Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 9653 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1294

 • Pismo ogólne
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • I Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
 • REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI
  ... DLACZeGO WARTO ZOSTAĆ POLICJANTeM? ...... Służba w Policji dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć ...... swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. ...... Policja oferuje:  - ciekawą, satysfakcjonującą służbę;  - ...... e, stałe zatrudnienie; - wysoki poziom ...... i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych; - stałe i pewne ...... dochodu; - wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. ...... 2600 zł netto + dodatek służbowy+ wysługa lat; - możliwość ...... dodatkowych świadczeń dla uprawnionych (dopłata do wypoczynku, ...... kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie ...... e lub równoważnik za jego brak) - skrócony ...... służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby -  55 lat ...... - możliwość doskonalenia zawodowego; - możliwość kształcenia się i ...... zarówno w stopniu jak i na stanowisku; - prestiż zatrudnienia; - szeroki katalog ...... ecjalizacji; - wyjątkową rolę społeczną – ...... e policjantem to nie tylko zawód, to służba ...... eczeństwu; I właśnie dlatego warto zostać ...... em! ......   CZeGO BĘDZIeMY OD CIeBIe OCZeKIWAĆ: Dyspozycyjność Praca w Policji ...... się w różnych systemach zmianowych, 24 h/ dobę przez 365 dni w ...... Oczywiście z zachowaniem prawa do urlopu i wypoczynku. ...... Zdyscyplinowanie Policja to formacja w pełni zhierarchizowana struktura służby, a ...... ecenia mają rangę rozkazów. ...... Gotowość do poświęceń Służba w Policji to obowiązek wykonywania ...... nawet z narażeniem życia i zdrowia. ...... stan zdrowia Służba w Policji to obowiązek dbania o kondycję fizyczną, sprawność i ...... erunek zewnętrzny. ...... Odporność na stres Służba w Policji to umiejętność radzenia ...... e w sytuacjach trudnych i stresujących. ...... Komunikatywność Będziesz spotykał ludzi o różnym poziomie ...... enia, inteligencji, światopoglądzie i stanie ...... O interesy policjantów, poprawę ich warunków pracy i ...... dba Niezależny Samorządny Związek zawodowy Policjantów. ...... Stając się członkiem tej organizacji będziesz miał prawo, w ...... przypadkach, do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w postępowaniu karnym, ...... jak również administracyjnym. ...... Przedstawiciele związku są uczestnikami prac w komisjach i gremiach mających ...... na udzielanie zapomóg, pożyczek i wszelkiej pomocy policjantom. ...... Związek zawodowy wspiera prawniei finansowo roszczenia wobec sprawców ...... napaści i znieważeń na policjantów – członków związku. ...... Związek zawodowy, dba o interesy środowiska policyjnego poprzez organizację ......   ZAPRASZAMY WSTĄP W NASZe SZeReGI ! ...... „Zostań opolskim Policjantem” PRACA W POLICJI dla osób,które chcą ...... w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć ...... zatrudnienia*. ......    SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻe PeŁNIĆ: obywatel polski o ...... eposzlakowanej opinii; który nie był skazany ...... wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; korzystający z pełni ...... publicznych; posiadający co najmniej średnie wykształcenie; posiadający zdolność ...... do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, ...... ej gotów jest się podporządkować; dający ...... zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie    ...... niejawnych; ponadto mężczyźni powinni posiadać ...... egulowany stosunek do służby wojskowej; ...... zainteresowane podjęciem służby w Policji winny osobiście złożyć ...... enty w: Komendzie Wojewódzkiej Policji w ...... Powolnego 3, pokój 05 w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. ...... Wykaz dokumentów dostępny na stornie: www. ...... tel. ...... 77/422 21 50, 422 21 51, 422 21 58 email: kandydaci@opolska. ...... Korzyści jakie służący z oddaniem ojczyźnie i społeczeństwu Policjant może zyskać: ...... czas pracy niezbędny do uzyskania świadczeń emerytalnych . ...... Możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu ...... Szeroki wachlarz możliwości samorealizacji poprzez wybór rodzaju służby ...... ewencja, kryminalny, wspomagająca). ...... Możliwość realizowania ambitnych planów dotyczących ...... enia życia społecznego, niesienia pomocy ...... ebującym, wspierania pokrzywdzonych i ...... Uzyskiwanie stałego i pewnego źródła dochodu dla siebie i rodziny. ...... Możliwość otrzymania dodatkowych świadczeń: dopłata do wypoczynku, zwrot ...... dojazdu do służby, ekwiwalent za umundurowanie, mieszkanie służbowe ...... równoważnik za jego brak, nagrody roczne i motywacyjne, zapomogi. ...... więcej informacji na stronie: http://www. ...... eKRUTACJA-DO-SLUZBY-W-POLICJI. ...
 • Modernizacja Sali widowiskowo-treningowej z zapleczem technicznym etap I - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  ... „ europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: europa ...... estująca  w obszary wiejskie”   ...... Tytuł projektu: "Modernizacja sali ...... eningowej z zapleczem technicznym ......     etap I - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu ...... elkim" Program: ...... Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   ...... Typ operacji: Inwestycje w obiekty ...... ełniące funkcje kulturalne   ......   Działanie: Podstawowe usługi i odnowa ...... na obszarach wiejskich   ...... Cel  realizacji Umożliwienie ...... eszkańcom korzystanie  z zajęć  ...... poprzez projektu:   ...... ernizację sali  widowiskowo -treningowej ...... ego Ośrodka   ......   Kultury w Dobrzeniu Wielkim     ...... Całkowita wartość projektu: 869 683,31 zł ......   Okres realizacji projektu:   ...
 • Komunikat - Ćwiczenie Renegade
  ... Dobrzeń Wielki informuje, że  w dniach 14 -15 listopada 2018 r. ...... odbędzie się trening i w związku z tym przewidywana jest możliwości uruchomienia syren ......  do alarmowania ludności cywilnej. ...... „OGŁOSZeNIe ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, „ODWOŁANIe ALARMU” ...... ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki