Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych województwa opolskiego na rok 2013

W ramach projektu Opolskie kwitnące muzycznie powstał Kalendarz roku 2013, prezentujący bogatą ofertę kulturalną, sportową i turystyczną regionu.

Zamieszczone wydarzenia zostały podzielone na kategorie tematycznie i uszeregowane chronologicznie.

Wersja elektroniczna dostępna jest na stronie internetowej UMWO www.opolskie.pl w zakładce Kultura.

Zachęcamy do korzystania

 

Zastępca Wójta

 Irena Weber