Scalanie przed rozwiązaniem

Scalanie przed rozwiązaniem

Scalanie.jpeg

            Po wielu miesiącach dochodzenia do konsensusu w procesie scaleniowym w Świerkli sprawy zaszły do etapu zaprezentowania i zaopiniowania ostatnich życzeń i zażaleń uczestników scalenia przed Komisją Scaleniową, co miało miejsce na zebraniu Komisji Scaleniowej 24 listopada br. Jedenastu uczestników scalenia komisja kolejno „wysłuchała” i wspólnie z każdym z osobna na mapie nowego podziału gruntów obszaru scaleniowego przeanalizowała podniesione zażalenie, czy się da je uwzględnić bez zburzenia opracowanego planu podziału, przyjętego przez resztę uczestników scalenia w bez mała 140 przypadkach, czy się nie da. Po czym w swoim składzie jeszcze raz przeanalizowała poszczególne problemy w odniesieniu do całości zagadnienia, co się scalaniem gruntów w Świerkli zowie i drogą głosowania wydała opinię za, albo przeciw. Opinie zapisane i opisane będzie rozpatrywał Starosta Powiatowy. Wydaje się, że w tej kwestii Komisja Scaleniowa swe zadanie zakończyła.

 

 

                                                                       J. Moczko – Świerklanin