Fotografia szkolna z Czarnowąs

           Niby standardowa, tzw. „gruppenbild” (zdjęcie grupowe) z początku lat 30-tych XX wieku, ale jednak szczególna, bo: raz – przedstawia grupę, wyłącznie uczennic starszych klas, właściwie już panienek, elegancko ubranych, dwa – w towarzystwie chyba wszystkich ówczesnych nauczycieli.

            Z przekazów wynika, że uchwycone w kadrze dziewczęta są akurat po zajęciach, lub nawet egzaminie z tzw. robótek domowych, albo po próbach, czy nawet występie jako chórek klasowy, czy międzyklasowy, wyszykowany z okazji szczególnej okoliczności. Druga wersja wydaje się bardziej prawdopodobna, bo na pierwszym planie z lewej, przed dyrektorem stoi nauczyciel Wiktor Schober – conrektor, uczący oprócz innych przedmiotów przede wszystkim śpiewu i muzyki, zawsze przygrywając na skrzypcach. Był też organistą i organizującym oprawę artystyczną wspomnianych szczególnych okoliczności i to już od początku lat 20-tych, w szkole i w kościele za ks. Komisariusza Mieczyslausa von Lukowitza i później za ks. Henryka Mainki. Wpierw chórki, później chór. Postać dla Czarnowąs znamienita.

            Do dziś pamięta jedna z leciwych mieszkanek Czarnowąs taką szczególną okoliczność, gdy to „pod batutą” lehrera Schobera razem z innymi uczennicami na chórze w kościele śpiewały. Szemranie na dole nie ustawało, aż ktoś je głośno zgromił i względnie uroczyście można było nowowprowadzanego duszpasterza Czarnowąs ks. Henryka Mainkę, chociaż z chóru powitać.

            fografia szkolna2.jpeg

            Na starej fotografii za nauczycielem Schoberem widzimy dyrektora (hauplehrera) Teophila Langera, z prawej flanki stoją nauczyciele: najniżej – Józef Wolny, wyżej Freulein – Marie Krayczynski (po zmianie nazwiska – Kraft), nad nią Alfred Hermann.

            Między gronem nauczycielskim uczniowie: rząd I – Passon Anna, Klemens Gertruda, Schenk Paulina, (?) (?), (?) (?), Jendro Helena, Gacka Edyta; rząd II – Bieniek Łucja, Cichosz Helena, Staisz Wiktoria, Nowainski (?), Firlus Anna, Gajda Marianna, Firlus Cecylia; rząd III – Danisz Maria, Salawa Maria, Sklosz Zofia, Waldyra Maria, Niemczyk Anna, Kokot Gertruda, Libawski Gertruda; rząd IV – (?) (?), (?) (?), Słowik Gertruda, Firlus (?), Rey Cecylia, Fronia Gertruda, (?) (?), Brzoza Angelika.

            szkola_czarno.jpeg  Zdjęcia zostało zrobione przed wejściem do szkoły, jej nowej części, dziś przedszkola, od strony podwórza. Trochę się zmieniło, co widać na nowej fotografii. Znaki szczególne – okrągłe okna.

 

                                                                       J. Moczko – Świerklanin