Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 9693 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1330

 • Pismo ogólne
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10
  ... ewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na ...... e danych Głównego Inspektoratu Ochrony ...... informuje, iż w dniu 22. ...... w strefie m. ...... Opole i w strefie opolskiej. ...... wystąpiło przekroczenie poziomu informowania tj. ...... Opole – 223 mikrogram/m3  Zdzieszowice – 267 mikrogram/m3 Kędzierzyn-Koźle – 179 ...... Olesno – 159 mikrogram/m3 Prudnik – 157 ...... pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu. ...... Przekroczenie poziomu informowania pyłu PM 10 (tj. ...... mikrogram/m³) wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych. ...... Przyczyną złej jakości powietrza jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń z ...... gospodarstw domowych (spalanie w wielu gospodarstwach domowych złej jakości paliw ...... odpadów), przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych Zaleca się podjęcie działań ...... erminowych zawartych w Planie Działań ...... erminowych: Informowanie dyrektorów ...... przedszkoli i żłobków o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania dzieci na ...... ej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na ...... enia pyłu zawieszonego PM10. ...... Informowanie mieszkańców o konieczności ograniczenia przebywania na otwartej ...... estrzeni w czasie występowania wysokich stężeń ...... czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM10 ...... e dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej ...... eki zdrowotnej o możliwości wystąpienia ...... ej ilości przypadków nagłych (np. ...... wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia ...... eń alarmowych zanieczyszczeń. ...... Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zwiększa ilość przypadków chronicznego ...... przewleego zapalenia oskrzeli, niewydolności płucnej, astmy oskrzelowej iinnych ...... eń. ...... Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu ...... eszonego są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku ...... osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania ...... oddechowego, z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, ...... narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i ...... erni palacze. ...... W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt ...... lekarzem. ...... Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może ...... pogorszenie samopoczucia. ...... Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej ...... e grupy ludności to: unikać ...... ego przebywania na otwartej przestrzeni, w ...... ególności połączonego ze znacznym wysiłkiem ...... zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu; osoby z niewydolnością układu ...... enia i przewlekłymi chorobami układu ...... echowego, mające trudności z oddychaniem, ...... ograniczyć przebywanie na powietrzu. ...... Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa ...... ego dostępne są na stronie internetowej ...... ewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ...... e. ...... w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów. ...
 • IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek
  ... 30 marca 2019 roku w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się już ...... edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek. ...... Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa ...... ego, jednak w tym roku dodatkową kategorią są ...... egendy, mity i podania Stobrawskiego Zielonego ...... Szczegółowe informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz galeria ...... pałaców, dworków i legend, podań, mitów Stobrawskiego Zielonego ...... na IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek dostępne ...... wkrótce na stronie: http://stobrawskiszlak. ...... e ...... estiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek. ...... Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza. ...
 • Dobrzeński kulig międzypokoleniowy
 • Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym
  ... Gmina Dobrzeń Wielki w ramach osi  priorytetowej III – ...... niskoemisyjna Poddziałanie 3. ...... efektywność  energetyczna w budynkach Aglomeracji Opolskiej ...... egionalnego Programu Operacyjnego   ...... ewództwa Opolskiego  na lata 2014-2020 ...... ealizuje  projekt pn. ...... „Termomodernizacja  obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym” ...... z europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr umowy o ...... e RPOP. ...... Całkowita  wartość projektu 1 459 313,86 PLN ...... 363,69 PLN Okres realizacji projektu 2019r. ...... Cel realizacji projektu Zwiększenie  ...... efektywności energetycznej budynku Zespołu ...... w Dobrzeniu Małym poprzez realizację  prac z zakresu głębokiej  ...... ermomodernizacji. ...... Cele szczegółowe: ograniczenie emisji CO2 i zastosowanie  ...... źródeł energii  poprzez  wymianę źródła ciepła z kotła ...... ego na pompę ciepła; poprawa ...... etrów  obiektu w zakresie  ...... ciepła poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów płaskich  i ...... ewnętrznych  oraz stropu nad piwnicą  ...... nieużytkową; poprawa szczelności stolarki okiennej i drzwiowej  ...... ez montaż  nowych drzwi do kotłowni oraz ...... okien przeszklenia kotłowni, Sali gimnastycznej i korytarza; modernizacja  ...... emu  przygotowania  c. ...... poprzez  montaż układu  wykorzystującego ...... grzewczy  pochodzący z nowego źródła ciepła; usprawnienie  wentylacji ...... echanicznej poprzez  montaż centrali ...... entylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z ...... em ciepła wraz z przewodami; ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki