Wyprawka szkolna dla uczniów na rok szkolny 2013/2014

Uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są:
1. Uczniowie
a) klasy I szkoły podstawowej,
b) klas II – III szkoły podstawowej,
c) klasy V szkoły podstawowej,
d) klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, i technikum
2. Uczniowie niepełnosprawni
1) słabowidzący
2) niesłyszący
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
5) z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Pomocy finansowa przyznawana jest na zakup podręczników do kształcenia ogólnego uczniom wymienionym powyżej w pkt 1. b, c, d, pochodzącym z rodzin, w których dochód na rodzinę nie przekracza 456 zł, a w przypadku uczniów kl. I szkoły podstawowej 539 zł.
Do wniosku załączyć należy imienne faktury, rachunki bądź paragony poświadczające dokonanie zakupu.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów uprawniających do skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników, wielkości kwot dofinansowania, procedur ubiegania się o nie oraz sposobu rozliczania się z tej pomocy można uzyskać w sekretariatach szkół, do których dziecko uczęszcza, bądź będzie uczęszczać.
Osoby uprawnione składają w szkołach wnioski, w terminie do dnia 10 września 2013 r.

                                                                               Zastępca Wójta Gminy
                                                                                        Irena Weber

PDFZarządzenie Nr 0050.1.50.2013.pdf (314,33KB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki