INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w czwartek 24 stycznia 2013r. Początek obrad o godz. 1530

Porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  2. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  4. Sprawy mienia komunalnego
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa Niemodlińska, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa.
  6. Zmiany budżetu i wieloletniej prognozy finansowej
  7. Interpelacje i sprawy różne.

.

                            Przewodniczący Rady Gminy
                                        Dobrzeń Wielki
                                        Klemens Weber

 

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 24.01.2013r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozy finansowej.pdf