Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 11170 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1528

 • Szkolenie dot. naborów nr 12/2018 oraz 15/2018
  ... enie Lokalna Grupa Działania Stobrawski ...... elony Szlak w ramach realizacji Planu ...... na rok 2018 serdecznie zaprasza na szkolenie dot. ...... Szkolenie odbędzie się 27. ...... Sienkiewicza 8. ...... Swoje uczestnictwo można zgłaszać wysyłając formularz ...... eniowy dostępny na stronie: http: ...... enie-dotyczace-naborow-nr-122018-oraz-152018. ...... lub telefonicznie pod numerem 667 983 637; 723 974 261 ...
 • Szkolenie dotyczące naborów nr 10/2018, 11/2018, 13/2018 oraz 14/2018!
  ... enie Lokalna Grupa Działania Stobrawski ...... elony Szlak w ramach realizacji Planu ...... na rok 2018 serdecznie zaprasza na szkolenie dot. ...... Szkolenie odbędzie się 01. ...... Sienkiewicza 8. ...... Swoje uczestnictwo można zgłaszać wysyłając formularz ...... eniowy dostępny na stronie:http: ...... e ...... e ...... e-naborow-nr-102018-112018-132018-oraz-142018. ...... lub telefonicznie pod numerem 667 983 637; 723 974 261 ...
 • Dobrzeński kulig międzypokoleniowy
 • Warsztaty kreatywne
 • Jarmark Wielkanocny
 • Bądź czujny, nie daj się oszukać
  ... Policja otrzymała właśnie informację o aktywności oszustów ...... między innymi metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. ...... Przestępcy podszywają się pod policjantów i ...... osoby starsze z oszczędności ich życia. ...... Pamiętaj, Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim ...... em. ...... Bądź czujny, nie daj się oszukać. ...... Jeżeli masz podejrzenia, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast skontaktuj się z ...... dzwoniąc pod numer alarmowy 112. ...
 • Zaproszenie dla hodowców trzody chlewnej na szkolenie
  ... Lekarz Weterynarii w Opolu zaprasza hodowców trzody ...... ewnej na szkolenie: „Nowe zasady ...... ekuracji przy afrykańskim pomorze świń  w ...... ze zmianą  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ...... e afrykańskiego pomoru świń”, które ...... e się dnia 23. ...... (piątek) godz. ...... 9:00 Opole ul. ...... Wrocławska 170 sala WIW (wejście bezpośrednio od ul. ...... Wrocławskiej 170) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że z dniem 27 ...... ego 2018 r wchodzi w życie rozporządzenie ...... ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lutego 2018 r. ...... zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z ...... eniem afrykańskiego pomoru świń, które ...... e: karmienie świń paszą zabezpieczoną ...... ed dostępem zwierząt wolno żyjących, ...... enie rejestru środków transportu do przewozu ...... wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz re­jestru wejść osób do pomieszczeń, w których są ...... e świnie, zabezpieczenie budynku, w którym ...... utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych, ...... e świń w odrębnych, zamkniętych ...... eszczeniach, w których są utrzymywane tylko ...... e, mających oddzielne wejścia oraz niemających ...... ezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, ...... których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, wykonywanie czynności związanych z ...... świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie, ...... e przez osoby wykonujące czynności związane z ...... świń, przed rozpoczęciem tych czyn­ności, środków higieny ...... ezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ...... ego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk ...... oczyszczanie i odkażanie obuwia, bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz ...... wykorzystywanych do obsługi świń, używanie przez osoby wykonujące czynności związane z ...... świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania ...... czynności, wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w ...... są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym ...... erokość wyłożonych mat powinna być nie ...... ejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, ...... a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie ...... ewniającym utrzymanie skuteczności działania ...... dezynfekcyjnego, sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z ...... em na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, ...... knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu, zabezpieczenie wybiegu dla świń ...... ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w ...... utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym; oraz zakazuje: a) ...... enia i wwożenia na teren gospodarstwa, w ...... są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz ...... i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. ...... 2 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (We) nr 1069/2009 z dnia 21 ...... ernika 2009 r. ...... określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, ...... eprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i ...... ego rozporządzenie (We) nr 1774/2002 ...... enie o produktach ubocznych pochodzenia ...... erzęcego) (Dz. ...... Ue L 300 z 14. ...... zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz ...... eriałów i przedmiotów, które mogły zostać ...... e wirusem afrykańskiego pomoru świń, b) ...... czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin ...... est­niczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub ...... e takich zwierząt. ...... Rozporządzenie to dotyczy wszystkich hodowców świń z terenu ...... opolskiego. ...
 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego
 • Petycje złożone w 2018r.
  ... etycja nr 1  Numer w Rejestrze ...... etycji: 1/2018 Numer kancelaryjny: Or. ...... Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję: NODN Sophia Kraków Data wpływu ...... Przedmiot petycji: Prośba o przekazanie informacji o niekomercyjnym projekcie pn. ...... Wdrażanie PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA 2018 pełnomocnikowi ds. ...... Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierownikowi wydziału ...... oraz dyrektorom placówek oświatowych w Gminie. ...... Treść petycji – Przebieg postępowania: Treść Petycji ...... ekazano Kierownikowi GOPS w dniu 29 stycznia ...... oraz  Dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli w ...... e – w dniu 8 lutego 2018r. ...... zgodnie z żądaniem zawartym w petycji. ...... O realizacji petycji poinformowano Podmiot Wnoszący Petycję ...... dniu 8 lutego 2018r. ...... przesyłając wiadomość na adres mailowy podany na stronie internetowej ...
 • Szkolenie dla rolników
 • Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
  ... Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez ...... enia z domu, online w serwisach administracji ...... ej. ...... Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić ...... edsiębiorcy. ...... Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do ...... osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe ...... gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. ...... po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik ...... JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. ...... Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda. ...... JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany ...... es. ...... Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. ...... Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. ...... JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. ...... Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest ...... ertyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany ...... eGO). ...... JPK trzeba też uwierzytelnić. ...... Więcej o JPK – TUTAJ. ...... Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś ...... bezpłatnie założyć Profil Zaufany. ...... To proste! ...... Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze ...... do wysyłki pierwszego JPK_VAT. ...... Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku ...... ez internet za pośrednictwem bankowości ...... elektronicznej W tej opcji Profil Zaufany ...... założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. ...... Warunek? ...... Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, ...... Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank ...... konto na platformie envelo. ...... Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil ...... Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania ...... Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca - kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu ...... ego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w ...... e. ...... Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości ...... elektronicznej. ...... Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. ...... Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego. ...... ez internet potwierdzając go w Punkcie ...... erdzającym Krok 1: Wejdź na stronę www. ...... Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w ...... e Potwierdzającym. ...... Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego Krok 4: Po ...... eniu Profilu w internecie należy odwiedzić ...... Potwierdzający. ...... Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. ...... Na stronie www. ...... sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający. ...... W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. ...... urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy ...... ewódzkie. ...... Pełna lista punktów potwierdzających - TUTAJ. ...... Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany? ...... Dzięki Profilowi Zaufanemu można m. ...... Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US ...... ek o rejestrację działalności  ...... ej Zgłosić utratę dokumentu tożsamości ...... Wystąpić o europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Załatwić sprawy ...... e dla swojej rodziny:  ...... ecikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta ...... ej Rodziny, Świadczenie o Funduszu ...... entacyjnym Uzyskać odpis aktu stanu ...... ego Dziesiątki innych spraw. ...... Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! ...... Więcej informacji na stronie www. ...... Z poważaniem Wydział Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji ...
 • Cykliczne spotkania informacyjno-konsultacyjne.
  ... Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ...... erdecznie zaprasza mieszkańców obszaru (gmin: ...... Domaszowice, Lubsza, Świerczów, Pokój, Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki, Łubniany) na ...... e spotkania informacyjno-konsultacyjne. ...... Spotkania będą się odbywały co tydzień w czwartek o godz. ...... siedzibie biura. ...... Swoje uczestnictwo można zgłaszać wypełniając formularz dostępny na stronie: http: ...... enty-do-pobrania. ...... który następnie należy przesłać na maila: lgd@stobrawskiszlak. ...... osobiście do biura LGD lub telefonicznie pod numerem 667 983 637. ...... Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. ...... SeRDeCZNIe ZAPRASZAMY! ...
 • III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TORTÓW, CIAST I CIASTECZEK
  ... 21 kwietnia 2018 roku w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się już ...... edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek. ...... Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego, jednak w ...... roku dodatkową kategorią są kościoły. ...... Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz galeria zamków, pałaców, dworków i kościołów na ...... Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek już są dostępne na stronie: http: ...... e ...... estiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek. ...... Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: ...... e ...... estiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek. ...... e ...... e ...... e ...... estiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek-juz-dostepny. ...... Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza. ...
 • Zawiadomienie
  ... eLKOM sp. ...... informuje, że w nocy z 27 stycznia 2018r na 28 stycznia ...... (sobota - niedziela) w godzinach nocnych tj. ...... 2400 - 400 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do wszystkich odbiorców ...... ze Stacji Uzdatniania Wody w Opolu - Brzezie. ...... Przeprowadzone będą szczególne prace kontrolno - pomiarowe i konserwacyjne. ...... Może nastąpić krótkotrwała zmiana jakości - barwa, ...... ciśnienie, obecność powietrza. ...... Za niedogodności przepraszamy        ...... elkom Sp. ...
 • Konkurs z wiedzy na temat Aglomeracji Ołomunieckiej
  ... konkursu, do końca stycznia, na  fanpage'u Aglomeracji Opolskiej będą zamieszczane ...... na temat  Aglomeracji Ołomunieckiej w Czechach. ...... 10 najlepiej odpowiadających osób otrzyma nagrody. ...... ebook. ...... enieAglomeracjaOpolska/ Projekt „Współpraca ...... eracji Opolskiej i Aglomeracji Ołomunieckiej” ...... est współfinansowany ze środków europejskiego ...... Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów w ...... euroregionie Pradziad programu INTeRReG VA ...... echy-Polska. ...... Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ul. ...... Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole         ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki