• Dzisiaj jest:
  sobota, 15 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  20 °C

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI

Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w całej Polsce, zmienią się zasady odbierania odpadów dla każdego z nas. Do tego czasu umowy na wywóz śmieci z firmą wywozową podpisują właściciele nieruchomości, od 1 lipca 2013 r. zrobi to gmina. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości będą wnosili do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustaloną stawką w zależności od wielkości gospodarstwa domowego (lub pojemników na odpady) i sposobu gromadzenia odpadów. Rada Gminy Dobrzeń Wielki podjęła decyzję o odbieraniu odpadów komunalnych zarówno od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak i od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gdyż pozwala to gminie na przejęcie pełnej kontroli w zakresie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, dzięki czemu odpady będą odbierane od każdego właściciela nieruchomości i nie trafią na dzikie wysypiska a gmina będzie mogła wykazać się odpowiednimi poziomami odzysku odpadów do czego jest zobligowana ustawowo.

Informacje dotyczące nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

Stawki opłat zostały ustalone w zależności od ilości osób zamieszkujących  w gospodarstwie domowym.

W przypadku segregowania odpadów opłaty wynoszą:

1) gospodarstwo domowe 1-osobowe: miesięcznie 14,00 zł ;

2) gospodarstwo domowe 2-osobowe: miesięcznie 27,00 zł ;

3) gospodarstwo domowe 3-osobowe: miesięcznie 35,00 zł ;

4) gospodarstwo domowe 4-osobowe: miesięcznie 42,00 zł ;

5) gospodarstwo domowe 5-osobowe: miesięcznie 50,00 zł ;

6) gospodarstwo domowe 6-osobowe: miesięcznie 55,00 zł ;

7) gospodarstwo domowe 7-osobowe: miesięcznie 65,00 zł ;

8) gospodarstwo domowe 8-osobowe i więcej: miesięcznie 74,00 zł ;

W przypadku nie segregowania odpadów opłaty są podwyższone o 50% i wynoszą

1) gospodarstwo domowe 1-osobowe: miesięcznie 21,00 zł ;

2) gospodarstwo domowe 2-osobowe: miesięcznie 40,00 zł ;

3) gospodarstwo domowe 3-osobowe: miesięcznie 52,00 zł ;

4) gospodarstwo domowe 4-osobowe: miesięcznie 63,00 zł ;

5) gospodarstwo domowe 5-osobowe: miesięcznie 75,00 zł ;

6) gospodarstwo domowe 6-osobowe: miesięcznie 82,00 zł ;

7) gospodarstwo domowe 7-osobowe: miesięcznie 97,00 zł ;

8) gospodarstwo domowe 8-osobowe i więcej: miesięcznie 111,00 zł ;

Informacje dodatkowe:

 1. W deklaracji podajemy ilość osób zamieszkujących a nie zameldowanych. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących np. wyjazdy na studia, do pracy itp. ale na okresy dłuższe niż 1 miesiąc należy dokonać korekty deklaracji, podobnie w przypadku powrotu czy przyjazdu i przebywania ponad miesiąc na terenie gminy korekta deklaracji jest konieczna.
 2. Zadeklarowane opłaty należy wnosić co miesiąc w kasie urzędu gminy lub na konto, które zostanie wskazane.
 3. W deklaracji należy też zaznaczyć czy posiadamy kompostownik i będziemy odpady typu bio zagospodarowywać we własnym zakresie, jeżeli nie to będą one odbierane przez firmę, która wygrała przetarg na wywóz odpadów ale należy się wtedy zaopatrzyć w odpowiedni kubeł do zbiórki odpadów typu bio (kubeł w kolorze brązowym lub z brązową klapą) .
 4. Pozostałe odpady segregowane będą zbierane jak dotychczas w systemie workowym a firma wywożąca odpady dostarczy worki.
 5. W przypadku posiadania większej ilości nieruchomości należy wypełnić deklarację osobno dla każdej nieruchomości.
 6. Jeżeli nieruchomość jest zamieszkała ale też występuje część niezamieszkała (biuro, sklep, zakład usługowy itp.) należy wypełnić deklarację także w części dotyczącej nieruchomości niezamieszkałych wybierając odpowiednią pojemność pojemnika na odpady.
 7. Odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, opony itp. odpady będą zbierane tak jak do tej pory podczas tzw. wystawki organizowanej raz w roku.

Deklaracje zostaną doręczone mieszkańcom i należy je dostarczyć do Urzędu Gminy lub Sołtysa w terminie do 10 czerwca 2013 r.

 

PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.pdf (79,83KB)

Uchwała nr XXVII/253/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
PDFUchwała nr XXVII.253.2013.pdf (1,10MB)

Uchwała nr XXVIII/264/2013 z dnia 04.04.2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komanalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała nr XXVIII.264.2013.pdf (102,35KB)

Uchwała nr XXVIII/265/2013 z dnia 04.04.2013 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
PDFUchwała nr XXVIII.265.2013.pdf (90,14KB)

Uchwała nr XXVIII/266/2013 z dnia 04.04.2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
PDFUchwała nr XXVIII.266.2013.pdf (95,00KB)

Uchwała nr XXVI/243/2013 z dnia 24.01.2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała nr XXVI.243.2013.pdf (60,06KB)

Uchwała nr XXVI/244/2013 z dnia 24.01.2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała.XXVI.244.2013.pdf (104,33KB)
 

Data publikacji: 14-05-2013 10:48 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 29-05-2013 07:51 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej