• Dzisiaj jest:
  czwartek, 30 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  19 °C

Informacja - dożywianie

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  ul. Namysłowska 28 tel. (77) 40 32 550  lub  (77)  46 96 517  informuje, że wnioski o dofinansowanie do dożywiania dziecka w  szkole, przedszkolu i żłobku można składać w siedzibie Ośrodka – pokój 3 – od dnia  sierpnia 2013r.  Warunkiem uzyskania przez  rodzinę pomocy w formie obiadów w szkole, przedszkolu lub żłobku jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:

 • do 912zł  (nieodpłatnie);
 • od 913zł do 1.368zł  (obiady są płatne 50% przez Ośrodek, a 50% przez rodziców)
 • powyżej 1.368zł (obiady płatne w 100% przez rodziców)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej, pracownika socjalnego, rodzica, opiekuna dziecka, pobierający świadczenia może zostać zwolniony z opłat za posiłki, w następujących sytuacjach :

 • wielodzietność -troje i więcej dzieci,
 • samotne wychowywanie dzieci,
 • konieczność ponoszenia dużych wydatków w stosunku do dochodów rodziny na koszty leczenia i rehabilitacji,
 • uczęszczanie dziecka do szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczych oraz specjalnego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego,
 • niepełnosprawność występująca w rodzinie .

Do wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (wniosek można pobrać ze strony internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl )

 - druk zaświadczenia o dochodach do pobrania w zakładce Formularze ;

-  druk wniosku o udzielenie pomocy na pokrycie kosztów dożywiania dziecka w roku szkolnym 2013/2014- zakładka Formularze.

Aby uzyskać dofinansowanie do zakupu posiłku dla dziecka w roku szkolnym / przedszkolnym/żłobkowym 2013/2014 od 1 września 2013r. należy złożyć kompletny wniosek o dożywianie (zaświadczenie o dochodzie uzyskanym  w Lipcu 2013r.) dziecka w terminie:  01.08.2013r. – 30.08.2013r.

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przyjmowanie wniosków : poniedziałek :  07:30  - 16:00
 • wtorek, środa, czwartek: 07:30 - 14:30  
 •  piątek:    07:30 - 13:00

Wnioski złożone od dnia 02.09.2013r. rozpatrywane i realizowane będą od 1października 2013r.

 

Data publikacji: 22-07-2013 14:22 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 22-07-2013 14:49 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej