• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 listopada 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -3 °C

Wyprawka szkolna dla uczniów na rok szkolny 2013/2014

Uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są:
1. Uczniowie
a) klasy I szkoły podstawowej,
b) klas II – III szkoły podstawowej,
c) klasy V szkoły podstawowej,
d) klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, i technikum
2. Uczniowie niepełnosprawni
1) słabowidzący
2) niesłyszący
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
5) z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Pomocy finansowa przyznawana jest na zakup podręczników do kształcenia ogólnego uczniom wymienionym powyżej w pkt 1. b, c, d, pochodzącym z rodzin, w których dochód na rodzinę nie przekracza 456 zł, a w przypadku uczniów kl. I szkoły podstawowej 539 zł.
Do wniosku załączyć należy imienne faktury, rachunki bądź paragony poświadczające dokonanie zakupu.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów uprawniających do skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników, wielkości kwot dofinansowania, procedur ubiegania się o nie oraz sposobu rozliczania się z tej pomocy można uzyskać w sekretariatach szkół, do których dziecko uczęszcza, bądź będzie uczęszczać.
Osoby uprawnione składają w szkołach wnioski, w terminie do dnia 10 września 2013 r.

                                                                               Zastępca Wójta Gminy
                                                                                        Irena Weber

PDFZarządzenie Nr 0050.1.50.2013.pdf (314,33KB)

Data publikacji: 06-08-2013 15:04 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 13-08-2013 12:47 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej