• Dzisiaj jest:
  wtorek, 25 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 27 czerwca 2013r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w roku 2012 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium.
 2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚWIERKLE – 2.
 3. Zmiana budżetu gminy na rok 2013 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na rok 2014.
 5. Podjęcie uchwał dotyczących mienia komunalnego.
 6. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.
 8. Interpelacje.
 9. Sprawy różne.

                                                             Pzewodniczący Rady Gminy
                                                                       Dobrzeń Wielki
                                                                      Klemens Weber

 

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 27.06.2013.pdf (165,28KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagopspodarowania przestrzennego Świerkle-2.pdf (214,48KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki.pdf (26,73KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu w roku 2012.pdf (40,89KB)

JPEGPROJEKT PLANU RYSUNEK.jpeg (294,86KB)

PDFsprawozdanie_GOK.pdf (96,49KB)

Data publikacji: 21-06-2013 09:28 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 21-06-2013 10:20 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej