INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 27 czerwca 2013r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w roku 2012 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium.
  2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚWIERKLE – 2.
  3. Zmiana budżetu gminy na rok 2013 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na rok 2014.
  5. Podjęcie uchwał dotyczących mienia komunalnego.
  6. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.
  8. Interpelacje.
  9. Sprawy różne.

                                                             Pzewodniczący Rady Gminy
                                                                       Dobrzeń Wielki
                                                                      Klemens Weber

 

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 27.06.2013.pdf (165,28KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagopspodarowania przestrzennego Świerkle-2.pdf (214,48KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki.pdf (26,73KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu w roku 2012.pdf (40,89KB)

JPEGPROJEKT PLANU RYSUNEK.jpeg (294,86KB)

PDFsprawozdanie_GOK.pdf (96,49KB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki