Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 9073 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1091

 • Pismo ogólne
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Komunikat RSO: DK40 zablokowana-objazd
  ... pikietaż 82+600 m. ...... em kieruje Policja, która kieruje pojazdy ...... wojewódzką nr 426 do węzła Kędzierzyn-Koźle i na autostradę A4 oraz drogą krajową nr 40 ......

  Komunikat jest ważny od 23-08-2017 08:12:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Komunikat RSO: DK40 zablokowana-objazd
  ... pikietaż 82+600 m. ...... em kieruje Policja, która kieruje pojazdy ...... wojewódzką nr 426 do węzła Kędzierzyn-Koźle i na autostradę A4 oraz drogą krajową nr 40 ......

  Komunikat jest ważny od 23-08-2017 08:12:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa
  ... Gmina Popielów w partnerstwie z Gminą Łubniany, Gminą Murów, Gminą Dobrzeń ...... elki, Parafią Rzymskokatolicką pw. ...... NMP Królowej Aniołów w Popielowie, Parafią Rzymskokatolicką pw. ...... Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, Parafią Rzymskokatolicką ...... Szczepana w Brynicy, Parafią Rzymskokatolicką pw. ...... Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach, Parafią ...... Bartłomieja w Jełowej, Parafią Rzymskokatolicką pw. ......   w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa ...... ego i naturalnego Działania 5. ...... Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury Poddziałanie 5. ...... Dziedzictwo kulturowe i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...... ego  na lata 2014 – 2020 realizuje ...... projekt pn. ...... „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej ...... efy Rehabilitacji i Rekreacji – część ...... współfinansowany z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   ...... Tytuł Projektu Ochrona, promocja i rozwój ...... edzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej ...... efy Rehabilitacji i Rekreacji – część ...... Wartość Projektu Ogółem: 4 187  ...... zł w tym środki z : Unii europejskiej  –  3 559 051,98 ...... budżetu partnerów projektu  – 628 068,05 zł ...... Okres realizacji Od 2017 r. ...... Cele Projektu Głównym celem projektu ...... est zwiększenie dostępności zasobów ...... poprzez ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego na Obszarze Stobrawskiej ...... efy Rehabilitacji i Rekreacji – w części ...... ej. ...... Projekt poprzez przewidziane działania, wpłynie na zachowanie dziedzictwa ...... ego, powstrzymując degradację zabytków, oraz ...... ich dostępność, bezpieczeństwo i ekspozycję. ...... Realizacja Projektu  Projekt będzie ...... ealizowany przez Gminę Popielów i 11 partnerów ...... Jego zakres rzeczowy obejmuje następujące elementy:     Gmina ...... elów – odbudowa zabytkowej stajni i wozowni w ......     Gmina Murów – Remont budynku w kompleksie zabytkowej Huty ...... elaza w Zagwiździu. ......     Parafia NMP Królowej Aniołów w Popielowie – monitoring i ...... etlenie kościoła NMP Królowej Aniołów w ...... elowie oraz kościoła św. ...... Andrzeja w Popielowie. ...... Michała Archanioła w Karłowicach – konserwacja kościoła św. ...... Judy Tadeusza w Kurzniach, z zagospodarowaniem terenu, monitoring i oświetlenie kościoła ...... Judy Tadeusza w Kurzniach i Św. ...... Archanioła w Starych Siołkowicach – Konserwacja wnętrza kościoła w Starych ...... Parafia NSPJ w Zagwiździu – Konserwacja ołtarza w prezbiterium kościoła NSPJ w ...... Szczepana w Brynicy – system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania ...... napadu w kościele św. ...... Szczepana w Brynicy. ...... Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach - system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania ...... napadu w kościele św. ...... Bartłomieja w Jełowej - system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania ...... napadu w kościele św. ...... Bartłomieja w Jełowej oraz w kościele św. ...... Mateusza w Kobylnie. ...... Jadwigi Śląskiej w Chróścicach – Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele św. ...... Współrealizatorzy   projektu:   ...... Opolska 104, 46-024 Łubniany tel. ...... Dworcowa 2, 46-030 Murów tel. ...... 40 32   Gmina Dobrzeń Wielki kontakt: ul. ...... Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki tel. ...... Pokojowa 1, 46-037 Karłowice tel. ...... Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Popielowie kontakt: ul. ...... Kościuszki 19, 46-090 Popielów tel. ...... Michała 1, 46-083 Stare Siołkowice tel. ...... Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach ...... Opolska 6, 46-023 Osowiec tel. ...... Szczepana w Brynicy kontakt: ul. ...... Śląskich 50, 46-024 Brynica tel. ...... Bartłomieja w Jełowej kontakt: ul. ...... Wolności 20, 46-024 Jełowa tel. ...... Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu kontakt: ul. ...... Górki 4, 46-030 Zagwiździe tel. ...... Jadwigi Śląskiej w Chróścicach kontakt: ul. ...... Powstańców Śląskich 5, 46-080 Chróścice tel. ...... Brak Koordynatorzy projektu Marieta Kupka ...... Wójta Gminy Popielów e-mail: zastepca. ...... elow. ...... tel. ...... Opolska 13, 46-090 Popielów   Dariusz Bieniek ...... ektor ds. ...... Budownictwa w Urzędzie Gminy w Popielowie e-mail: itr@popielow. ...... tel. ...... Opolska 13, 46-090 Popielów   ...
 • Giełda staroci i rzeczy używanych