... Scheitzy, ul. ...... Strzelców Byt. ...... Przyczyną przerwy w dostawie ciepła jest usuwanie awarii na sieci ciepłowniczej. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności. ...... elkom Sp. ...
 • Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów
  ... Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa ...... ego we współpracy z Opolskim Ośrodkiem ...... Rolniczego w Łosiowie i Muzeum Wsi Opolskiej zapraszają na  XVII edycję Konkursu ...... e Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na ...... epszy regionalny produkt żywnościowy oraz na ...... epszą potrawę regionalną i lokalną. ......  Finał Regionalnej  XVII edycji Konkursu „Nasze Kulinarne ...... edzictwo-Smaki Regionów” odbędzie się 2 lipca ...... Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. ...... CeL KONKURSU: Celem konkursu jest identyfikacja i promocja regionalnych produktów ...... przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na ...... eblu unijnym, jak i krajowym. ...... Ideą konkursu jest też zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o ...... ekorzystnych warunkach gospodarowania, do ...... alternatywnych źródeł dochodu. ...... KARTY ZGŁOSZeNIA PROSIMY PRZeSYŁAĆ NA ADReS:   Listem tradycyjnym: Opolski ...... ek Doradztwa Rolniczego ul. ......      49-330 Łosiów z dopiskiem dział WGDiA, lub e-mailem:  ...... DO DNIA 16 CZeRWCA 2017. ...... Osoba do kontaktu: Pani Jadwiga Sadlej, dział WGDiA Tel. ...... 77 44 37 159 lub 160, tel. ......   Szczegółowe informacje na stronie: www. ...... eu oraz na stronie www. ...
 • MARSZ PO ZDROWIE
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... podstawie art. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 1 czerwca 2017r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: 1. ......  Uroczyste odznaczenie osób zasłużonych tytułem „Honorowy Obywatel ...... Dobrzeń Wielki”. ......  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na ......  Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. ......  Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody ...... etu Gminy instrumentem płatniczym. ......  Uchwała w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki. ......  Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy. ......  Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym ...... em Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2017-2021. ......  Uchwała w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przyjmowania przez Gminę ...... eń  Wielki urządzeń wodociągowych i/lub ......  Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej ...... podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki. ......  Uchwała w sprawie zamiaru zmiany uchwały, w sprawie ...... sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. ......  Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki ...... ej w Dobrzeniu Wielkim. ......  Interpelacje 13. ......  Sprawy różne         ...... Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki        ...... Klemens Weber   ...
 • Uwaga praca!
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki