Zapytanie ofertowe ogłoszenie w prasie

logo.jpeg

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

oznaczenie sprawy: ZP.271.131.2013

 

Dobrzeń Wielki, dnia 8 lutego 2013 r.

Gmina Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki

NIP: 991 049 55 69

tel. (77) 4695 524,

faks (77) 4695 525

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją przez Gminę Dobrzeń Wielki projektu pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach ” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

 

  1. Ogłoszenie w prasie w ramach promocji projektu

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym ogłoszenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 z uwzględnieniem logotypów graficznych (logo Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności, herb województwa opolskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Dalsze wymagania:

- pełen kolor wydruku

- wymiary ogłoszenia nie mniejsze niż 150x100mm i nie większe niż 170x130mm

 

Termin realizacji: jednorazowe ogłoszenie w dniu 14 lutego 2013 r.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

 

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik nr 2) na adres mailowy lub pocztą bądź też złożenie osobiście w budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska, 46-081 Dobrzeń Wielki do dnia 11 lutego 2013 r. godz. 14.00.

PDFzapytanie ofertowe.pdf

DOCzałącznik nr 1 do zapytania.doc

PDFzał.2.pdf