Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014