Budowa tu, budowa tam

Budowa tu, budowa tam

            Kończy się rok kalendarzowy, a przy tym terminy realizacji różnych robót, zadań inwestycyjnych, czy jakichś ich etapów. Jest ich sporo, w obrębie Gminy Dobrzeń Wielki, dla przykładu trzy miejsca: w Czarnowąsach, Dobrzeniu Wielkim, Chróścicach.

            Chróścice to przede wszystkim „Śluza”. Rozpoczęte w 2011 r. roboty trwają, zaplanowane zakończenie w 2015 r. Oficjalnie: Modernizacja Stopnia (wodnego) Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej jest inwestycją hydrologiczną Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – beneficjenta Projektu Współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Narodowa Strategia Spójności). Wykonawca firma SKANSKA odz. Kraków.

            „Śluza” wybudowana w 1894 r. bezwzględnie takiego remontu wymagała. Właściwie wszystko już było na niej mocno sfatygowane. Stary, szpilkowy jazz najbardziej. Będzie nowy, trochę w innym miejscu z elektrownią, nowoczesny, jak i pozostałe elementy śluzy właściwej i zabudowa wokół.

            Dobrzeń Wielki – wały. Trwa remont wału przeciwpowodziowego na 660-cio metrowym odcinku od „stoczni” wedle ul. Fietzka i dalej w kierunku śluzy do wysokości linii wysokiego napięcia. Roboty prowadzi SKANSKA, a realizuje, póki co „bije” trzymetrowe larseny podwykonawca firma Chrobok. Robota idzie sprawnie, bo grunt sprzyjający, wystarcza wibromot (foto). Planuje się jeszcze wykonać w tym roku podobny odcinek w Borkach przy „wałowej” ul. Obr. Pokoju na tej żelaznej podbudowie ma być później postawiony mur oporowy. Projekt w przygotowaniach.

            Czarnowąsy – szlak kolejowy. Właściwie na styku Opola i Gminy Dobrzeń Wielki trwają prace jednego z etapów większego zadania o nazwie: Modernizacja Linii Kolejowej nr. 277 Opole/Groszowice – Wrocław/Brochów, a w odniesieniu do miejsca: Przebudowa Stacji Czarnowąsy oraz Szlaku Czarnowąsy – Borki (koło Opola). Wykonawca firma SKANSKA. Aktualnie brygada skoncentrowała się w miejscu podziemnego przebiegu ulicy Mikołaja pod torowiskiem. Mają jedną jego nitkę zmodernizowaną, kończą jedną stronę mostu nad wspomnianą ul. Mikołaja. Ta strona ma być gotowa do świąt Bożego Narodzenia, później przejdą na drugą. Następnie wezmą się za remont mostu kolejowego nad Małą Panwią (strona z przęsłem kratowym), sporo roboty. Powszechnie określana linia kolejowa Opole-Wrocław Nadodrze stanie się nowoczesna – szybka i wygodna.

            Świerkle – są też inwestycje wielkie, ale w planach, jeszcze nawet nie zaprojektowane, ale dochodzące urzeczywistnienia, można by rzec od lat przybierających realności. Tak jest tu w Świerklach, gdzie „wałkuje się” (aktualnie rozpatrzone ostatnie zażalenia członków scalenia gruntów zostały przesłane Staroście Opolskiemu) dochodzenie do budowy Gospodarstwa Ogrodniczego – Mularscy. Przeznaczone są na to środki unijne. Póki co stoją tablice o tym informujące, a inwestor nieśmiało podejmuje pierwsze ruchy przygotowawcze. Coś konkretnego może zacząć się tu dziać w następnym 2013 r.

 

 

                                                                       J. Moczko – Świerklanin