Budżetowa sesja

Ostatnie obrady Rady Gminy Dobrzeń Wielki w minionym roku 2012 miały miejsce podczas sesji 28 grudnia. Ważkich uchwał podjęto kilka, ale zasadniczo najważniejsze było uchwalenie Budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2013. Mimo, że miały miejsce jeszcze ostatnie zmiany – korekty, w zadaniach z niego wynikających, to sama jego wysokość nie mogła ulec zmianie, a więc ustalone wydatki budżetu w wysokości 72 318 896 zł. (wydatki bieżące – 56 247 840 zł, wydatki majątkowe – 16 071 056 zł.) przy ustalonych dochodach 68 747 478 zł. (dochody bieżące 63 389 978 zł, dochody majątkowe 5 357 500 zł) i deficyt 3 571 418 zł., który zostanie pokryty z wolnych środków.

            Budżet uchwalono przy jednym głosie wstrzymującym się. Sesja miała charakter wyjazdowy i odbyła się w Chróścicach w Sali Wiejskiej przy OSP. Na koniec życzenia noworoczne i zaproszenie na opłatek samorządowców 5 stycznia do Dobrzenia Wielkiego.

 

                                                                       J. Moczko – Świerklanin

 


budzetowa_sesja_SDC13825.jpeg

budzetowa_sesja_SDC13828.jpeg

budzetowa_sesja_SDC13833.jpeg